Borsacoo Blog'nin avatarı
Borsacoo Blog
Dolaşımdaki Pay Nedir? Borsaya Yeni Başlayanlar İçin Kapsamlı Rehber

Dolaşımdaki Pay Nedir?

Dolaşımdaki pay, bir şirketin halka açık borsada işlem gören hisse senetlerinin toplam miktarını ifade eder. Bu, yatırımcıların satın alabileceği ve satabileceği hisselerin sayısını belirler. Dolaşımdaki pay, şirketin toplam hisse senedi sayısından belirli sahiplerin (örneğin, kurucular, yöneticiler veya stratejik ortaklar) ellerinde tuttuğu ve genellikle uzun vadeli olarak elde tuttuğu hisseler çıkartıldıktan sonra kalan hisseleri ifade eder.

Neden Önemlidir?

Dolaşımdaki pay miktarı, bir şirketin hisselerinin likiditesini, yani ne kadar kolay alınıp satılabileceğini belirlemede önemli bir faktördür. Likiditesi yüksek hisseler, daha az fiyat dalgalanması ve daha az spread (alış ve satış fiyatı arasındaki fark) ile karakterizedir. Bu, yatırımcıların piyasaya girip çıkarken daha az maliyetle işlem yapabilmelerini sağlar.

Dolaşımdaki Pay Nasıl Hesaplanır?

Dolaşımdaki payın hesaplanması oldukça basittir. İşte adım adım hesaplama yöntemi:

  1. Toplam Hisse Senedi Sayısı: Şirketin ihraç ettiği toplam hisse senedi sayısını bulun.
  2. Kilitleme Hisseleri: Stratejik ortaklar, yöneticiler veya kurucular gibi belirli sahiplerin elinde bulunan ve halka açık piyasada işlem görmeyen hisseleri çıkarın.
  3. Dolaşımdaki Pay: Toplam hisse senedi sayısından kilitleme hisselerini çıkararak dolaşımdaki payı bulun.

Örnek:

  • Şirketin toplam hisse senedi sayısı: 1,000,000
  • Kilitleme hisseleri: 200,000
  • Dolaşımdaki pay: 1,000,000 - 200,000 = 800,000

Dolaşımdaki Payın Önemi

1. Likidite

Yüksek dolaşımdaki pay, genellikle yüksek likidite anlamına gelir. Bu, yatırımcıların büyük miktarlarda hisse alıp satarken fiyat üzerinde büyük bir etki yaratmadan işlem yapabilmelerini sağlar. Düşük likidite, hisse fiyatlarının küçük işlemlerle bile büyük ölçüde dalgalanmasına neden olabilir.

2. Piyasa Değeri ve Volatilite

Dolaşımdaki pay, piyasa değeri hesaplamalarında önemli bir faktördür. Piyasa değeri, hisse fiyatı ile dolaşımdaki payın çarpımı ile bulunur. Ayrıca, dolaşımdaki payın miktarı volatiliteyi etkileyebilir. Daha az dolaşımdaki pay, hisse fiyatlarının daha değişken olmasına yol açabilir çünkü arz ve talepteki değişiklikler fiyatları daha fazla etkileyebilir.

3. Kurumsal Kontrol

Dolaşımdaki pay, şirketin kontrolünü etkileyebilir. Önemli miktarda hisse senedine sahip olan kurucular veya yöneticiler, şirket üzerinde daha fazla kontrol sahibi olabilir. Bu, şirketin stratejik kararlarında etkili olabilir.

Yatırımcılar İçin İpuçları

  1. Araştırma Yapın: Yatırım yapmayı düşündüğünüz şirketlerin dolaşımdaki pay miktarını ve bu payın likidite üzerindeki etkilerini araştırın.
  2. Likiditeyi Değerlendirin: Dolaşımdaki payın yüksek olduğu şirketler genellikle daha likittir ve daha az volatiliteye sahiptir.
  3. Riskleri Anlayın: Dolaşımdaki payı düşük olan hisse senetleri, potansiyel olarak daha yüksek getiri sağlayabilir, ancak aynı zamanda daha yüksek risk taşır.

Sonuç

Dolaşımdaki pay, borsada işlem gören hisselerin sayısını ifade eden önemli bir kavramdır. Bu kavram, hisse senetlerinin likiditesi, piyasa değeri ve volatilitesi üzerinde doğrudan etkiye sahiptir. Yatırımcılar için dolaşımdaki payın anlaşılması, daha bilinçli yatırım kararları almalarına yardımcı olabilir. Borsaya yeni başlayanlar için bu kavramı anlamak, yatırım stratejilerini şekillendirmede kritik bir rol oynar.