SASA
SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.

2023 - 12. Dönem Bilançosu için
Yapay Zeka Özet Finansal Raporu

Paylaşılan Yapay Zeka raporları eksik ve hatalı bilgiler içerebilir.
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

Anahtar Finansal Göstergeler:

2023 yılı boyunca şirketin toplam varlıkları ve özkaynakları artış göstermiş, özellikle dördüncü çeyrekte büyük bir sıçrama yaşanmıştır. Net dönem karı üçüncü çeyreğe göre dördüncü çeyrekte yaklaşık dört katına çıkmış, bu da şirketin karlılık konusunda önemli bir iyileşme kaydettiğini göstermektedir. Ancak, finansman giderlerinin sürekli olarak yüksek olması ve birinci çeyrekte net zarar raporlanmış olması finansal istikrar açısından endişe yaratmaktadır. Nakit akışları dalgalanma göstermiş, ancak dönem sonu nakit ve nakit benzerleri her çeyrek artarak ilerlemiştir.

Trendler ve Fırsatlar:

Şirketin stoklarında ve toplam yükümlülüklerindeki artış, genişleyen iş hacmini ve piyasa talebini yansıtmakta olabilir. Yüksek faiz oranlarına rağmen finansman gelirlerindeki artış, şirketin finansal yönetim stratejilerinin etkinliğine işaret edebilir. Pazarlama ve genel yönetim giderlerinin kontrol altında tutulması ise maliyet yönetimi açısından olumlu bir durum olarak değerlendirilebilir.

Yatırımcıya Notlar:

Yatırımcılar için en önemli finansal göstergeler arasında net dönem karı, toplam varlık ve özkaynak büyüklüğü ile nakit akışları bulunmaktadır. Yüksek finansman giderleri potansiyel bir risk oluştururken, şirketin borç yönetimi stratejileri bu riski azaltmak için kritik öneme sahiptir. Şirketin gelecekteki performansını değerlendirirken, sürdürülebilir karlılık ve borç seviyeleri özellikle izlenmelidir.

Gelecek İçin Öngörüler:

Finansal verilerde görülen pozitif trendler devam ederse, şirketin gelecek dönemde de büyümeye devam etmesi beklenmektedir. Ancak makroekonomik koşulların getirebileceği belirsizlikler nedeniyle dikkatli bir optimizm sergilenmelidir. Şirketin nakit akışlarını koruması ve borç yükünü yönetmesi gelecekteki başarısının anahtarlarından biri olacaktır.

Raporun Özeti:

Sasa'nın finansal durumu 2023 yılında genel olarak iyileşme eğilimi göstermiştir. Toplam varlık ve özkaynaklarda ciddi artışlar yaşanmış, net dönem karında büyük bir sıçrama gerçekleşmiştir. Finansman giderleri endişe verici olsa da, şirketin nakit pozisyonu güçlenmiştir. Yatırım yapılması konusunda genel görüş pozitif olsa da bu bir yatırım tavsiyesi değildir; yatırımcıların kendi araştırma ve analizlerini yaparak karar vermeleri gerekmektedir.

Açıklanan Son Bilanço Özeti ve Oransal Değişimleri
2023 / 9 2023 / 12
Nakit ve Nakit Benzerleri 2315471000 5261236000
Satışlar 26485413000 46316693000
Brüt Kar / Zarar 5419338000 8705348000
Dönem Karı / Zararı 4645330000 18192162000
Esas Faaliyet Karı / Zararı 3985831000 6007870000
Net Dönem Karı / Zararı 4645330000 18192162000
Özkaynaklar 29054563000 65844785000
Dönen Varlıklar 22162844000 28783053000
Duran Varlıklar 75416488000 123012506000
Stoklar 9000227000 11380817000
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler 34266032000 35212530000
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler 34258737000 50738244000
Halka Açıklık Oranı
23.93
Pazar
YILDIZ PAZAR
Sektör
İMALAT / KİMYA İLAÇ PETROL LASTİK VE PLASTİK ÜRÜNLER
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
Yapay Zeka Tarafından Hazırlanan Raporlar
Paylaşılan Yapay Zeka raporları eksik ve hatalı bilgiler içerebilir.
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
Özet Yapay Zeka Raporu
Oluşturulma Tarihi: 2024-03-06 07:34:51

Anahtar Finansal Göstergeler:

2023 yılı boyunca şirketin toplam varlıkları ve özkaynakları artış göstermiş, özellikle dördüncü çeyrekte büyük bir sıçrama yaşanmıştır. Net dönem karı üçüncü çeyreğe göre dördüncü çeyrekte yaklaşık dört katına çıkmış, bu da şirketin karlılık konusunda önemli bir i... devamı için üye girişi gereklidir...


Özel içeriğe erişmek için lütfen üye olun veya giriş yapın.
Detaylı Firma Bilanço Yapay Zeka Raporu
Oluşturulma Tarihi: 2024-03-06 07:36:25

Finansal Sağlık

  • Toplam Varlıklar: 2023/4: 151,795,559,000 - Artış eğilimi göstermektedir, bu da şirketin büyümekte olduğunu simgeler. 2023/1'den itibaren önemli bir artış gözlenmiştir (62,630,014,000'den 151,795,559,000'e), muhtemelen yeni yatırımlar veya varlık edinimleri ile.
  • **Özk... devamı için üye girişi gereklidir...

Özel içeriğe erişmek için lütfen üye olun veya giriş yapın.
Bu alanda yer alan detaylı firma bilanço bilgileri yalnızca üyelerimize özeldir.
Siz de bu özel içeriğe erişmek istiyorsanız, lütfen üye olun veya giriş yapın.