YYLGD logo
YYLGD
YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

2024 - 3. Dönem Bilançosu için
Yapay Zeka Özet Finansal Raporu

Paylaşılan Yapay Zeka raporları eksik ve hatalı bilgiler içerebilir.
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

Genel Finansal Durum Değerlendirmesi

Firmanın son bilanço verilerine göre, genel finansal sağlığı ve performansı üzerine bir değerlendirme yapmak gerekirse; dönemsel olarak bazı dalgalanmalar göze çarpmaktadır. Özellikle nakit akışları ve net dönem karındaki değişimler, firmanın operasyonel etkinliğinin ve finansal yönetiminin anlaşılması açısından önemlidir.

Nakit Akışları

İncelenen dönemler boyunca, firmanın faaliyetlerden elde ettiği nakit akışlarında önemli dalgalanmalar görülmektedir. Örneğin, en son raporlanan çeyrekte faaliyetlerden elde edilen nakit akışları önceki yılın aynı dönemine göre artmıştır. Bu durum, işletmenin operasyonel faaliyetlerinden daha fazla nakit ürettiğini göstermektedir. Ancak, yatırım ve finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarında azalışlar söz konusu olup bu da firmanın yatırım yapma kapasitesi veya borç servisindeki zorluklar hakkında soru işaretleri oluşturabilir.

Gelir Tablosu Özeti

Firmanın gelir tablosuna bakıldığında, net dönem karının geçmiş dönemlere kıyasla dalgalı bir seyir izlediği görülmektedir. Hasılat ve satışların maliyeti gibi kalemlerde de zaman içinde artışlar olduğu ancak bu artışların karlılık üzerindeki net etkisinin her zaman pozitif olmadığı belirlenmiştir. Finansman giderleri özellikle dikkate alındığında, bu giderlerin firma üzerindeki baskısının zaman içinde arttığı görülmekte; bu durum firmanın borçlanma maliyetlerinin yönetiminde zorlandığını işaret edebilir.

Gelecekteki Büyüme Potansiyeli

Firma genel olarak büyüme eğilimini sürdürmekle birlikte, bazı temel finansal göstergelerdeki dalgalanmalar gelecekteki büyüme potansiyelinin belirsiz olduğunu göstermektedir. Özellikle yüksek finansman giderleri ve değişken net kar rakamları, firmanın uzun vadeli stratejik planlamasının ne derece sürdürülebilir olduğu konusunda belirsizlik yaratmaktadır.

Sonuç

Son analizlere dayanarak firmanın finansal sağlığı stabil bir yapıya sahip olsa da bazı risk faktörleri mevcuttur. Yüksek borçlanma maliyetleri ve dalgalanan net kar marjları gibi unsurlar, firmanın gelecek stratejilerini şekillendirme konusunda önemli rol oynamaktadır. Firmanın piyasa koşullarına adaptasyon yeteneği ve operasyonel verimliliğinin artırılması gerekmekte olup bu sayede hem risk yönetimi hem de karlılık potansiyeli iyileştirilebilir.

Bu rapor yatırım tavsiyesi niteliği taşımamakta olup sadece analitik bir değerlendirme amacı gütmektedir.

Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
Açıklanan Son Bilanço Özeti ve Oransal Değişimleri
2023 / 12 2024 / 3
Nakit ve Nakit Benzerleri 1133345360 1250863506
Satışlar 16374646231 3261576604
Brüt Kar / Zarar 2153961173 502789161
Dönem Karı / Zararı 460494704 402874024
Esas Faaliyet Karı / Zararı 2164109773 421584206
Net Dönem Karı / Zararı 460494704 402874024
2023 / 12 2024 / 3
Özkaynaklar 5669593638 6775603721
Dönen Varlıklar 13076549020 13183556522
Duran Varlıklar 5073764009 5993672577
Stoklar 4556726069 3791284411
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler 9338102806 9149718668
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler 3142616585 3251906710
Halka Açıklık Oranı
31.01
Pazar
YILDIZ PAZAR
Dolaşımdaki Pay

Sektör
İMALAT / GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN
Yapay Zeka Tarafından Hazırlanan Raporlar
Paylaşılan Yapay Zeka raporları eksik ve hatalı bilgiler içerebilir.
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
Özet Yapay Zeka Raporu
Oluşturulma Tarihi: 2024-05-14 19:04:37

Genel Finansal Durum Değerlendirmesi

Firmanın son bilanço verilerine göre, genel finansal sağlığı ve performansı üzerine bir değerlendirme yapmak gerekirse; dönemsel olarak bazı dalgalanmalar göze çarpmaktadır. Özellikle nakit akışları ve net dönem karındaki değişimler, firmanın operasyonel e... devamı için üye girişi gereklidir...


Özel içeriğe erişmek için lütfen üye olun veya giriş yapın.
Detaylı Firma Bilanço Yapay Zeka Raporu
Oluşturulma Tarihi: 2024-05-14 19:06:03

Finansal Sağlık:

  1. Varlık Büyüklüğü ve Yapısı:
    • 2024 ilk 3 aylık dönemde toplam varlıklar 19,177 milyar TL olup, 2023 yılı sonuna göre %5,63 artış göstermiştir.
    • Dönen varlıklar toplam varlıkların %68,72'sini oluşturmakta, yılın başına kıyasla artış göstermiştir, bu durum şirketin l... devamı için üye girişi gereklidir...

Özel içeriğe erişmek için lütfen üye olun veya giriş yapın.
Bu alanda yer alan detaylı firma bilanço bilgileri yalnızca üyelerimize özeldir.
Siz de bu özel içeriğe erişmek istiyorsanız, lütfen üye olun veya giriş yapın.