Borsacoo Blog'nin avatarı
Borsacoo Blog
Cari Oran Nedir?

Cari Oran (veya Likidite Oranı), bir şirketin kısa vadeli finansal yükümlülüklerini karşılayabilme kapasitesini ölçen bir finansal gösterge olarak kullanılır. Bu oran, şirketin cari varlıklarının (kısa vadede nakde çevrilebilen veya bir yıl içinde kullanılacak varlıklar) cari yükümlülüklerine (bir yıl içinde ödenmesi gereken borçlar) oranını ifade eder. Cari Oranın hesaplanması şu şekildedir:

Cari Oran = Cari Varlıklar / Cari Yükümlülükler

  • Cari Varlıklar: Nakit ve nakit benzerleri, alacaklar, stoklar ve diğer kısa vadeli varlıklar gibi, kısa vadede nakde çevrilebilen varlıklar.
  • Cari Yükümlülükler: Bir yıl içinde ödenmesi gereken borçlar, kısa vadeli borçlar, ticari borçlar ve diğer kısa vadeli yükümlülükler.

Cari Oran, şirketin likidite durumunu ve kısa vadeli finansal sağlığını değerlendirmede kullanılır:

  • 1'in Üzerindeki Cari Oran: Genellikle şirketin kısa vadeli yükümlülüklerini karşılamak için yeterli cari varlığa sahip olduğunu gösterir. Yüksek bir cari oran, şirketin likidite açısından güçlü olduğunu gösterir.
  • 1'in Altındaki Cari Oran: Şirketin kısa vadeli yükümlülüklerini karşılamak için yeterli cari varlığa sahip olmadığını gösterir. Bu, likidite sorunlarına işaret edebilir ve şirketin finansal zorluklar yaşayabileceğini gösterir.

Cari Oran, şirketlerin finansal sağlamlığını değerlendirmede ve özellikle kısa vadeli borç ödeme kabiliyetini analiz etmede önemli bir araçtır. Bununla birlikte, çok yüksek bir cari oran, şirketin varlıklarını etkisiz bir şekilde kullanıyor olabileceğine de işaret edebilir.