SMART logo
SMART
SMARTİKS YAZILIM A.Ş.

2023 - 12. Dönem Bilançosu için
Yapay Zeka Özet Finansal Raporu

Paylaşılan Yapay Zeka raporları eksik ve hatalı bilgiler içerebilir.
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

Genel Finansal Durum Değerlendirmesi

Firmanın son bilanço verileri incelendiğinde, teknoloji ve bilişim sektöründe faaliyet gösteren şirketin genel finansal sağlığına dair önemli göstergeler ele alınmıştır. Özellikle toplam varlık ve özkaynaklarının zaman içindeki gelişimi, firmanın piyasadaki konumunu ve finansal istikrarını yansıtmaktadır.

Nakit Akışları ve Gelir Tablosu Özeti

Nakit akışları, firmanın işletme, yatırım ve finansman faaliyetlerinden elde ettiği net nakit hareketlerini göstermektedir. İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit akışları, firmanın operasyonel etkinliğini; yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları ise gelecekteki büyüme potansiyeline yapılan yatırımları; finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları ise borç ve sermaye yapılarında meydana gelen değişiklikleri ifade eder.

Gelir tablosuna bakıldığında, hasılat ve net dönem karı gibi kritik kalemler üzerinden firma performansının değerlendirilmesi mümkündür. Brüt kar marjları ve araştırma-geliştirme harcamaları gibi detaylar, firmanın pazardaki rekabetçi pozisyonunu ve yenilikçilik kapasitesini ortaya koymaktadır.

Gelecekteki Büyüme Potansiyeli

Firmanın duran varlıklarındaki artış, uzun vadeli yatırım stratejilerinin bir göstergesi olarak değerlendirilebilir. Ayrıca, araştırma ve geliştirme harcamalarındaki tutarlar, firmanın teknoloji ve bilişim sektöründe inovasyona verdiği önemi vurgulamaktadır. Bu durum, gelecekteki büyüme potansiyelinin sinyallerini vermektedir.

Sonuç

Yapılan analizler ışığında firma genel olarak sağlam bir finansal yapıya sahiptir. Nakit akışlarındaki dalgalanmalar normal işletme döngüsünün bir parçası olarak görülmekte olup, firma yönetiminin bu dalgalanmaları yönetmedeki becerisi önemlidir. Firmanın sektördeki pozisyonunu güçlendirecek stratejik kararların alındığı anlaşılmakta olup bu durum uzun vadede olumlu sonuçlar doğurabilir.

Bu rapor sadece analitik bir değerlendirme amacı taşımakta olup herhangi bir yatırım tavsiyesi içermemektedir. Yatırım kararları almadan önce profesyonel danışmana başvurulması önerilir.

Açıklanan Son Bilanço Özeti ve Oransal Değişimleri
2023 / 9 2023 / 12
Nakit ve Nakit Benzerleri 1449743 1204082
Satışlar 87678477 167610240
Brüt Kar / Zarar 71052352 135139686
Dönem Karı / Zararı 45671429 44977143
Esas Faaliyet Karı / Zararı 47789847 50312308
Net Dönem Karı / Zararı 45671429 44977143
Özkaynaklar 135715202 230646992
Dönen Varlıklar 61407941 91186832
Duran Varlıklar 122471003 210039938
Stoklar 3356831 0
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler 40675417 66585381
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler 7488325 3994397
Halka Açıklık Oranı
93.29
Pazar
ANA PAZAR
Sektör
TEKNOLOJİ / BİLİŞİM
Dolaşımdaki Pay
0
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
Yapay Zeka Tarafından Hazırlanan Raporlar
Paylaşılan Yapay Zeka raporları eksik ve hatalı bilgiler içerebilir.
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
Özet Yapay Zeka Raporu
Oluşturulma Tarihi: 2024-05-06 19:35:06

Genel Finansal Durum Değerlendirmesi

Firmanın son bilanço verileri incelendiğinde, teknoloji ve bilişim sektöründe faaliyet gösteren şirketin genel finansal sağlığına dair önemli göstergeler ele alınmıştır. Özellikle toplam varlık ve özkaynaklarının zaman içindeki gelişimi, firmanın piyasadaki ... devamı için üye girişi gereklidir...


Özel içeriğe erişmek için lütfen üye olun veya giriş yapın.
Detaylı Firma Bilanço Yapay Zeka Raporu
Oluşturulma Tarihi: 2024-05-06 19:36:35

Finansal Sağlık:

  • Varlık Büyümesi: Şirketin toplam varlıkları 2022'de 115,522,349 birim iken, 2023'te 301,226,770 birime ulaşmakta, bu da önemli bir büyümeyi gösteriyor.
  • Özsermaye Durumu: Öz sermaye de 2022'de 75,377,962 birimden 2023'te 230,646,992 birime yükselmiş, şirketin finansal... devamı için üye girişi gereklidir...

Özel içeriğe erişmek için lütfen üye olun veya giriş yapın.
Bu alanda yer alan detaylı firma bilanço bilgileri yalnızca üyelerimize özeldir.
Siz de bu özel içeriğe erişmek istiyorsanız, lütfen üye olun veya giriş yapın.