Borsacoo Blog'nin avatarı
Borsacoo Blog
Özkaynaklar Nedir?

Özkaynaklar, bir şirketin bilançosunda yer alan ve şirketin sahiplerine veya hissedarlarına ait olan net varlık değerini ifade eder. Özkaynaklar, şirketin varlıkları ile yükümlülükleri arasındaki farka eşittir ve şirketin finansal yapısının temel bir bileşenidir. Özkaynakların hesaplanması şu şekildedir:

Özkaynaklar = Varlıklar - Yükümlülükler

Özkaynaklar genellikle şu unsurlardan oluşur:

  1. Sermaye Hisse Senedi: Şirketin hissedarları tarafından yatırılan sermaye. Bu, şirketin hisse senetlerinin ilk satışından elde edilen fonları içerebilir.
  2. Kar veya Zarar Birikimleri: Geçmiş yıllardan devreden ve henüz hissedarlara dağıtılmamış net kâr veya zararlar. Bu, yeniden yatırılan karları ve geçmiş yılların zararlarını içerir.
  3. Diğer Özkaynak Unsurları: Çeşitli yedekler, değerleme farkları ve diğer özkaynakla ilgili kalemler.

Özkaynaklar, bir şirketin mali sağlığının önemli bir göstergesidir. Yüksek özkaynaklar, şirketin borçlara kıyasla daha fazla kendi kaynağına sahip olduğunu ve potansiyel olarak daha finansal olarak istikrarlı olduğunu gösterir. Ayrıca, özkaynaklar şirketin hissedarlarının şirketteki paylarının değerini de temsil eder. Yatırımcılar ve analistler, bir şirketin değerini ve finansal yapısını değerlendirirken özkaynaklara büyük önem verirler.