RTALB logo
RTALB
RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.

2023 - 12. Dönem Bilançosu için
Yapay Zeka Özet Finansal Raporu

Paylaşılan Yapay Zeka raporları eksik ve hatalı bilgiler içerebilir.
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

Finansal Durumun Genel Değerlendirmesi

Firmanın finansal sağlığı ve performansı, dönemsel bilanço verileri üzerinden değerlendirildiğinde, çeşitli zorluklar ve başarılar gözlemlenmektedir. İmalat sektöründe faaliyet gösteren firma, özellikle nakit akışları ve net dönem karı gibi önemli finansal göstergelerde dalgalanmalar yaşamıştır.

Nakit Akışları ve Net Dönem Karı

Son dönemde firma, net dönem karında bir düşüş yaşamıştır. Önceki yılın aynı döneminde kaydedilen pozitif net dönem karına kıyasla, bu yıl negatif bir sonuç elde edilmiştir. Bu durum, firmanın operasyonel etkinliği ve mali yönetim stratejilerinin yeniden değerlendirilmesini gerektirebilir.

Nakit akışları açısından firma, yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit akışlarında artış göstermişken, finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarında azalış yaşanmıştır. Bu değişimlerin firmaya olan etkisi karmaşıktır ve detaylı bir analiz gerektirmektedir.

Varlık ve Yükümlülükler

Toplam varlıklar konusunda firma büyüme kaydetmiştir; ancak bu büyüme oranının sürdürülebilirliği konusunda belirsizlikler bulunmaktadır. Toplam yükümlülüklerinde ise zaman içinde artış görülmekte olup bu durum firmanın borç yönetimi stratejilerinin gözden geçirilmesini zorunlu kılmaktadır.

Gelecekteki Büyüme Potansiyeli

Firma için gelecekteki büyüme potansiyeli incelendiğinde, sektörel dinamikler ve makroekonomik faktörler ön plana çıkmaktadır. Faiz oranlarındaki değişimler ve enflasyon gibi ekonomik koşullar firmanın mali yapı üzerinde doğrudan etkilere sahiptir.

Sonuç

Raporda ele alınan bilgiler ışığında firmanın finansal sağlığına yönelik bazı riskler bulunmakta; ancak doğru stratejilerle bu risklerin yönetilebileceği öngörülmektedir. Firmanın genel mali durumu stabil olmakla birlikte, bazı alanlarda iyileştirmeler yapılması gerekmektedir.

Bu rapor yatırım tavsiyesi niteliği taşımamakta olup sadece analitik bir değerlendirme amacını gütmektedir. Yatırım kararları verilmeden önce profesyonel danışmanlık hizmeti alınması önerilmektedir.

Açıklanan Son Bilanço Özeti ve Oransal Değişimleri
2023 / 9 2023 / 12
Nakit ve Nakit Benzerleri 88979582 32663751
Satışlar 51473704 95936328
Brüt Kar / Zarar 12258544 17911437
Dönem Karı / Zararı 177943057 -71452011
Esas Faaliyet Karı / Zararı 8728077 -15276945
Net Dönem Karı / Zararı 177943057 -71452011
Özkaynaklar 909810462 1119821390
Dönen Varlıklar 252228800 249154843
Duran Varlıklar 770716741 1034798177
Stoklar 35289305 46811982
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler 82683354 88819359
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler 30451725 75312271
Halka Açıklık Oranı
84.58
Pazar
ANA PAZAR
Sektör
İMALAT / KİMYA İLAÇ PETROL LASTİK VE PLASTİK ÜRÜNLER
Dolaşımdaki Pay
84582795.9
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
Yapay Zeka Tarafından Hazırlanan Raporlar
Paylaşılan Yapay Zeka raporları eksik ve hatalı bilgiler içerebilir.
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
Özet Yapay Zeka Raporu
Oluşturulma Tarihi: 2024-05-10 05:09:00

Finansal Durumun Genel Değerlendirmesi

Firmanın finansal sağlığı ve performansı, dönemsel bilanço verileri üzerinden değerlendirildiğinde, çeşitli zorluklar ve başarılar gözlemlenmektedir. İmalat sektöründe faaliyet gösteren firma, özellikle nakit akışları ve net dönem karı gibi önemli finansal... devamı için üye girişi gereklidir...


Özel içeriğe erişmek için lütfen üye olun veya giriş yapın.
Detaylı Firma Bilanço Yapay Zeka Raporu
Oluşturulma Tarihi: 2024-05-10 05:09:58

Finansal Sağlık:

  • Varlık Değerleri: Şirketin toplam varlıkları 2023 yılı boyunca artmış ve 1,283,953,020 TL'ye ulaşmış. 2022 yılına göre büyük bir artış söz konusu.
  • Özkaynak Durumu: Özkaynaklar da aynı şekilde artmış, 2022’de 632,739,766 TL iken, 2023'te 1,119,821,390 TL’ye yükselmiş.... devamı için üye girişi gereklidir...

Özel içeriğe erişmek için lütfen üye olun veya giriş yapın.
Bu alanda yer alan detaylı firma bilanço bilgileri yalnızca üyelerimize özeldir.
Siz de bu özel içeriğe erişmek istiyorsanız, lütfen üye olun veya giriş yapın.