OBASE logo
OBASE
OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.

2023 - 9. Dönem Bilançosu için
Yapay Zeka Özet Finansal Raporu

Paylaşılan Yapay Zeka raporları eksik ve hatalı bilgiler içerebilir.
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
 • Risk Analizi:

  1. Toplam yükümlülükler, toplam özkaynaklara kıyasla düşük bir oranda olup şirketin borçluluk durumunu iyi yönettiğini göstermektedir.
  2. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam varlıkların yaklaşık %23'ünü oluşturması, likidite riskinin yönetilebilir seviyede olduğunu işaret etmektedir.
  3. Finansman giderlerinin finansman gelirlerinden daha düşük olması, finansal yapıdaki maliyet etkinliğini göstermektedir.
  4. Pazarlama ve genel yönetim giderlerinin yüksek olması operasyonel verimlilik açısından iyileştirme gerektirebilir.
  5. Net dönem karı veya zararı pozitif olup şirketin kârlılık durumunun iyi olduğunu göstermektedir.
  6. Nakit akışlarındaki net azalış, nakit rezervlerindeki düşüşe neden olarak likidite sıkıntısı yaratabilir.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Hasılatın yüksek olması, şirketin satış performansının güçlü olduğunu ve pazar payını koruyabileceğini göstermektedir.
  2. Brüt karın (zarar) pozitif olması ve hasılata oranla makul bir seviyede bulunması, şirketin maliyet yönetiminde etkin olduğunu işaret eder.
  3. Finansman gelirlerinin finansman giderlerinden fazla olması, finansal varlıkların getirisinin iyi yönetildiğine işaret eder.
  4. Yatırım faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin varlığı, şirketin gelecek dönemlerde de ek gelir kaynaklarına sahip olabileceğini gösterir.
  5. Araştırma ve geliştirme giderlerinin düşük olması, yenilikçi ürün ve hizmet geliştirmede daha fazla yatırım yapılmasının gerekebileceği anlamına gelebilir.

Analizin Genel Özeti: Obase'in bilanço verileri genel olarak sağlam bir finansal yapıya işaret etmektedir. Toplam varlıklar ve özkaynaklar yüksekken borçluluk oranları yönetilebilir seviyededir. Şirketin kârlılığı ve hasılat performansı güçlüdür, ancak nakit akışlarındaki net azalış gelecekteki likidite için potansiyel bir risk unsuru olarak değerlendirilebilir. Yine de, finansman geliri ve yatırım faaliyetlerinden elde edilen gelirler gibi pozitif unsurların varlığı, şirketin uzun vadede sürdürülebilir büyüme potansiyeline sahip olduğuna işaret etmektedir. Son çeyrek bilançosunda görülen bu olumlu trendler, yatırımcılara güven verebilir ve şirkete olan ilgiyi artırabilir. Bu nedenle, Obase'e yatırım yapılmasının cazip bir fırsat olabileceği sonucuna varılabilir.

Açıklanan Son Bilanço Özeti ve Oransal Değişimleri
2023 / 6 2023 / 9
Nakit ve Nakit Benzerleri 92881785 67688873
Satışlar 119128552 199066659
Brüt Kar / Zarar 18171224 27104536
Dönem Karı / Zararı 16068365 24058063
Esas Faaliyet Karı / Zararı 833744 -1411488
Net Dönem Karı / Zararı 16111174 24235790
Özkaynaklar 228031552 235743883
Dönen Varlıklar 189892563 149590201
Duran Varlıklar 152264271 177873778
Stoklar 278468 278468
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler 97062638 75205546
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler 17062644 16514550
Halka Açıklık Oranı
30.76
Pazar
ANA PAZAR
Sektör
TEKNOLOJİ / BİLİŞİM
Dolaşımdaki Pay
13996444.6
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
Yapay Zeka Tarafından Hazırlanan Raporlar
Paylaşılan Yapay Zeka raporları eksik ve hatalı bilgiler içerebilir.
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
Detaylı Firma Bilanço Yapay Zeka Raporu
Oluşturulma Tarihi: 2023-11-11 21:03:26

Finansal Durum Analizi - Obase Rapor Tarihi: 2023 3. Çeyrek

 1. Genel Finansal Durum ve yorumlar:
  • Firmanın toplam varlıkları, önceki çeyreğe göre bir miktar azalarak sağlıklı bir mali yapının korunduğuna işaret etmektedir.
  • Yükümlülüklerdeki azalmanın yanı sıra, özsermaye artışı pozitif bi... devamı için üye girişi gereklidir...

Özel içeriğe erişmek için lütfen üye olun veya giriş yapın.
Özet Yapay Zeka Raporu
Oluşturulma Tarihi: 2023-11-21 01:46:11
 • Risk Analizi:
  1. Toplam yükümlülükler, toplam özkaynaklara kıyasla düşük bir oranda olup şirketin borçluluk durumunu iyi yönettiğini göstermektedir.
  2. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam varlıkların yaklaşık %23'ünü oluşturması, likidite riskinin yönetilebilir seviyede olduğunu işaret etmekt... devamı için üye girişi gereklidir...

Özel içeriğe erişmek için lütfen üye olun veya giriş yapın.
Bu alanda yer alan detaylı firma bilanço bilgileri yalnızca üyelerimize özeldir.
Siz de bu özel içeriğe erişmek istiyorsanız, lütfen üye olun veya giriş yapın.