Borsacoo Blog'nin avatarı
Borsacoo Blog
Borsa Nedir ve Nasıl Çalışır?

Borsa, hisse senetleri, tahviller, emtialar gibi çeşitli finansal araçların alınıp satıldığı düzenlenmiş bir pazardır. Arz ve talebin fiyatlar üzerindeki etkisine göre fiyatlar değişir ve yatırımcılar bu değişimlerden kar elde etmeyi hedefler.

Borsa, Temel Tanımı: Borsa, hisse senetleri, tahviller, emtialar ve diğer finansal enstrümanların alım satımının yapıldığı düzenlenmiş bir pazardır. Yatırımcılar ve şirketler, borsa aracılığıyla birbirleriyle ticaret yaparlar.

Hisse Senetleri ve Şirketler: Hisse senedi, bir şirketin küçük bir parçasını temsil eder. Bir hisse senedi satın almak, o şirketin küçük bir kısmına sahip olmak anlamına gelir. Şirketler, sermaye elde etmek için hisse senetlerini borsada satarlar.

Tahviller: Tahviller, şirketlerin veya hükümetlerin borçlanma araçlarıdır. Bir tahvil satın alarak, o tahvili çıkaran kuruma belirli bir süre için borç vermiş olursunuz. Karşılığında, belirli periyotlarda faiz ödemeleri alırsınız.

Emtialar: Emtia, altın, petrol, doğalgaz gibi doğal kaynaklardan elde edilen ürünleri ifade eder. Emtialar da borsada işlem görür ve fiyatları arz-talep dengesine göre değişiklik gösterir.

Arz ve Talebin Fiyatlar Üzerindeki Etkisi: Borsada fiyatlar, arz ve talep dengesine göre belirlenir. Eğer bir hisse senedi için talep yüksekse ama piyasada az sayıda hisse varsa, fiyatı artar. Tersi durumda, yani arzın talepten fazla olduğu durumlarda fiyat düşer.

Nasıl Çalışır? Yatırımcılar, aracı kurumlar aracılığıyla borsada işlem yaparlar. İşlem yaparken, almak veya satmak istedikleri hisse senedinin fiyatını ve miktarını belirlerler. Eğer piyasada eşleşen bir teklif varsa, işlem gerçekleşir.

Borsa, Ekonomideki Genel Sağlık Durumunu Gösterir: Şirketlerin performansları ve ekonomik göstergeler, borsadaki genel eğilimleri etkileyebilir.