Borsacoo Blog'nin avatarı
Borsacoo Blog
Brüt Kar Nedir?

Bilançolarda "brüt kar", şirketin satış gelirlerinden, satılan malların maliyeti (Satılan Malların Maliyeti veya SMM) çıkarıldıktan sonra kalan tutarı ifade eder. Bu, şirketin ana faaliyetlerinden elde ettiği karlılığın bir ölçüsüdür ve genellikle gelir tablosunda gösterilir. İşte brüt karın hesaplanması:

Brüt Kar = Satış Gelirleri - Satılan Malların Maliyeti (SMM)

  • Satış Gelirleri: Şirketin ürün veya hizmet satışlarından elde ettiği toplam gelir.
  • Satılan Malların Maliyeti (SMM): Ürünlerin üretimi veya satın alınması için yapılan toplam harcama.

Brüt kar, şirketin operasyonel verimliliğini ve üretim veya satın alma maliyetlerini nasıl yönettiğini gösteren önemli bir göstergedir. Ancak, brüt kar şirketin net karını veya toplam kârlılığını temsil etmez, çünkü bu hesaplama, diğer tüm operasyonel giderler, faiz, vergi ve amortisman gibi unsurları dikkate almaz.