ALKA logo
ALKA
ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

2023 - 12. Dönem Bilançosu için
Yapay Zeka Özet Finansal Raporu

Paylaşılan Yapay Zeka raporları eksik ve hatalı bilgiler içerebilir.
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

Anahtar Finansal Göstergeler:

Alka'nın son çeyrekteki finansal performansı, toplam varlıklarının %38.7 artışla 1.695 milyar TL'ye, özkaynaklarının ise %35.5 artışla 1.261 milyar TL'ye yükseldiğini göstermektedir. Bu dönemde net dönem karı 90.5 milyon TL olarak gerçekleşmiştir ki bu, bir önceki çeyreğe göre %71.4'lük bir azalışa işaret etmektedir. Hasılat ise %73.9 artarak 2.389 milyar TL'ye ulaşmıştır. Nakit akışları incelendiğinde, işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışlarının önemli ölçüde artarak 910.8 milyon TL'ye yükseldiği görülmektedir.

Trendler ve Fırsatlar:

Alka'nın sektöründe yaşanan teknolojik gelişmeler ve tüketici tercihlerindeki değişiklikler, şirket için hem fırsatlar hem de riskler sunmaktadır. Özellikle hasılattaki büyük artış, pazar payını genişletme ve yeni pazarlara açılma potansiyelini göstermektedir. Ancak, finansman giderlerindeki artış ve net dönem karındaki düşüş, operasyonel maliyetleri kontrol altında tutma ihtiyacını vurgulamaktadır.

Yatırımcıya Notlar:

Yatırımcıların dikkate alması gereken önemli finansal göstergeler arasında net dönem karındaki değişim, hasılattaki büyüme oranı ve nakit akışlarındaki trendler bulunmaktadır. Ayrıca, finansman giderlerinin yönetimi ve operasyonel verimlilik konularında şirketin aldığı önlemler de yakından izlenmelidir.

Gelecek İçin Öngörüler:

Mevcut finansal trendler ve piyasa gelişmeleri göz önünde bulundurulduğunda, Alka'nın kısa vadede hasılatını artırma potansiyeline sahip olduğu ancak net kar marjlarını korumak için maliyet yönetimi konusunda daha fazla çaba sarf etmesi gerektiği öngörülmektedir. Ayrıca, nakit akışlarını daha da güçlendirerek finansal esnekliğini artırabilir.

Raporun Özeti:

Alka'nın son çeyrek finansal performans analizi, şirketin varlıklarında ve özkaynaklarında önemli bir artış olduğunu; ancak net dönem karında azalış yaşandığını ortaya koymuştur. Hasılattaki büyük artış ve işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışlarındaki iyileşme olumlu sinyaller vermektedir. Yatırımcılara yönelik olarak, şirketin maliyet yönetimi ve operasyonel verimliliği iyileştirme çabalarının yanı sıra piyasa trendleri ve sektörel gelişmelere adaptasyonu yakından takip edilmesi tavsiye edilir. Bu rapor yatırım tavsiyesi olmayıp genel bir bakış sunmaktadır.

Açıklanan Son Bilanço Özeti ve Oransal Değişimleri
2023 / 9 2023 / 12
Nakit ve Nakit Benzerleri 343294684 445567140
Satışlar 1373283616 2389692295
Brüt Kar / Zarar 327825129 545639170
Dönem Karı / Zararı 316690645 90551394
Esas Faaliyet Karı / Zararı 369193048 584944155
Net Dönem Karı / Zararı 316690645 90551394
Özkaynaklar 931959325 1261530798
Dönen Varlıklar 958000074 1172381398
Duran Varlıklar 262583547 523431440
Stoklar 203004994 275111870
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler 268184952 407805085
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler 20439344 26476955
Halka Açıklık Oranı
19.59
Pazar
ANA PAZAR
Sektör
İMALAT / KAĞIT VE KAĞIT ÜRÜNLERİ BASIM
Dolaşımdaki Pay
36003375.1
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
Yapay Zeka Tarafından Hazırlanan Raporlar
Paylaşılan Yapay Zeka raporları eksik ve hatalı bilgiler içerebilir.
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
Detaylı Firma Bilanço Yapay Zeka Raporu
Oluşturulma Tarihi: 2024-03-25 20:18:07

Finansal Sağlık:

Şirket, son bir yıl içerisinde kayda değer bir büyüme kaydetmiştir:

  • Toplam varlıkları 918.867.941'ten 1.695.812.838'a yükselmiş, bu %84.49'luk bir artışa işaret etmektedir.
  • Öz sermaye, 634.556.375'ten 1.261.530.798'e çıkmıştır; bu da şirketin iç kaynaklarını etkili bir şek... devamı için üye girişi gereklidir...

Özel içeriğe erişmek için lütfen üye olun veya giriş yapın.
Özet Yapay Zeka Raporu
Oluşturulma Tarihi: 2024-03-25 22:11:52

Anahtar Finansal Göstergeler:

Alka'nın son çeyrekteki finansal performansı, toplam varlıklarının %38.7 artışla 1.695 milyar TL'ye, özkaynaklarının ise %35.5 artışla 1.261 milyar TL'ye yükseldiğini göstermektedir. Bu dönemde net dönem karı 90.5 milyon TL olarak gerçekleşmiştir ki bu, bir önceki ... devamı için üye girişi gereklidir...


Özel içeriğe erişmek için lütfen üye olun veya giriş yapın.
Bu alanda yer alan detaylı firma bilanço bilgileri yalnızca üyelerimize özeldir.
Siz de bu özel içeriğe erişmek istiyorsanız, lütfen üye olun veya giriş yapın.