Borsacoo Blog'nin avatarı
Borsacoo Blog
Hızlı Oran Nedir?

Hızlı oran (Asit-test Oranı), şirketin en likit varlıklarını kullanarak kısa vadeli yükümlülüklerini ne kadar iyi karşılayabileceğini gösterir. Bu hesaplama, stokların hızla nakde çevrilmesinin zor olabileceğini ve acil likidite ihtiyaçları için uygun olmayabileceğini dikkate alır. Hızlı oranın bu şekilde hesaplanması şu formülle yapılır:

Hızlı Oran = (Dönen Varlıklar - Stoklar) / Kısa Vadeli Yükümlülükler

  • Dönen Varlıklar: Nakit ve nakit benzerleri, alacak hesapları, stoklar ve diğer kısa vadeli varlıklar gibi, kısa vadede nakde çevrilebilen varlıklar.
  • Stoklar: Şirketin satılmak üzere tuttuğu malzeme ve ürünler.
  • Kısa Vadeli Yükümlülükler: Bir yıl içinde ödenmesi gereken borçlar, kısa vadeli borçlar, ticari borçlar ve diğer kısa vadeli yükümlülükler.

Bu hesaplama yöntemi, şirketin nakit akışı krizlerini ne kadar iyi yönetebileceğine dair daha kesin bir gösterge sağlar, çünkü stokların hızlı bir şekilde nakde çevrilmesi her zaman mümkün olmayabilir. Hızlı oranın 1 veya daha yüksek olması, şirketin kısa vadeli yükümlülüklerini karşılamak için yeterli likit varlığa sahip olduğunu gösterir. Diğer yandan, 1'den düşük bir hızlı oran, şirketin kısa vadeli borçlarını karşılamakta zorluk yaşayabileceğine işaret eder.