SARTN logo
SARTN
SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

2023 - 12. Dönem Bilançosu için
Yapay Zeka Özet Finansal Raporu

Paylaşılan Yapay Zeka raporları eksik ve hatalı bilgiler içerebilir.
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

Firmanın Finansal Durumuna Genel Bakış

Bu rapor, firmanın son 12 aylık finansal performansını değerlendirmektedir. İnceleme sürecinde, firmanın toplam varlıkları, özkaynakları, yükümlülükleri ve diğer önemli finansal göstergeler ele alınmıştır.

Finansal Göstergelerin Değerlendirilmesi

Firma genel olarak büyük bir varlık havuzuna sahiptir. Toplam varlıklar ve dönen varlıklar dikkate alındığında firma, likidite açısından güçlü bir yapıya sahip görünmektedir. Öte yandan, firmada kısa vadeli yükümlülükler uzun vadeli yükümlülüklere göre daha fazla ağırlıkta olup bu durum nakit akışları üzerinde baskı oluşturabilir.

Toplam özkaynaklar ise firmanın kendine ait sermayesini göstermekte ve bu da firmanın mali bağımsızlığını ifade etmektedir. Stoklar konusunda ise firma, sektör ortalamalarına uygun bir düzeyde stok tutmaktadır ki bu da operasyonel verimliliği destekleyen bir faktördür.

Gelir Tablosu Özeti

Hasılat ve net dönem karı incelendiğinde firma, faaliyetlerinden elde ettiği gelir ile karlı bir yapı sergilemektedir. Ancak finansman giderleri oldukça yüksek olup bu durum net kar üzerinde olumsuz bir etki yapmaktadır. Brüt kar marjının sağlam olduğunu söyleyebiliriz fakat pazarlama ve genel yönetim giderleri de dikkate alındığında operasyonel verimlilik konusunda iyileştirmeler yapılabilir.

Nakit Akışları

İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışları pozitif olmakla beraber, yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarında ciddi çıkışlar görülmektedir. Bu da firmanın gelecekteki büyümesine yönelik yatırımlar yapmakta olduğunu göstermektedir. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları ise net azalışa işaret etmektedir ki bu durum borç geri ödemelerinin yoğunluğundan kaynaklanabilir.

Sonuç

Genel olarak firma finansal açıdan sağlam temellere sahip olsa da, finansman giderlerini kontrol altına almak ve operasyonel verimliliği artırmak adına stratejiler geliştirmesi gerekmektedir. Yatırım faaliyetlerinin firmaya uzun vadede nasıl bir katkı sağlayacağı ise izlenmesi gereken önemli bir konudur.

Bu rapor sadece analitik değerlendirmeler içermekte olup herhangi bir yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.

Açıklanan Son Bilanço Özeti ve Oransal Değişimleri
2023 / 12
Nakit ve Nakit Benzerleri 0 500800654
Satışlar 0 18756499533
Brüt Kar / Zarar 0 2335811255
Dönem Karı / Zararı 0 823570468
Esas Faaliyet Karı / Zararı 0 737284403
Net Dönem Karı / Zararı 0 823570468
Özkaynaklar 0 8429818294
Dönen Varlıklar 0 11061206452
Duran Varlıklar 0 8627512810
Stoklar 0 3258772631
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler 0 8963101160
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 2295799808
Halka Açıklık Oranı
Pazar
KESİN ALIM SATIM PAZARI-(NİTELİKLİ YATIRIMCILAR ARASINDA)
Sektör
Dolaşımdaki Pay
0
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
Yapay Zeka Tarafından Hazırlanan Raporlar
Paylaşılan Yapay Zeka raporları eksik ve hatalı bilgiler içerebilir.
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
Özet Yapay Zeka Raporu
Oluşturulma Tarihi: 2024-05-03 21:10:46

Firmanın Finansal Durumuna Genel Bakış

Bu rapor, firmanın son 12 aylık finansal performansını değerlendirmektedir. İnceleme sürecinde, firmanın toplam varlıkları, özkaynakları, yükümlülükleri ve diğer önemli finansal göstergeler ele alınmıştır.

Finansal Göstergelerin Değerlendirilmesi

Fir... devamı için üye girişi gereklidir...


Özel içeriğe erişmek için lütfen üye olun veya giriş yapın.
Detaylı Firma Bilanço Yapay Zeka Raporu
Oluşturulma Tarihi: 2024-05-03 21:11:58

Finansal Sağlık:

  1. Toplam Varlıklar ve Yükümlülükler: Şirketin toplam varlıkları 19,688,719,262 TL olarak gözükürken, toplam yükümlülükleri 11,258,900,968 TL'dir. Bu da şirketin aktiflerinin yükümlülüklerini karşılama kapasitesinin sağlıklı olduğunu gösterir.
  2. Özkaynaklar: Toplam özka... devamı için üye girişi gereklidir...

Özel içeriğe erişmek için lütfen üye olun veya giriş yapın.
Bu alanda yer alan detaylı firma bilanço bilgileri yalnızca üyelerimize özeldir.
Siz de bu özel içeriğe erişmek istiyorsanız, lütfen üye olun veya giriş yapın.