Borsacoo Blog'nin avatarı
Borsacoo Blog
Esas Faaliyet Karı Nedir?

Esas faaliyet karı, bir şirketin ana iş operasyonlarından elde ettiği kârı ifade eder. Bu, şirketin satış gelirlerinden, satılan malların maliyeti (SMM) ve işletme giderleri dahil olmak üzere tüm normal iş faaliyetlerinin maliyetleri çıkarıldıktan sonra kalan net tutardır. Esas faaliyet karı, şirketin temel iş modelinin sağlıklı ve sürdürülebilir olup olmadığını gösteren önemli bir göstergedir.

Esas Faaliyet Karı = Satış Gelirleri - (Satılan Malların Maliyeti + İşletme Giderleri)

  • Satış Gelirleri: Şirketin ürün veya hizmet satışlarından elde ettiği toplam gelir.
  • Satılan Malların Maliyeti (SMM): Ürünlerin üretimi veya satın alınması için yapılan toplam harcama.
  • İşletme Giderleri: Şirketin günlük operasyonları için yaptığı giderler, örneğin maaşlar, kira, idari giderler ve pazarlama harcamaları.

Esas faaliyet karı, şirketin ana iş faaliyetlerinin ne kadar kârlı olduğunu gösterir, ancak şirketin net karını (şirketin tüm gelir ve giderlerini hesaba katan) yansıtmaz. Net kar hesaplamasında, faiz giderleri, vergiler ve olağanüstü kalemler gibi diğer gelir ve giderler de dikkate alınır.