Borsacoo Blog'nin avatarı
Borsacoo Blog
Toplam Yükümlülükler Nedir?

Toplam Yükümlülükler, bir şirketin bilançosunda yer alan ve şirketin üçüncü şahıslara karşı olan tüm borç ve finansal sorumluluklarını ifade eder. Bu yükümlülükler, şirketin kısa ve uzun vadeli borçlarını, alacaklılara olan borçlarını, ödenecek vergileri ve diğer finansal taahhütleri kapsar. Toplam yükümlülükler, bir şirketin finansal yapısının önemli bir parçasıdır ve genellikle şu şekilde sınıflandırılır:

  1. Kısa Vadeli Yükümlülükler (veya Cari Yükümlülükler): Bir yıl veya daha kısa bir süre içinde ödenmesi gereken borçlar. Bunlar genellikle ticari alacaklar, kısa vadeli banka kredileri, vergi borçları ve diğer kısa vadeli finansal yükümlülüklerdir.
  2. Uzun Vadeli Yükümlülükler: Bir yıldan daha uzun bir sürede ödenmesi planlanan borçlar. Bu, banka kredileri, tahviller, kiralamalar ve diğer uzun vadeli taahhütler gibi kalemleri içerebilir.

Toplam yükümlülüklerin hesaplanması şu şekildedir:

Toplam Yükümlülükler = Kısa Vadeli Yükümlülükler + Uzun Vadeli Yükümlülükler

Toplam yükümlülükler, bir şirketin likidite ve finansal sağlığı hakkında önemli bilgiler sağlar. Yüksek toplam yükümlülükler, şirketin önemli miktarda borcu olduğunu ve bu borçları yönetme kapasitesine dikkat edilmesi gerektiğini gösterebilir. Yatırımcılar ve kredi verenler, bir şirketin borç düzeyini ve bu borçları karşılayabilme yeteneğini değerlendirirken toplam yükümlülüklere dikkat ederler.