SEKUR logo
SEKUR
SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.

2023 - 12. Dönem Bilançosu için
Yapay Zeka Özet Finansal Raporu

Paylaşılan Yapay Zeka raporları eksik ve hatalı bilgiler içerebilir.
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

Firmanın Finansal Durumu ve Geleceği Üzerine Genel Bir Bakış

Giriş Bu rapor, imalat sektöründe faaliyet gösteren ve kimya, ilaç, petrol, lastik ve plastik ürünler alanında hizmet veren bir firmanın finansal sağlığını değerlendirmektedir. Raporun amacı, firmanın mevcut mali durumunu ve potansiyel büyüme yönlerini irdelemektir.

Genel Finansal Sağlık Firma son dönemde karşılaştığı ekonomik zorluklara rağmen varlıklarını koruyabilmiş ve bazı alanlarda kayda değer bir performans sergilemiştir. Özellikle toplam varlıklarındaki büyüme eğilimi, firmanın sektördeki konumunu güçlendiriyor gibi görünmektedir. Ancak net dönem zararı da dikkate alındığında, firma için mali disiplin ve maliyet yönetimi önemli bir odak noktası olmalıdır.

Nakit Akışları Nakit akışları incelendiğinde, işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışlarının pozitif olduğu görülse de finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit çıkışları bu pozitif etkiyi azaltmaktadır. Yatırım faaliyetleri de nakit rezervleri üzerinde baskı oluşturmakta; bu durum firmanın uzun vadeli yatırım kapasitesini sınırlayabilir.

Gelir Tablosu Özeti Hasılatlar zaman içinde artmış olsa da satışların maliyeti de benzer bir trend izlemekte, bu da brut kar marjlarının sınırlı kalmasına neden olmaktadır. Finansman giderleri gelirlere kıyasla oldukça yüksek; bu durum net kar üzerinde baskı oluşturarak firmayı zarar etme noktasına getirmiştir.

Gelecekteki Büyüme Potansiyeli Sektörel bazda firma rekabetçi bir konumda bulunsa da makroekonomik faktörler (yüksek enflasyon oranları ve dalgalanan döviz kurları gibi) gelecek planlamalarında göz önünde bulundurulmalıdır. Firma stratejilerini bu doğrultuda şekillendirerek hem iç piyasada hem de global arenada daha rekabetçi hale gelebilir.

Sonuç Raporlanan dönem boyunca firma bazı finansal zorluklar yaşamış olsa da genel olarak varlıklarını koruyabilmiş ve belirli alanlarda iyileşme göstermiştir. Ancak finansal yapıdaki dalgalanmalar ve sürekli bir zarar etme potansiyeli göz önünde bulundurularak risk yönetimi stratejilerinin güncellenmesi gerekmektedir. Firmanın gelecekteki başarısı, piyasa koşullarına uyum sağlama yeteneği ve operasyonel verimliliği artırma çabalarına bağlı olacaktır.

Bu bilgiler yatırım tavsiyesi niteliği taşımamakta olup sadece analitik bir değerlendirme amacı taşımaktadır.

Açıklanan Son Bilanço Özeti ve Oransal Değişimleri
2023 / 9 2023 / 12
Nakit ve Nakit Benzerleri 19887640 18474679
Satışlar 440448974 657918575
Brüt Kar / Zarar 57738527 91941960
Dönem Karı / Zararı -29067346 -22045406
Esas Faaliyet Karı / Zararı 67228759 47743539
Net Dönem Karı / Zararı -29072085 -22054261
Özkaynaklar 255781768 286198742
Dönen Varlıklar 355426001 389319254
Duran Varlıklar 546029762 585367066
Stoklar 139299795 138505877
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler 364995610 470236915
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler 280678385 218250663
Halka Açıklık Oranı
77.05
Pazar
ALT PAZAR
Sektör
İMALAT / KİMYA İLAÇ PETROL LASTİK VE PLASTİK ÜRÜNLER
Dolaşımdaki Pay
0
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
Yapay Zeka Tarafından Hazırlanan Raporlar
Paylaşılan Yapay Zeka raporları eksik ve hatalı bilgiler içerebilir.
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
Özet Yapay Zeka Raporu
Oluşturulma Tarihi: 2024-05-17 19:14:42

Firmanın Finansal Durumu ve Geleceği Üzerine Genel Bir Bakış

Giriş Bu rapor, imalat sektöründe faaliyet gösteren ve kimya, ilaç, petrol, lastik ve plastik ürünler alanında hizmet veren bir firmanın finansal sağlığını değerlendirmektedir. Raporun amacı, firmanın mevcut mali durumunu ve potan... devamı için üye girişi gereklidir...


Özel içeriğe erişmek için lütfen üye olun veya giriş yapın.
Detaylı Firma Bilanço Yapay Zeka Raporu
Oluşturulma Tarihi: 2024-05-17 19:15:33

Finansal Sağlık

  • Varlık ve Yükümlülük Durumu:
    • 2023 ilk 12 ayda toplam varlıklar 974.686.320, özkaynaklar 286.198.742 ve toplam yükümlülükler 688.487.578 olarak raporlanmış. Önceki yıl ile karşılaştırıldığında varlık ve yükümlülükler önemli ölçüde artmış.
    • Duran varlık miktarındaki ar... devamı için üye girişi gereklidir...

Özel içeriğe erişmek için lütfen üye olun veya giriş yapın.
Bu alanda yer alan detaylı firma bilanço bilgileri yalnızca üyelerimize özeldir.
Siz de bu özel içeriğe erişmek istiyorsanız, lütfen üye olun veya giriş yapın.