MOGAN logo
MOGAN
MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

2023 - 12. Dönem Bilançosu için
Yapay Zeka Özet Finansal Raporu

Paylaşılan Yapay Zeka raporları eksik ve hatalı bilgiler içerebilir.
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

Firma Adı: Mogan

Genel Finansal Sağlık: Mogan'ın son bilanço verileri, firmanın finansal sağlığını değerlendirmek için önemli ipuçları sunmaktadır. Firmanın toplam varlıkları ve özkaynakları dikkate alındığında, büyük bir sermaye yapısına sahip olduğu görülmektedir. Ancak, toplam yükümlülüklerin de oldukça yüksek olduğunu belirtmek gerekir. Bu durum, firmanın borçlanma oranının dikkatle izlenmesi gerektiğini göstermektedir.

Nakit Akışları: Firmanın nakit akışlarına bakıldığında, işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışlarının pozitif olduğu görülmektedir. Ancak finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarının negatif olması dikkat çekicidir. Bu durum, firmanın borç ödeme veya faiz giderleri gibi finansman maliyetlerinin yüksek olduğunu işaret edebilir. Yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit akışlarının ise pozitif olması, firmanın yatırım yapma kapasitesinin sürdüğünü göstermektedir.

Gelir Tablosu Özeti: Firmanın gelir tablosuna göre hasılatı oldukça yüksek seviyelerde seyretmektedir. Ancak satışların maliyeti de aynı oranda yüksektir ve bu durum brüt karın sınırlı kalmasına neden olmaktadır. Finansman giderlerinin oldukça yüksek olması net dönem karını olumsuz etkilemiştir. Genel yönetim giderleri ve pazarlama giderleri ise kontrol altında tutulmuş gibi görünmektedir.

Gelecekteki Büyüme Potansiyeli: Mogan'ın gelecekteki büyüme potansiyeli değerlendirildiğinde, sektörün genel durumu ve makroekonomik faktörler göz önünde bulundurulmalıdır. Elektrik gaz ve su sektörü genellikle istikrarlı bir büyüme gösterir; ancak mevcut faiz oranları ve enflasyon gibi makroekonomik faktörler firmanın maliyetlerini artırabilir ve karlılığını etkileyebilir.

Sonuç: Mogan firmasının genel finansal sağlığı güçlüdür ancak yüksek borçlanma oranları dikkat çekicidir. Nakit akışlarında işletme faaliyetlerinden gelen pozitif değerler olumlu bir işaret olsa da finansman faaliyetlerinden kaynaklanan negatif değerler risk unsuru olarak değerlendirilebilir. Gelir tablosunda ise yüksek satış maliyetleri ve finansman giderleri karlılığı baskılamaktadır.

Bu rapor yalnızca analitik bir değerlendirme amacı taşımakta olup yatırım tavsiyesi değildir.

Açıklanan Son Bilanço Özeti ve Oransal Değişimleri
2023 / 12
Nakit ve Nakit Benzerleri 0 2007625819
Satışlar 0 13886255109
Brüt Kar / Zarar 0 2481341122
Dönem Karı / Zararı 0 1383813511
Esas Faaliyet Karı / Zararı 0 1679033145
Net Dönem Karı / Zararı 0 1260958444
Özkaynaklar 0 39180293729
Dönen Varlıklar 0 5897105791
Duran Varlıklar 0 82249509397
Stoklar 0 292150210
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler 0 10935707057
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 38030614402
Halka Açıklık Oranı
10.76
Pazar
YILDIZ PAZAR
Sektör
ELEKTRİK GAZ VE SU / ELEKTRİK GAZ VE BUHAR
Dolaşımdaki Pay
262494039.3
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
Yapay Zeka Tarafından Hazırlanan Raporlar
Paylaşılan Yapay Zeka raporları eksik ve hatalı bilgiler içerebilir.
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
Özet Yapay Zeka Raporu
Oluşturulma Tarihi: 2024-05-20 23:48:15

Firma Adı: Mogan

Genel Finansal Sağlık: Mogan'ın son bilanço verileri, firmanın finansal sağlığını değerlendirmek için önemli ipuçları sunmaktadır. Firmanın toplam varlıkları ve özkaynakları dikkate alındığında, büyük bir sermaye yapısına sahip olduğu görülmektedir. Ancak, toplam yükümlü... devamı için üye girişi gereklidir...


Özel içeriğe erişmek için lütfen üye olun veya giriş yapın.
Detaylı Firma Bilanço Yapay Zeka Raporu
Oluşturulma Tarihi: 2024-05-20 23:49:40

Finansal Sağlık:

  1. Toplam varlıklar 88,146,615,188 TRY, özkaynaklar ise 39,180,293,729 TRY olarak raporlanmış, bu da şirketin varlıklarının yaklaşık %44’ünün özkaynaklarla finanse edildiğini gösterir. Geri kalan bölüm borçlar tarafından finanse edilmiştir.
  2. Toplam yükümlülükler 48,966,321,459... devamı için üye girişi gereklidir...

Özel içeriğe erişmek için lütfen üye olun veya giriş yapın.
Bu alanda yer alan detaylı firma bilanço bilgileri yalnızca üyelerimize özeldir.
Siz de bu özel içeriğe erişmek istiyorsanız, lütfen üye olun veya giriş yapın.