PCILT
PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.

2023 - 12. Dönem Bilançosu için
Yapay Zeka Özet Finansal Raporu

Paylaşılan Yapay Zeka raporları eksik ve hatalı bilgiler içerebilir.
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

Firmanın Finansal Durumunun Değerlendirilmesi

Bu rapor, firmanın son dönem bilanço verilerine dayanarak genel finansal sağlığını ve gelecekteki büyüme potansiyelini değerlendirmektedir. Rapor, yatırımcılara firmanın performansı hakkında genel bir bakış sunmayı amaçlamaktadır.

Genel Finansal Sağlık

Firma, mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler sektöründe reklamcılık ve pazar araştırması alanında faaliyet göstermektedir. İncelenen dönem boyunca firma, varlıklarını ve özkaynaklarını artırmıştır. Özellikle son 12 aylık verilerde toplam varlıklar ve özkaynaklar önemli bir büyüme göstermiştir. Bu durum, firmanın piyasada güçlenmeye devam ettiğini ve sağlam bir mali yapıya sahip olduğunu göstermektedir.

Nakit Akışları

Firmanın nakit akışları üzerinde yapılan analizler, işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışlarının sürekli olarak pozitif olduğunu ortaya koymaktadır. Bu durum, firmanın operasyonel verimliliğinin yüksek olduğunu ve nakit yaratma kabiliyetinin güçlü olduğunu gösterir. Ayrıca, finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarındaki azalışlar dikkate alındığında firma borç kullanımını azaltmaya yönelik adımlar atmış gibi görünmektedir.

Gelir Tablosu Özeti

Hasılat ve net dönem karındaki artış eğilimi, firmanın satış performansının iyi yönetildiğini ve karlılık potansiyelinin korunduğunu işaret etmektedir. Brüt kar marjındaki dalgalanmalar ise maliyet yönetimi stratejilerinin önemini vurgulamaktadır.

Gelecekteki Büyüme Potansiyeli

Sektörel bazda değerlendirildiğinde firma, reklamcılık ve pazar araştırması alanında kendini güçlendirmekte ve pazardaki konumunu sağlamlaştırmaktadır. Yatırım faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin artması da firmanın gelecekteki büyüme potansiyeline işaret etmektedir.

Sonuç

Raporun bu kısımda belirtildiği üzere firma genel olarak finansal açıdan sağlam bir yapıya sahiptir. Nakit akışlarındaki düzenli artış, operasyonel verimlilikleri desteklemekte; hasılattaki büyüme ise piyasada rekabet edebilirliliklerini pekiştirmektedir. Ancak maliyet yönetimi konusunda daha fazla stratejik planlama yapılabilir.

Bu raporda sunulan bilgiler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz; sadece analitik bir değerlendirme amacıyla hazırlanmıştır.

Açıklanan Son Bilanço Özeti ve Oransal Değişimleri
2023 / 9 2023 / 12
Nakit ve Nakit Benzerleri 271630101 526751824
Satışlar 2229758499 5108241809
Brüt Kar / Zarar 209496410 365748710
Dönem Karı / Zararı 210268987 304707658
Esas Faaliyet Karı / Zararı 178352234 303487789
Net Dönem Karı / Zararı 211004272 309882990
Özkaynaklar 443496820 800054833
Dönen Varlıklar 1175770816 1796002558
Duran Varlıklar 319812695 610944730
Stoklar 0 0
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler 1007367404 1571778838
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler 44719287 35113617
Halka Açıklık Oranı
38.03
Pazar
ANA PAZAR
Sektör
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER / REKLAMCILIK VE PAZAR ARAŞTIRMASI
Dolaşımdaki Pay
45006825.7
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
Yapay Zeka Tarafından Hazırlanan Raporlar
Paylaşılan Yapay Zeka raporları eksik ve hatalı bilgiler içerebilir.
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
Özet Yapay Zeka Raporu
Oluşturulma Tarihi: 2024-05-20 18:44:34

Firmanın Finansal Durumunun Değerlendirilmesi

Bu rapor, firmanın son dönem bilanço verilerine dayanarak genel finansal sağlığını ve gelecekteki büyüme potansiyelini değerlendirmektedir. Rapor, yatırımcılara firmanın performansı hakkında genel bir bakış sunmayı amaçlamaktadır.

**Genel Finansal ... devamı için üye girişi gereklidir...


Özel içeriğe erişmek için lütfen üye olun veya giriş yapın.
Detaylı Firma Bilanço Yapay Zeka Raporu
Oluşturulma Tarihi: 2024-05-20 18:45:42

Finansal Sağlık:

  • Toplam Varlıklar ve Öz Kaynaklar: 2023 yılının ilk 12 aylık dönemi için şirketin toplam varlıkları yaklaşık 2.41 milyar TL iken, toplam öz sermayesi yaklaşık 800 milyon TL'ye yükselmiştir. Bu, önceki yıla kıyasla toplam varlıkların arttığını, öz kaynakların ise 2022'deki 2... devamı için üye girişi gereklidir...

Özel içeriğe erişmek için lütfen üye olun veya giriş yapın.
Bu alanda yer alan detaylı firma bilanço bilgileri yalnızca üyelerimize özeldir.
Siz de bu özel içeriğe erişmek istiyorsanız, lütfen üye olun veya giriş yapın.