YATAS logo
YATAS
YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.

2023 - 12. Dönem Bilançosu için
Yapay Zeka Özet Finansal Raporu

Paylaşılan Yapay Zeka raporları eksik ve hatalı bilgiler içerebilir.
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

Firmanın Finansal Durumu ve Gelecekteki Büyüme Potansiyeli

Bu rapor, imalat / tekstil, giyim eşyası ve deri sektöründe faaliyet gösteren firmanın finansal sağlığını ve gelecekteki büyüme potansiyelini değerlendirmektedir. Rapor, firmanın son dört çeyrekteki performansına dayanarak hazırlanmıştır.

Genel Finansal Sağlık

Firma, son bir yıl içinde varlıklarını ve özkaynaklarını artırmıştır. Özellikle toplam varlıklarında gözlemlenen bu artış, firmanın genişlemeye devam ettiğini ve piyasada güçlü bir konumda olduğunu göstermektedir. Ancak, yükümlülüklerde de benzer bir artış söz konusu olup bu durum dikkatle izlenmelidir.

Nakit akışları incelendiğinde, işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışlarında dalgalanmalar görülmektedir. Bu dalgalanmaların yönetimi, firmanın likiditesi üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Ayrıca, finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarındaki azalış da not edilmelidir.

Gelir Tablosu Özeti

Firma hasılatını artırma konusunda başarılı olmuş; ancak satışların maliyeti de aynı oranda yükseldiği için net kar marjlarında önemli bir düşüş yaşanmamıştır. Brüt kar stabil bir şekilde ilerlemekte olup pazarlama ve genel yönetim giderleri kontrol altında tutulmuştur.

Finansman giderlerinin gelirlere kıyasla yüksek olması nedeniyle net dönem karındaki dalgalanmalara rağmen firma esas faaliyetlerinden elde ettiği kardan memnun kalabilir.

Gelecekteki Büyüme Potansiyeli

Sektörel bazda firma rekabetçi bir pozisyonda yer almaktadır. Yatırım faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin artması ve araştırma-geliştirme çalışmalarına yapılan yatırım firmaya yenilikçi ürünler sunma kapasitesi kazandırmaktadır.

Sonuç

Rapor incelendiğinde firma genel olarak sağlam bir finansal yapıya sahipken bazı risk faktörleri barındırmaktadır. Yüksek borç seviyesine rağmen yönetilen nakit akışları ve stabil gelir tablosu ile firma sektörde rekabetçi kalmayı başarmaktadır. Firma için önemli olan nakit yönetimini optimize etmek ve borç seviyelerini sürdürülebilir limitler içinde tutmaktır.

Bu rapor sadece analitik amaçlar taşıdığı için herhangi bir yatırım tavsiyesinde bulunulmamaktadır.

Açıklanan Son Bilanço Özeti ve Oransal Değişimleri
2023 / 9 2023 / 12
Nakit ve Nakit Benzerleri 488713536 526066478
Satışlar 7067765661 13532815118
Brüt Kar / Zarar 2321457048 3785353865
Dönem Karı / Zararı 287537921 700347610
Esas Faaliyet Karı / Zararı 749898100 694869081
Net Dönem Karı / Zararı 287537921 700347610
Özkaynaklar 1463263687 4675072693
Dönen Varlıklar 5273384050 5630251320
Duran Varlıklar 1580574168 5291403584
Stoklar 1983610829 2083789791
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler 4570502779 4852147415
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler 820191752 1394434796
Halka Açıklık Oranı
58.99
Pazar
YILDIZ PAZAR
Sektör
İMALAT / TEKSTİL, GİYİM EŞYASI VE DERİ
Dolaşımdaki Pay
88360205.4
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
Yapay Zeka Tarafından Hazırlanan Raporlar
Paylaşılan Yapay Zeka raporları eksik ve hatalı bilgiler içerebilir.
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
Özet Yapay Zeka Raporu
Oluşturulma Tarihi: 2024-05-16 21:50:30

Firmanın Finansal Durumu ve Gelecekteki Büyüme Potansiyeli

Bu rapor, imalat / tekstil, giyim eşyası ve deri sektöründe faaliyet gösteren firmanın finansal sağlığını ve gelecekteki büyüme potansiyelini değerlendirmektedir. Rapor, firmanın son dört çeyrekteki performansına dayanarak hazırlanmıştı... devamı için üye girişi gereklidir...


Özel içeriğe erişmek için lütfen üye olun veya giriş yapın.
Detaylı Firma Bilanço Yapay Zeka Raporu
Oluşturulma Tarihi: 2024-05-16 21:51:43

Finansal Sağlık:

  • Varlık Durumu: 2023 yılına ait son veriler, toplam varlıkların %153 artış gösterdiğini (önceki yıl: 4,281,278,846 TRY; bu yıl: 10,921,654,904 TRY) gösteriyor. Bu, şirketin kaynaklarını genişlettiğini ve işini büyütmeye yönelik yatırımlar yaptığını işaret ediyor.
  • **Özkayn... devamı için üye girişi gereklidir...

Özel içeriğe erişmek için lütfen üye olun veya giriş yapın.
Bu alanda yer alan detaylı firma bilanço bilgileri yalnızca üyelerimize özeldir.
Siz de bu özel içeriğe erişmek istiyorsanız, lütfen üye olun veya giriş yapın.