Borsacoo Blog'nin avatarı
Borsacoo Blog
Borç/Özsermaye Oranı Nedir?
Borç / Özsermaye Oranı Nedir?

Borç / Özsermaye Oranı Nedir?

Borç/Özsermaye Oranı, bir şirketin finansal yapısını ve borçlanma düzeyini değerlendirmek için kullanılan bir göstergedir. Bu oran, şirketin toplam borçlarının toplam özkaynaklarına oranını gösterir ve şirketin varlıklarının ne kadarının borçla ve ne kadarının özsermaye ile finanse edildiğini ortaya koyar. Borç/Özsermaye Oranının hesaplanması şu şekildedir:

Borç/Özsermaye Oranı = Toplam Borçlar / Toplam Özsermaye

  • Toplam Borçlar: Şirketin kısa ve uzun vadeli tüm borçları.
  • Toplam Özsermaye: Şirketin sahiplerinin veya hissedarlarının şirketteki payının toplam değeri.

Borç/Özsermaye Oranı, şirketin finansal kaldıraç düzeyini ve risk profilini gösterir:

  • Yüksek Borç/Özsermaye Oranı: Şirketin daha fazla borç kullandığını ve yüksek finansal risk altında olduğunu gösterir. Bu, ekonomik zorluklar sırasında şirketin finansal zorluklar yaşayabileceğini işaret edebilir.
  • Düşük Borç/Özsermaye Oranı: Şirketin daha az borçlandığını ve daha düşük bir finansal risk profiline sahip olduğunu gösterir. Bu durum, şirketin daha istikrarlı bir finansal yapıya sahip olduğunu gösterebilir.

Borç/Özsermaye Oranı, yatırımcılar ve kredi verenler tarafından şirketin mali sağlığını ve borç yönetimini değerlendirirken yaygın olarak kullanılır. Bu oran, sektöre ve işletmenin büyüklüğüne göre değişiklik gösterebilir ve farklı sektörlerdeki şirketler için farklı "normal" değerler olabilir.