TOASO logo
TOASO
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.

2024 - 3. Dönem Bilançosu için
Yapay Zeka Özet Finansal Raporu

Paylaşılan Yapay Zeka raporları eksik ve hatalı bilgiler içerebilir.
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

Firma Finansal Sağlık Raporu

Genel Bakış Bu rapor, firmanın son bilanço verilerini kullanarak yatırımcılara yönelik hazırlanmıştır. Firmanın genel finansal sağlığı, nakit akışları, gelir tablosu özeti ve gelecekteki büyüme potansiyeli değerlendirilmiştir. Değerlendirmeler yapılırken makroekonomik faktörler (faiz oranları ve enflasyon gibi) dikkate alınmıştır.

Finansal Sağlık Firmanın finansal sağlığına bakıldığında, toplam varlıklarının 2023 yılının ilk 12 ayından itibaren sürekli olarak arttığı görülmektedir. 2023 yılının ilk çeyreğinde toplam varlıklar yaklaşık olarak 42 milyar TL iken, bu rakam 2024 yılının ilk çeyreğinde yaklaşık olarak 95 milyar TL'ye ulaşmıştır. Bu artış, firmanın büyüme potansiyelini ve finansal gücünü göstermektedir.

Özkaynaklar da benzer bir artış trendi göstermiştir. Ancak, yükümlülüklerin de aynı dönemde arttığı gözlemlenmektedir. Kısa vadeli yükümlülükler özellikle dikkat çekicidir; bu durum firmanın kısa vadede borç ödeme kapasitesine dair bazı riskler taşıyabileceğini işaret edebilir.

Nakit Akışları Firmanın nakit akışlarına bakıldığında ise işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışlarının dalgalandığı görülmektedir. Özellikle 2024 yılının ilk çeyreğinde işletme faaliyetlerinden negatif nakit akışı dikkat çekmektedir. Bu durum firmanın operasyonel etkinliğini sorgulatabilir.

Finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit akışları ise genellikle pozitiftir ve bu durum firmanın dış kaynaklardan fon sağlamada başarılı olduğunu göstermektedir. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları ise genellikle negatiftir; bu da firmanın yatırımlarını artırdığını ancak bunun kısa vadede likidite üzerinde baskı oluşturduğunu işaret eder.

Gelir Tablosu Özeti Firmanın gelir tablosuna bakıldığında, hasılatın yıllık bazda önemli ölçüde arttığı görülmektedir. Örneğin, 2023 yılının ilk çeyreğinde hasılat yaklaşık olarak 18 milyar TL iken, aynı yılın sonunda bu rakam yaklaşık olarak 127 milyar TL'ye ulaşmıştır.

Brüt kar marjı da olumlu bir trend göstermektedir; ancak pazarlama ve genel yönetim giderlerinin de arttığı gözlemlenmiştir. Finansman giderleri ile finansman gelirleri arasındaki fark ise dikkat çekicidir; firma finansman gelirlerinde önemli bir artış yaşamıştır ki bu da borçlanma stratejilerinin etkin olduğunu gösterir.

Gelecekteki Büyüme Potansiyeli Makroekonomik faktörler dikkate alındığında (yüksek enflasyon ve faiz oranları), firma için bazı zorluklar öngörülebilir. Ancak mevcut büyüme trendi ve varlıkların artışı göz önüne alındığında, uzun vadede olumlu bir performans sergilemesi beklenebilir.

Sonuç Firmanın genel finansal sağlığı güçlü görünmekte olup varlıklarının sürekli artışı olumlu bir göstergedir. Ancak kısa vadeli yükümlülüklerin yüksekliği ve bazı dönemlerde negatif işletme nakit akışı gibi risk unsurları bulunmaktadır. Gelir tablosundaki olumlu gelişmeler ve yatırım faaliyetlerine yapılan harcamalar gelecekteki büyüme potansiyeline işaret etmektedir.

Bu raporda sunulan bilgiler yatırım tavsiyesi niteliği taşımamakta olup yalnızca analitik bir değerlendirme amacı taşımaktadır.

Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
Açıklanan Son Bilanço Özeti ve Oransal Değişimleri
2023 / 12 2024 / 3
Nakit ve Nakit Benzerleri 24815473000 28223602000
Satışlar 127601000000 33659456000
Brüt Kar / Zarar 23159306000 5403741000
Dönem Karı / Zararı 15083439000 2806016000
Esas Faaliyet Karı / Zararı 14008004000 3242295000
Net Dönem Karı / Zararı 15083439000 2806016000
2023 / 12 2024 / 3
Özkaynaklar 36879584000 35740521000
Dönen Varlıklar 60503930000 72233987000
Duran Varlıklar 18163365000 22341307000
Stoklar 9712040000 10681064000
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler 35566119000 50199348000
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler 6221592000 8635425000
Halka Açıklık Oranı
24.11
Pazar
YILDIZ PAZAR
Dolaşımdaki Pay

Sektör
İMALAT / METAL EŞYA MAKİNE ELEKTRİKLİ CİHAZLAR VE ULAŞIM ARAÇLARI
Yapay Zeka Tarafından Hazırlanan Raporlar
Paylaşılan Yapay Zeka raporları eksik ve hatalı bilgiler içerebilir.
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
Özet Yapay Zeka Raporu
Oluşturulma Tarihi: 2024-05-21 19:26:21

Firma Finansal Sağlık Raporu

Genel Bakış Bu rapor, firmanın son bilanço verilerini kullanarak yatırımcılara yönelik hazırlanmıştır. Firmanın genel finansal sağlığı, nakit akışları, gelir tablosu özeti ve gelecekteki büyüme potansiyeli değerlendirilmiştir. Değerlendirmeler yapılırken makroek... devamı için üye girişi gereklidir...


Özel içeriğe erişmek için lütfen üye olun veya giriş yapın.
Bu alanda yer alan detaylı firma bilanço bilgileri yalnızca üyelerimize özeldir.
Siz de bu özel içeriğe erişmek istiyorsanız, lütfen üye olun veya giriş yapın.