PAMEL
PAMEL YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

2023 - 12. Dönem Bilançosu için
Yapay Zeka Özet Finansal Raporu

Paylaşılan Yapay Zeka raporları eksik ve hatalı bilgiler içerebilir.
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

Finansal Sağlık Değerlendirmesi

Bu rapor, Pamel şirketinin finansal performansını ve sağlığını değerlendirmektedir. Şirketin elektrik, gaz ve su sektöründe faaliyet gösterdiği göz önünde bulundurularak, son dönemlerdeki finansal göstergeler üzerinden bir analiz yapılmıştır.

Genel Finansal Durum

Pamel'in son 12 aylık verilerine bakıldığında, toplam varlıklarının ve özkaynaklarının önceki dönemlere kıyasla arttığı görülmektedir. Bu durum, şirketin varlık yapısının güçlendiğini ve özkaynaklarını etkili bir şekilde kullanabildiğini göstermektedir. Ancak yükümlülüklerinde de bir artış söz konusudur ki bu da bazı finansal riskleri beraberinde getirebilir.

Nakit Akışları

Nakit akışları incelendiğinde, işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışlarında dalgalanmalar olduğu görülmektedir. Özellikle ilk 3 aylık verilerde işletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarında ciddi bir düşüş yaşanmıştır. Ancak yılın ilerleyen çeyreklerinde bu durumun toparlandığı ve net nakit artışına geçildiği izlenmektedir.

Gelir Tablosu Özeti

Hasılat ve net dönem karı açısından da zaman içinde bir artış trendi göze çarpmaktadır. Bu durum, firmanın gelirlerini artırma ve maliyet kontrolü konusunda başarılı olduğunu ortaya koymaktadır. Ancak finansman giderleri oldukça yüksek kalmaya devam etmektedir ki bu durum faiz oranlarındaki artışla ilişkilendirilebilir.

Gelecekteki Büyüme Potansiyeli

Şirketin aktif büyümesi ve özkaynaklarını güçlendirme eğilimi, gelecekteki büyüme potansiyelini olumlu yönde etkileyebilir. Bununla birlikte, yüksek finansman giderleri ve dalgalanan nakit akışları gibi faktörlerin yönetilmesi gerekmektedir.

Sonuç

Pamel'in genel finansal sağlığı iyi bir seviyede olmakla birlikte bazı risk faktörleri mevcuttur. Şirketin aktif olarak risk yönetimi stratejileri geliştirmesi ve finansman maliyetlerini optimize etmesi önem arz etmektedir.

Bu rapor sadece analitik amaçlıdır ve herhangi bir yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Yatırım kararları alınmadan önce profesyonel danışmanlık hizmetleri alınması tavsiye edilir.

Açıklanan Son Bilanço Özeti ve Oransal Değişimleri
2023 / 9 2023 / 12
Nakit ve Nakit Benzerleri 98738380 60323818
Satışlar 29362798 54340508
Brüt Kar / Zarar 6265619 1188453
Dönem Karı / Zararı 108957965 186897775
Esas Faaliyet Karı / Zararı 185131229 225699705
Net Dönem Karı / Zararı 108957965 186897775
Özkaynaklar 519071264 753866194
Dönen Varlıklar 180981114 66518563
Duran Varlıklar 637869295 826759048
Stoklar 0 0
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler 6621836 11070868
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler 293157309 128340549
Halka Açıklık Oranı
23.90
Pazar
ANA PAZAR
Sektör
ELEKTRİK GAZ VE SU / ELEKTRİK GAZ VE BUHAR
Dolaşımdaki Pay
7431812.8
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
Yapay Zeka Tarafından Hazırlanan Raporlar
Paylaşılan Yapay Zeka raporları eksik ve hatalı bilgiler içerebilir.
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
Özet Yapay Zeka Raporu
Oluşturulma Tarihi: 2024-05-07 07:32:39

Finansal Sağlık Değerlendirmesi

Bu rapor, Pamel şirketinin finansal performansını ve sağlığını değerlendirmektedir. Şirketin elektrik, gaz ve su sektöründe faaliyet gösterdiği göz önünde bulundurularak, son dönemlerdeki finansal göstergeler üzerinden bir analiz yapılmıştır.

**Genel Finansa... devamı için üye girişi gereklidir...


Özel içeriğe erişmek için lütfen üye olun veya giriş yapın.
Detaylı Firma Bilanço Yapay Zeka Raporu
Oluşturulma Tarihi: 2024-05-07 07:33:43

Finansal Sağlık:

  • Varlık Durumu: 2023 yılı boyunca, şirketin toplam varlıkları sürekli bir artış göstermiş. Başlangıçta 533,847,331 TL olan toplam varlıklar, yıl sonunda 893,277,611 TL’ye ulaşmıştır. Bu, özellikle duran varlıklarda gözlemlenen artışla desteklenmiştir.
  • **Öz Serma...

**Ope... devamı için üye girişi gereklidir...


Özel içeriğe erişmek için lütfen üye olun veya giriş yapın.
Bu alanda yer alan detaylı firma bilanço bilgileri yalnızca üyelerimize özeldir.
Siz de bu özel içeriğe erişmek istiyorsanız, lütfen üye olun veya giriş yapın.