Borsacoo Blog'nin avatarı
Borsacoo Blog
Toplam Varlık Karlılığı Nedir?

Toplam Varlık Karlılığı (TVK), bir şirketin toplam varlıkları üzerinden ne kadar kâr elde ettiğini gösteren bir finansal performans göstergesidir. TVK, şirketin varlık yatırımlarını ne kadar etkili kullanarak gelir ürettiğini değerlendirmek için kullanılır ve şirketin genel verimliliğini ve varlık yönetimi becerisini yansıtır. TVK'nın hesaplanması şu şekildedir:

Toplam Varlık Karlılığı (TVK) = Net Kâr / Toplam Varlıklar

  • Net Kâr: Şirketin belirli bir dönemde (genellikle bir yıl) elde ettiği toplam kâr.
  • Toplam Varlıklar: Şirketin bilançosunda yer alan tüm varlıkların toplamı, bu varlıklar hem cari (kısa vadeli) hem de duran (uzun vadeli) varlıkları içerir.

TVK, şirketin toplam varlıklarını kullanarak ne kadar etkili bir şekilde kâr ürettiğini gösterir:

  • Yüksek TVK: Şirketin varlıklarını kullanarak yüksek düzeyde kâr ürettiğini ve verimli bir varlık yönetimine sahip olduğunu gösterir.
  • Düşük TVK: Şirketin varlıklarından düşük kâr elde ettiğini, bu da varlık yönetiminin etkisiz olduğunu veya şirketin düşük karlılıkla çalıştığını gösterebilir.

TVK, şirketler arası ve sektörel karşılaştırmalarda kullanılır. Farklı sektörlerdeki şirketler için TVK normları farklılık gösterebilir, bu nedenle karşılaştırmalar yapılırken bu farklılıklar dikkate alınmalıdır. Ayrıca, şirketin varlık yapısı ve iş modeli TVK'yı etkileyebilir. Örneğin, yoğun varlık gerektiren sektörlerdeki şirketler genellikle daha düşük TVK değerlerine sahip olabilir.