TATGD logo
TATGD
TAT GIDA SANAYİ A.Ş.

2024 - 3. Dönem Bilançosu için
Yapay Zeka Özet Finansal Raporu

Paylaşılan Yapay Zeka raporları eksik ve hatalı bilgiler içerebilir.
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

Firma: Tat Gıda

Genel Finansal Sağlık Tat Gıda'nın son dönem bilanço verileri incelendiğinde, firmanın finansal sağlığında bazı dalgalanmalar olduğu gözlemlenmektedir. Firmanın toplam varlıkları ve özkaynaklarında artış görülse de, net dönem karında düşüşler yaşanmıştır. Bu durum, firmanın karlılığını etkileyen çeşitli faktörlerin olduğunu göstermektedir.

Nakit Akışları Firmanın nakit akışlarına baktığımızda, işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışlarının pozitif olduğu ancak finansman ve yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit çıkışlarının yüksek olduğu görülmektedir. Bu durum, firmanın borç geri ödemeleri ve yatırım harcamaları nedeniyle nakit çıkışlarının arttığını göstermektedir. Özellikle kredi geri ödemeleri ve borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri dikkat çekicidir.

Gelir Tablosu Özeti Firmanın gelir tablosuna bakıldığında, satışların maliyetinin yüksek olması nedeniyle brüt kar marjının düşük kaldığı görülmektedir. Pazarlama ve genel yönetim giderleri de dikkate alındığında, esas faaliyet karı negatif yönde etkilenmiştir. Finansman giderlerinin finansman gelirlerinden fazla olması da net dönem karını olumsuz etkilemiştir.

Gelecekteki Büyüme Potansiyeli Makroekonomik faktörler (faiz oranları ve enflasyon gibi) dikkate alındığında, firmanın gelecekteki büyüme potansiyeli üzerinde baskı oluşturabilecek unsurlar bulunmaktadır. Ancak sektörün dinamikleri ve firmanın stratejik yatırımları göz önüne alındığında, uzun vadede toparlanma potansiyeli mevcuttur.

Sonuç Tat Gıda'nın son bilanço verilerine göre:

  • Firmanın toplam varlıkları artmış ancak net dönem karı düşmüştür.
  • Nakit akışlarında işletme faaliyetlerinden pozitif bir akış varken, finansman ve yatırım faaliyetlerinde negatif bir tablo mevcuttur.
  • Gelir tablosunda satışların maliyeti yüksek olup brüt kar marjı düşük kalmıştır.
  • Makroekonomik koşulların firma üzerinde baskı oluşturduğu gözlemlenmektedir.

Bu rapor yalnızca analitik bir değerlendirme amacı taşımaktadır ve herhangi bir yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.

Açıklanan Son Bilanço Özeti ve Oransal Değişimleri
2023 / 12 2024 / 3
Nakit ve Nakit Benzerleri 92690398 200088698
Satışlar 5751675366 1540494347
Brüt Kar / Zarar 363811034 94482905
Dönem Karı / Zararı -86244297 -121036898
Esas Faaliyet Karı / Zararı -119939598 -98896897
Net Dönem Karı / Zararı -86244297 -121036898
Özkaynaklar 2356962913 2663502406
Dönen Varlıklar 4925393494 4861406875
Duran Varlıklar 1682177481 1874786889
Stoklar 3076844314 2577693101
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler 3214504012 2722009193
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler 1036104050 1350682165
Halka Açıklık Oranı
41.39
Pazar
YILDIZ PAZAR / KESİN ALIM SATIM PAZARI-(NİTELİKLİ YATIRIMCILAR ARASINDA)
Sektör
İMALAT / GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN
Dolaşımdaki Pay
56295632.6
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
Yapay Zeka Tarafından Hazırlanan Raporlar
Paylaşılan Yapay Zeka raporları eksik ve hatalı bilgiler içerebilir.
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
Özet Yapay Zeka Raporu
Oluşturulma Tarihi: 2024-05-24 20:58:15

Firma: Tat Gıda

Genel Finansal Sağlık Tat Gıda'nın son dönem bilanço verileri incelendiğinde, firmanın finansal sağlığında bazı dalgalanmalar olduğu gözlemlenmektedir. Firmanın toplam varlıkları ve özkaynaklarında artış görülse de, net dönem karında düşüşler yaşanmıştır. Bu durum, firmanın ... devamı için üye girişi gereklidir...


Özel içeriğe erişmek için lütfen üye olun veya giriş yapın.
Detaylı Firma Bilanço Yapay Zeka Raporu
Oluşturulma Tarihi: 2024-05-24 20:59:41

Finansal Sağlık:

  • Toplam varlıklar ve özkaynaklar: 2024 ilk çeyreği bilançosunda 6736193764 TL toplam varlık ve 2663502406 TL toplam öz sermaye gözlenmiştir. Önceki yıl sonuna göre varlıklarında artış varken, özkaynaklarında azalma söz konusu.
  • Likidite: 2024 ilk çeyreğinde yaklaşık 3.... devamı için üye girişi gereklidir...

Özel içeriğe erişmek için lütfen üye olun veya giriş yapın.
Bu alanda yer alan detaylı firma bilanço bilgileri yalnızca üyelerimize özeldir.
Siz de bu özel içeriğe erişmek istiyorsanız, lütfen üye olun veya giriş yapın.