Borsacoo Blog'nin avatarı
Borsacoo Blog
F/K Nedir?
F/K Nedir?

F/K Nedir?

F/K oranı (Fiyat/Kazanç oranı), bir şirketin hisse senedi fiyatının, şirketin kazancına (kişi başına düşen kâr) oranını ifade eder. Bu oran, bir hisse senedinin değerini değerlendirmek ve farklı şirketlerin hisse senetlerini karşılaştırmak için yaygın olarak kullanılır. F/K oranı, yatırımcılara bir hisse senedinin piyasa fiyatının, şirketin kazancına göre ne kadar yüksek veya düşük olduğu hakkında fikir verir. F/K oranının hesaplanması şu şekildedir:

F/K Oranı = Hisse Senedi Fiyatı / Kişi Başına Düşen Kâr (EPS)

  • Hisse Senedi Fiyatı: Piyasada işlem gören hisse senedinin mevcut fiyatı.
  • Kişi Başına Düşen Kâr (EPS - Earnings Per Share): Şirketin toplam kârının, dolaşımdaki toplam hisse senedi sayısına bölünmesiyle elde edilen değer.

F/K oranı, hisse senetlerinin değerlendirilmesinde kullanılan temel bir göstergedir:

  • Düşük F/K Oranı: Genellikle hisse senedinin piyasa tarafından düşük değerlendirildiğini gösterir. Yatırımcılar bu durumu, hisse senedinin değerinin altında işlem gördüğü anlamına gelebilecek bir "satın alma fırsatı" olarak görebilirler.
  • Yüksek F/K Oranı: Hissenin piyasada yüksek değerlendirildiğini gösterir. Bu durum, hisse senedinin "aşırı değerli" olabileceği veya yatırımcıların gelecekte daha yüksek kazanç beklentisi içinde olduğu anlamına gelebilir.

F/K oranının sektöre, piyasa koşullarına ve şirketin büyüme beklentilerine göre değerlendirilmesi önemlidir. Aynı sektördeki şirketlerin F/K oranları karşılaştırıldığında daha sağlıklı sonuçlar elde edilir.