PEHOL logo
PEHOL
PERA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

2024 - 3. Dönem Bilançosu için
Yapay Zeka Özet Finansal Raporu

Paylaşılan Yapay Zeka raporları eksik ve hatalı bilgiler içerebilir.
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

Genel Finansal Sağlık

Firmanın 2024 yılının ilk çeyreğine ait finansal verileri incelendiğinde, toplam varlıkların ve özkaynakların artış gösterdiği görülmektedir. Bu durum, firmanın büyüme potansiyeline işaret etmektedir. Ancak, firmanın net dönem karı önceki yıllara göre düşüş göstermiştir. Özellikle 2023 yılının tamamında elde edilen yüksek karın ardından, 2024'ün ilk çeyreğinde daha düşük bir kar elde edilmiştir.

Nakit Akışları

Firma, faaliyetlerinden elde ettiği nakit akışlarında negatif bir tablo sergilemektedir. Bu durum, operasyonel faaliyetlerin nakit yaratma kapasitesinin zayıf olduğunu göstermektedir. Ancak finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit akışları pozitif olup, borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri bu durumu dengelemeye çalışmaktadır. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit çıkışları ise firmanın büyüme ve genişleme stratejilerini sürdürdüğünü göstermektedir.

Gelir Tablosu Özeti

Firmanın gelir tablosuna bakıldığında, satış gelirlerinin maliyetleri karşılayamadığı ve brüt zararın oluştuğu görülmektedir. Ayrıca genel yönetim giderleri ve finansman giderlerinin yüksek olması da karlılığı olumsuz etkilemektedir. Esas faaliyetlerden zarar eden firma, finansman gelirleri ile bu zararı bir miktar azaltmaya çalışsa da yeterli olmamaktadır.

Gelecekteki Büyüme Potansiyeli

Firmanın gelecekteki büyüme potansiyeli değerlendirildiğinde, makroekonomik faktörlerin (faiz oranları ve enflasyon gibi) etkisi göz önünde bulundurulmalıdır. Faiz oranlarının yüksek olması borçlanma maliyetlerini artırırken, enflasyonun yükselmesi de maliyetlerin artmasına sebep olmaktadır. Ancak firmanın toplam varlıklarındaki artış ve yatırım faaliyetlerine devam etmesi gelecekteki büyüme potansiyeline olumlu katkı sağlayabilir.

Sonuç

Firmanın genel finansal sağlığına bakıldığında:

  • Toplam varlıklar ve özkaynaklarda artış gözlemlenmekte.
  • Net dönem karında düşüş yaşanmış.
  • Faaliyetlerden elde edilen nakit akışlarında negatif bir tablo mevcut.
  • Brüt zarar söz konusu olup genel yönetim giderleri ve finansman giderleri karlılığı olumsuz etkilemekte.
  • Yatırım faaliyetlerine devam edilmesi gelecekteki büyüme potansiyeli açısından olumlu değerlendirilebilir.

Bu rapor yalnızca analitik bir değerlendirme amacı taşımakta olup yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.

Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
Açıklanan Son Bilanço Özeti ve Oransal Değişimleri
2023 / 12 2024 / 3
Nakit ve Nakit Benzerleri 258783 92892322
Satışlar 36582565 3772583
Brüt Kar / Zarar 13145870 -609781
Dönem Karı / Zararı 456839780 16526930
Esas Faaliyet Karı / Zararı -7742984 -7174619
Net Dönem Karı / Zararı 456839780 16526930
2023 / 12 2024 / 3
Özkaynaklar 1357024568 1578111509
Dönen Varlıklar 42808295 198216443
Duran Varlıklar 1490320374 1770808573
Stoklar 1174932 1164471
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler 45556022 66405662
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler 130548079 324507845
Halka Açıklık Oranı
90.56
Pazar
ANA PAZAR
Dolaşımdaki Pay

Sektör
MALİ KURULUŞLAR / HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ
Yapay Zeka Tarafından Hazırlanan Raporlar
Paylaşılan Yapay Zeka raporları eksik ve hatalı bilgiler içerebilir.
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
Özet Yapay Zeka Raporu
Oluşturulma Tarihi: 2024-06-10 18:19:22

Genel Finansal Sağlık

Firmanın 2024 yılının ilk çeyreğine ait finansal verileri incelendiğinde, toplam varlıkların ve özkaynakların artış gösterdiği görülmektedir. Bu durum, firmanın büyüme potansiyeline işaret etmektedir. Ancak, firmanın net dönem karı önceki yıllara göre düşüş göstermiştir. Ö... devamı için üye girişi gereklidir...


Özel içeriğe erişmek için lütfen üye olun veya giriş yapın.
Detaylı Firma Bilanço Yapay Zeka Raporu
Oluşturulma Tarihi: 2024-06-10 18:21:05

Finansal Sağlık:

  1. Varlık Yapısı:
    • 2024 ilk 3 ay başlangıcında toplam varlıklar 1,969,025,016 TL, öz sermaye ise 1,578,111,509 TL. Bu, şirketin varlıklarının büyük bir kısmının öz sermaye ile finanse edildiğini gösteriyor.
    • Genel olarak, toplam yükümlülükler 390,913,507 TL olarak k... devamı için üye girişi gereklidir...

Özel içeriğe erişmek için lütfen üye olun veya giriş yapın.
Bu alanda yer alan detaylı firma bilanço bilgileri yalnızca üyelerimize özeldir.
Siz de bu özel içeriğe erişmek istiyorsanız, lütfen üye olun veya giriş yapın.