SOKE logo
SOKE
SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

2023 - 12. Dönem Bilançosu için
Yapay Zeka Özet Finansal Raporu

Paylaşılan Yapay Zeka raporları eksik ve hatalı bilgiler içerebilir.
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

Firmanın Finansal Durumu ve Gelecek Potansiyeli

Bu rapor, imalat sektöründe faaliyet gösteren bir gıda, içecek ve tütün üreticisinin finansal sağlığını ve gelecekteki büyüme potansiyelini değerlendirmektedir. Firmanın son dönemlerdeki performansına genel bir bakış sunulmaktadır.

Genel Finansal Sağlık

Firma, son 12 aylık verilere göre toplam varlıklarını önemli ölçüde artırmıştır. Ancak bu dönemde net dönem zararı yaşanmıştır ki bu durum, firmanın operasyonel etkinliği konusunda bazı zorluklarla karşılaştığını göstermektedir. Özellikle finansman giderlerinin yüksek olması, net kar üzerinde baskı oluşturmuş gibi görünmektedir.

Nakit Akışları

Nakit akışları incelendiğinde, firma özellikle yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit çıkışlarının yüksek olduğu görülmektedir. Bu durum, firmanın gelecekteki büyümesi için yapılan yatırımların bir göstergesi olabilir ancak kısa vadede nakit akışlarını olumsuz etkileyebilir.

Gelir Tablosu Özeti

Hasılat ve satış maliyetleri arasındaki fark incelendiğinde, firma brut kar elde etmiştir ancak pazarlama ve genel yönetim giderleri gibi operasyonel giderler bu karı azaltmaktadır. Finansman gelirleri ile finansman giderleri arasındaki fark da net gelire katkıda bulunmuştur.

Gelecekteki Büyüme Potansiyeli

Firma, sektörde rekabetçi kalmak adına önemli yatırımlar yapmaktadır. Araştırma ve geliştirme harcamalarının sürdürülmesi, uzun vadede firmanın inovatif ürünler sunarak pazar payını artırmasına yardımcı olabilir.

Sonuç

Firma genişleyen varlık tabanına rağmen bazı finansal zorluklarla karşılaşmaktadır. Yüksek finansman giderleri ve operasyonel maliyetler net geliri olumsuz etkilemektedir. Ancak yapılan yatırım harcamalarının uzun vadede firmanın büyümesine katkısı büyük olabilir.

Bu raporda sunulan bilgiler analitik bir değerlendirme amacı taşımakta olup herhangi bir yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.

Açıklanan Son Bilanço Özeti ve Oransal Değişimleri
2023 / 9 2023 / 12
Nakit ve Nakit Benzerleri 401004487 436803675
Satışlar 2825105727 5244566311
Brüt Kar / Zarar 376192758 737903629
Dönem Karı / Zararı 305508470 -104844295
Esas Faaliyet Karı / Zararı 223822835 429773553
Net Dönem Karı / Zararı 308850372 -97780635
Özkaynaklar 1737208962 2373923124
Dönen Varlıklar 1201964333 1369520164
Duran Varlıklar 1159728654 1873286787
Stoklar 304827754 290493663
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler 517004118 704125610
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler 107479907 164758217
Halka Açıklık Oranı
23.02
Pazar
YILDIZ PAZAR
Sektör
İMALAT / GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN
Dolaşımdaki Pay
88961976.1
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
Yapay Zeka Tarafından Hazırlanan Raporlar
Paylaşılan Yapay Zeka raporları eksik ve hatalı bilgiler içerebilir.
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
Özet Yapay Zeka Raporu
Oluşturulma Tarihi: 2024-05-17 21:48:47

Firmanın Finansal Durumu ve Gelecek Potansiyeli

Bu rapor, imalat sektöründe faaliyet gösteren bir gıda, içecek ve tütün üreticisinin finansal sağlığını ve gelecekteki büyüme potansiyelini değerlendirmektedir. Firmanın son dönemlerdeki performansına genel bir bakış sunulmaktadır.

**Genel Finans... devamı için üye girişi gereklidir...


Özel içeriğe erişmek için lütfen üye olun veya giriş yapın.
Detaylı Firma Bilanço Yapay Zeka Raporu
Oluşturulma Tarihi: 2024-05-17 21:50:06

Finansal Sağlık:

  • Varlıklar ve Öz Kaynaklar:
    • 2023’ten başlayarak, toplam varlık değerleri ilk 3 ayda 1.835 milyar TL iken, son 12 ayda 3.243 milyar TL’ye çıkmış, bu büyük bir artış gösteriyor.
    • Öz sermaye oranları 2022’nin tamamında 838 milyon TL iken, 2023’te bu değer 2.373 milyar ... devamı için üye girişi gereklidir...

Özel içeriğe erişmek için lütfen üye olun veya giriş yapın.
Bu alanda yer alan detaylı firma bilanço bilgileri yalnızca üyelerimize özeldir.
Siz de bu özel içeriğe erişmek istiyorsanız, lütfen üye olun veya giriş yapın.