REEDR logo
REEDR
REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

2023 - 12. Dönem Bilançosu için
Yapay Zeka Özet Finansal Raporu

Paylaşılan Yapay Zeka raporları eksik ve hatalı bilgiler içerebilir.
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

Genel Finansal Durum

Firmanın finansal sağlığı, son bilanço verilerine göre değerlendirildiğinde, teknoloji ve bilişim sektöründe yer alan firma için çeşitli finansal göstergelerde dikkate değer değişiklikler gözlemlenmiştir. Özellikle toplam varlık ve özkaynaklarında görülen artış, firmanın varlık yapısının güçlendiğini ve özkaynaklarını etkili bir şekilde kullanmayı başardığını göstermektedir. Ancak, yükümlülüklerdeki artış da dikkatle izlenmelidir.

Nakit Akışları

Nakit akışları incelendiğinde, işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışlarında önemli bir azalış olduğu görülmektedir. Bu durum, operasyonel verimlilik açısından bazı zorlukların olabileceğine işaret edebilir. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarındaki dalgalanmalar da firmanın yatırım stratejilerinin revize edilmesi gerektiğini düşündürmektedir. Finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit akışlarında ise büyük bir artış söz konusudur ki bu durum yeni borçlanma veya sermaye artırımlarını işaret ediyor olabilir.

Gelir Tablosu Özeti

Hasılat ve net dönem karındaki değişimler, firmanın gelir yönetimi stratejilerinin sonuçlarını yansıtmaktadır. Gelirlerdeki artışa rağmen net kârlılıkta beklenen oranda bir iyileşme sağlanamamış olması maliyet yönetimi ve operasyonel verimlilik konularında iyileştirmeler yapılması gerektiğini ortaya koymaktadır.

Gelecekteki Büyüme Potansiyeli

Firma, teknoloji ve bilişim sektöründe faaliyet gösterdiği için inovasyona ve Ar-Ge çalışmalarına yapılan yatırımlar büyüme potansiyelinin anahtar unsurları olarak ön plana çıkıyor. Pazarlama ve genel yönetim giderleri kontrol altında tutularak ve yeni pazar fırsatları değerlendirilerek sürdürülebilir büyüme hedeflenebilir.

Sonuç

Raporun bu bölümünde belirtildiği gibi firmanın finansal sağlığı stabil bir yapıya sahipken bazı risk faktörleri de göz ardı edilmemelidir. Yüksek borç seviyeleri ve dalgalanan nakit akışları firma için potansiyel risk oluşturabilirken, aktif yönetimi ve sermaye yapılandırması iyi yönetildiği takdirde bu riskler minimize edilebilir.

Bu rapor sadece analitik bir değerlendirme amacı taşıdığı için sunulan bilgilerin yatırım tavsiyesi olarak kabul edilmemesi gerekmektedir.

Açıklanan Son Bilanço Özeti ve Oransal Değişimleri
2023 / 9 2023 / 12
Nakit ve Nakit Benzerleri 1267108199 1094228004
Satışlar 1488680736 2647210957
Brüt Kar / Zarar 854027317 1602944837
Dönem Karı / Zararı 588017058 907748996
Esas Faaliyet Karı / Zararı 618515092 1109728320
Net Dönem Karı / Zararı 591864499 869392982
Özkaynaklar 3279230005 4744516706
Dönen Varlıklar 2663117559 3221159520
Duran Varlıklar 1719598176 3211015100
Stoklar 159282892 281176695
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler 829394714 1217012608
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler 274091016 470645306
Halka Açıklık Oranı
22.61
Pazar
YILDIZ PAZAR
Sektör
TEKNOLOJİ / BİLİŞİM
Dolaşımdaki Pay
214819650.7
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
Yapay Zeka Tarafından Hazırlanan Raporlar
Paylaşılan Yapay Zeka raporları eksik ve hatalı bilgiler içerebilir.
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
Özet Yapay Zeka Raporu
Oluşturulma Tarihi: 2024-05-18 19:28:25

Genel Finansal Durum

Firmanın finansal sağlığı, son bilanço verilerine göre değerlendirildiğinde, teknoloji ve bilişim sektöründe yer alan firma için çeşitli finansal göstergelerde dikkate değer değişiklikler gözlemlenmiştir. Özellikle toplam varlık ve özkaynaklarında görülen artış, firmanın va... devamı için üye girişi gereklidir...


Özel içeriğe erişmek için lütfen üye olun veya giriş yapın.
Detaylı Firma Bilanço Yapay Zeka Raporu
Oluşturulma Tarihi: 2024-05-18 19:29:24

Finansal Sağlık:

  • Toplam Varlıklar: 2023 yılı içerisinde, ilk 9 ayda 4.382 milyar TL iken, yılın tamamında 6.432 milyar TL’ye ulaşmıştır. Bu, şirket aktiflerinin arttığını göstermektedir.
  • Toplam Özkaynaklar: İlk 9 ayda 3.279 milyar TL iken, yıl sonunda 4.744 milyar TL olmuştur. Özkaynak oran... devamı için üye girişi gereklidir...

Özel içeriğe erişmek için lütfen üye olun veya giriş yapın.
Bu alanda yer alan detaylı firma bilanço bilgileri yalnızca üyelerimize özeldir.
Siz de bu özel içeriğe erişmek istiyorsanız, lütfen üye olun veya giriş yapın.