Borsacoo Blog'nin avatarı
Borsacoo Blog
Toplam Varlıklar Nedir?

Toplam Varlıklar, bir şirketin bilançosunda yer alan ve şirketin sahip olduğu tüm ekonomik değerleri ifade eder. Bunlar, şirketin işletme faaliyetleri için kullanılan ve mali değere sahip olan kaynakları içerir. Toplam varlıklar, bir şirketin finansal durumunu değerlendirirken önemli bir göstergedir ve şu şekilde sınıflandırılır:

  1. Dönen Varlıklar (veya Cari Varlıklar): Kısa vadede nakde çevrilebilen veya bir işletme döngüsü içinde kullanılacak varlıklar. Bunlara nakit ve nakit benzerleri, alacak hesapları, stoklar ve diğer kısa vadeli yatırımlar dahildir.
  2. Duran Varlıklar (veya Sabit Varlıklar): Uzun vadeli yatırımları, mülkleri, makine ve ekipmanları, fikri mülkiyet haklarını ve diğer uzun vadeli varlıkları içerir. Bu varlıklar, genellikle işletmenin uzun vadeli faaliyetleri ve büyümesi için kullanılır.

Toplam varlıkların hesaplanması şu şekildedir:

Toplam Varlıklar = Dönen Varlıklar + Duran Varlıklar

Toplam varlıklar, bir şirketin ne kadar kaynağa sahip olduğunu ve bu kaynakların nasıl dağıldığını gösterir. Yüksek toplam varlıklar, şirketin geniş bir kaynak tabanına sahip olduğunu gösterebilir, ancak bu varlıkların finanse edilme şekli (öz sermaye veya borç ile) de önemlidir. Yatırımcılar, kredi verenler ve diğer paydaşlar, bir şirketin toplam varlıklarını, bu varlıkların kalitesini ve şirketin bu varlıkları nasıl kullandığını değerlendirirken dikkate alırlar.