Borsacoo Blog'nin avatarı
Borsacoo Blog
Özsermaye Karlılığı Nedir?

Özsermaye Karlılığı (ÖK), bir şirketin özkaynakları üzerinden elde ettiği kârın bir ölçütüdür. Bu oran, şirketin sermaye yatırımlarını ne kadar etkili bir şekilde kullandığını gösterir ve şirketin hissedarlarına sağladığı finansal getirinin bir göstergesidir. ÖK, şirketin kazançlarını, hissedarların şirkette tuttuğu sermaye miktarına göre ölçer. Özsermaye Karlılığının hesaplanması şu şekildedir:

Özsermaye Karlılığı (ÖK) = Net Kâr / Ortalama Özsermaye

  • Net Kâr: Şirketin belirli bir dönemde (genellikle bir yıl) elde ettiği toplam kâr.
  • Ortalama Özsermaye: Dönemin başında ve sonunda kaydedilen özkaynak değerlerinin ortalaması. Özkaynaklar, şirketin varlıklarının toplamından yükümlülüklerinin çıkarılmasıyla elde edilir.

ÖK, şirketin özkaynaklarını kullanarak ne kadar etkili bir şekilde kâr ürettiğini gösterir:

  • Yüksek ÖK: Şirketin özkaynaklarını kullanarak yüksek düzeyde kâr ürettiğini gösterir. Bu, genellikle şirketin verimli ve etkili bir şekilde yönetildiğini gösterir.
  • Düşük ÖK: Şirketin özkaynaklarından düşük kâr elde ettiğini gösterir. Bu, yatırımların etkili bir şekilde kullanılmadığını veya şirketin karlılık konusunda sorunlar yaşadığını gösterebilir.

ÖK, şirketler arası karşılaştırmalarda ve bir şirketin zaman içindeki performansını değerlendirmede kullanılır. Ancak, farklı sektörlerdeki şirketler için ÖK normları farklılık gösterebilir, bu nedenle karşılaştırmalar yapılırken bu farklılıklar dikkate alınmalıdır.