Borsacoo Blog'nin avatarı
Borsacoo Blog
Temel Analiz ve Teknik Analiz

Temel analiz, bir şirketin mali durumunu, piyasa değerini ve diğer makroekonomik faktörleri inceleyerek hisse senetlerinin gerçek değerini belirlemeye çalışır. Teknik analiz ise, fiyat grafikleri ve geçmiş piyasa verilerini kullanarak gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmeye çalışır.

Temel Analiz:

Tanımı: Temel analiz, bir şirketin finansal durumunu, sektörünü, pazar koşullarını ve ekonomik faktörleri değerlendirerek, hisse senedinin gerçek değerini belirlemeye çalışır.

  • Finansal Raporlar: Şirketin bilançosu, gelir tablosu ve nakit akışı gibi finansal raporları incelenir.
  • Sektörel ve Ekonomik Analiz: Şirketin faaliyet gösterdiği sektörün durumu ve genel ekonomik koşullar değerlendirilir.
  • Şirket Yönetimi ve İş Modeli: Şirketin yönetim kalitesi ve iş modelinin sürdürülebilirliği analiz edilir.

Teknik Analiz:

Tanımı: Teknik analiz, hisse senedi fiyatlarının ve işlem hacimlerinin tarihsel verilerini analiz ederek, gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmeye çalışır.

  • Fiyat Grafikleri: Fiyat hareketlerini gösteren grafikler ve çeşitli grafik desenleri incelenir.
  • Teknik Göstergeler: Hareketli ortalamalar, RSI (Göreceli Güç Endeksi) gibi teknik göstergeler kullanılır.
  • Trendler ve Destek/Direnç Seviyeleri: Fiyatların hangi yönde hareket ettiği ve önemli fiyat seviyeleri belirlenir.

Farklar:

  • Yaklaşım: Temel analiz, şirketin iç değerine odaklanırken; teknik analiz, piyasa davranışlarını ve fiyat trendlerini analiz eder.
  • Zaman Aralığı: Temel analiz genellikle uzun vadeli yatırım kararları için kullanılırken, teknik analiz kısa ve orta vadeli işlemlerde daha yaygındır.
  • Veri Kaynakları: Temel analiz, şirketin finansal raporları ve ekonomik göstergelere dayanır; teknik analiz ise fiyat hareketleri ve işlem hacimlerine bakar.