Borsacoo Blog'nin avatarı
Borsacoo Blog
Operasyonel Kar Marjı Nedir?
Operasyonel Kar Marjı Nedir

Operasyonel Kar Marjı Nedir

Operasyonel Kar Marjı, bir şirketin ana iş faaliyetlerinden elde ettiği karın, satış gelirlerine oranını gösteren bir finansal göstergedir. Bu oran, şirketin operasyonel verimliliğini ve ana iş operasyonlarından ne kadar kâr ürettiğini yansıtır. Operasyonel Kar Marjı, şirketin esas faaliyetlerinden elde ettiği kârın (operasyonel karın), toplam satış gelirlerine bölünmesiyle hesaplanır. Hesaplama şu şekildedir:

Operasyonel Kar Marjı = Operasyonel Kar / Toplam Satış Gelirleri

  • Operasyonel Kar (Esas Faaliyet Karı): Şirketin ana iş faaliyetlerinden elde ettiği kâr. Bu, satış gelirlerinden, satılan malların maliyeti (SMM) ve işletme giderleri çıkarılarak hesaplanır.
  • Toplam Satış Gelirleri: Şirketin ürün veya hizmet satışlarından elde ettiği toplam gelir.

Operasyonel Kar Marjı, şirketin temel iş faaliyetlerinin ne kadar kârlı olduğunu gösterir ve genellikle şirketin operasyonel verimliliği ve pazar konumunu değerlendirmede kullanılır:

  • Yüksek Operasyonel Kar Marjı: Şirketin işletme giderlerini iyi yönettiğini ve ana iş faaliyetlerinden yüksek kâr elde ettiğini gösterir.
  • Düşük Operasyonel Kar Marjı: Şirketin operasyonel giderlerinin yüksek olduğunu veya satış gelirlerinin düşük olduğunu gösterir, bu da operasyonel verimliliğin düşük olduğunu işaret edebilir.

Operasyonel Kar Marjı, sektörler arası ve aynı sektördeki farklı şirketler arasında karşılaştırma yapmak için kullanılır. Sektöre göre değişiklik gösteren bu oran, şirketin pazardaki rekabetçi konumunu ve operasyonel stratejilerinin etkinliğini değerlendirmek için önemlidir.