OSTIM logo
OSTIM
OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.

2023 - 12. Dönem Bilançosu için
Yapay Zeka Özet Finansal Raporu

Paylaşılan Yapay Zeka raporları eksik ve hatalı bilgiler içerebilir.
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

Firma Adı: Ostim

Genel Finansal Sağlık: Ostim, 2023 yılı boyunca finansal sağlığını koruma ve geliştirme konusunda önemli adımlar atmıştır. Firmanın toplam varlıkları yılın başından itibaren artış göstermiştir. Bu durum, firmanın büyüme potansiyelini ve yatırımcılar için cazip bir seçenek olduğunu göstermektedir. Özellikle son dönemdeki toplam varlıkların artışı dikkat çekicidir.

Nakit Akışları: Firmanın nakit akışlarına baktığımızda, işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışlarının yıl boyunca dalgalandığını görüyoruz. İlk çeyrekte negatif olan nakit akışları, yılın ilerleyen dönemlerinde pozitife dönmüştür. Bu durum, firmanın operasyonel verimliliğini artırdığını ve likidite yönetimini iyileştirdiğini göstermektedir.

Gelir Tablosu Özeti: Firmanın gelir tablosuna genel olarak baktığımızda, brüt kar marjının yıl boyunca arttığı görülmektedir. Satış gelirleri ve brüt kar sürekli olarak yükselmiştir. Ancak pazarlama ve genel yönetim giderlerinin de arttığı gözlemlenmiştir. Yatırım faaliyetlerinden elde edilen gelirler ise firma için önemli bir katkı sağlamıştır.

Gelecekteki Büyüme Potansiyeli: Ostim'in gelecekteki büyüme potansiyeli oldukça yüksek görünmektedir. Firmanın toplam varlıklarının artışı ve net dönem karındaki yükseliş trendi bu durumu desteklemektedir. Ayrıca yatırım faaliyetlerinden elde edilen yüksek gelirler de firmanın gelecekte daha fazla büyüyeceğine işaret etmektedir.

Makroekonomik Faktörler: Faiz oranları ve enflasyon gibi makroekonomik faktörler dikkate alındığında, firmanın bu değişkenlere karşı dayanıklılığını koruduğu görülmektedir. Faiz oranlarındaki değişikliklerin etkisiyle finansman giderlerinde dalgalanmalar yaşanmış olsa da firma genel olarak pozitif bir performans sergilemiştir.

Sonuç: Ostim'in 2023 yılı performansı değerlendirildiğinde, firmanın finansal sağlığının güçlü olduğu söylenebilir. Toplam varlıkların artışı, net dönem karındaki yükseliş ve yatırım faaliyetlerinden elde edilen yüksek gelirler olumlu göstergeler arasındadır. Ancak pazarlama ve genel yönetim giderlerinin kontrol altında tutulması gerekmektedir.

Bu rapor yalnızca analitik bir değerlendirme amacı taşımaktadır ve yatırım tavsiyesi değildir.

Açıklanan Son Bilanço Özeti ve Oransal Değişimleri
2023 / 9 2023 / 12
Nakit ve Nakit Benzerleri 14363225 64484209
Satışlar 154869236 393172921
Brüt Kar / Zarar 47827411 101865579
Dönem Karı / Zararı 47656963 285059329
Esas Faaliyet Karı / Zararı 38528851 68715084
Net Dönem Karı / Zararı 25294336 293856778
Özkaynaklar 768872520 1522200843
Dönen Varlıklar 263313096 234823441
Duran Varlıklar 771451574 1433673516
Stoklar 51067076 63240244
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler 123153248 86408397
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler 142738902 59887717
Halka Açıklık Oranı
84.84
Pazar
ANA PAZAR
Sektör
MALİ KURULUŞLAR / HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ
Dolaşımdaki Pay
133553701.1
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
Yapay Zeka Tarafından Hazırlanan Raporlar
Paylaşılan Yapay Zeka raporları eksik ve hatalı bilgiler içerebilir.
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
Özet Yapay Zeka Raporu
Oluşturulma Tarihi: 2024-05-25 19:40:18

Firma Adı: Ostim

Genel Finansal Sağlık: Ostim, 2023 yılı boyunca finansal sağlığını koruma ve geliştirme konusunda önemli adımlar atmıştır. Firmanın toplam varlıkları yılın başından itibaren artış göstermiştir. Bu durum, firmanın büyüme potansiyelini ve yatırımcılar için cazip bir seçenek o... devamı için üye girişi gereklidir...


Özel içeriğe erişmek için lütfen üye olun veya giriş yapın.
Detaylı Firma Bilanço Yapay Zeka Raporu
Oluşturulma Tarihi: 2024-05-25 19:41:34

Finansal Sağlık:

  • Toplam varlıklar 2023'teki ilk 12 ayda 1,668,496,957'ye yükselmiş, bu da önceki yıl sonuna göre %73'lük bir artış gösterir. Önceki yılın aynı döneminde toplam varlıklar 968,007,902 idi.
  • Toplam özkaynaklar da bu dönemde 1,522,200,843 olarak ölçülmüş, bu rakam önceki yılın ayn... devamı için üye girişi gereklidir...

Özel içeriğe erişmek için lütfen üye olun veya giriş yapın.
Bu alanda yer alan detaylı firma bilanço bilgileri yalnızca üyelerimize özeldir.
Siz de bu özel içeriğe erişmek istiyorsanız, lütfen üye olun veya giriş yapın.