Borsacoo Blog'nin avatarı
Borsacoo Blog
Net Kar Marjı Nedir?

Net Kar Marjı, bir şirketin satışlarının ne kadarının net kâra dönüştüğünü gösteren bir finansal orandır. Bu oran, şirketin gelirlerinden tüm giderleri, borç faizlerini, vergileri ve diğer masrafları çıkardıktan sonra elde edilen net kârın, toplam satış gelirlerine oranını ifade eder. Net Kar Marjı, şirketin finansal verimliliğini ve her bir satış doları üzerinden ne kadar kâr elde ettiğini gösterir. Net Kar Marjının hesaplanması şu şekildedir:

Net Kar Marjı = (Net Kâr / Toplam Satış Gelirleri) × 100

  • Net Kâr: Belirli bir dönemde (genellikle bir yıl) şirketin toplam gelirlerinden tüm giderler çıkarıldıktan sonra elde edilen kâr.
  • Toplam Satış Gelirleri: Aynı dönemdeki toplam satışlardan elde edilen gelir.

Net Kar Marjı şunları gösterir:

  • Yüksek Net Kar Marjı: Şirketin satışlarından elde edilen gelirin büyük bir kısmını kâra dönüştürdüğünü ve operasyonel olarak verimli olduğunu gösterir.
  • Düşük Net Kar Marjı: Şirketin satış gelirlerinin sadece küçük bir kısmını kâra dönüştürebildiğini ve maliyetlerin yüksek olduğunu veya satış fiyatlarının düşük olduğunu gösterir.

Net Kar Marjı, farklı sektörlerdeki şirketler arasında ve aynı şirketin zaman içindeki performansı arasında karşılaştırma yapmak için kullanılır. Farklı sektörlerin kar marjları genellikle birbirinden farklıdır, bu nedenle bir sektör içindeki şirketlerle karşılaştırma yapmak daha anlamlı olabilir.