Borsacoo Blog'nin avatarı
Borsacoo Blog
Net Dönem Karı Nedir?
Net Dönem Karı Nedir?

Net Dönem Karı Nedir?

Net Dönem Karı, bir şirketin belirli bir dönemde (genellikle bir çeyrek veya bir yıl) tüm gelir ve giderlerini hesaba kattıktan sonra elde ettiği kar miktarıdır. Bu, şirketin finansal performansının en kapsamlı ölçütlerinden biridir ve gelir tablosunun en alt satırında bulunur. Net dönem karının hesaplanması şu şekildedir:

Net Dönem Karı = Toplam Gelirler - Toplam Giderler

Bu hesaplama, aşağıdaki unsurları içerir:

  • Toplam Gelirler: Satış gelirleri, faiz gelirleri, yatırım gelirleri ve diğer tüm gelir kaynaklarından elde edilen toplam gelir.
  • Toplam Giderler: Satılan malların maliyeti, işletme giderleri, faiz giderleri, vergiler ve diğer tüm giderler.

Net dönem karı, şirketin faaliyetlerinden elde ettiği kârın yanı sıra, finansal faaliyetler ve diğer olağan dışı veya bir seferlik gelir ve giderler dahil olmak üzere şirketin tüm faaliyetlerinden elde edilen net sonucu gösterir. Bu ölçüt, yatırımcılar ve analistler tarafından şirketin genel finansal sağlığını ve kârlılığını değerlendirmede yaygın olarak kullanılır.