MERIT
MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.

2023 - 9. Dönem Bilançosu için
Yapay Zeka Özet Finansal Raporu

Paylaşılan Yapay Zeka raporları eksik ve hatalı bilgiler içerebilir.
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
 • Risk Analizi:

  1. Toplam varlıkların çoğunluğu duran varlıklardan oluşmakta, bu da likidite riskini artırabilir.
  2. Toplam kısa vadeli yükümlülüklerin toplam dönen varlıklardan az olması likidite açısından olumlu bir gösterge.
  3. Finansman giderlerinin düşük olması borçlanma maliyetlerinin yönetilebilir olduğunu gösteriyor.
  4. Finansman faaliyetlerinden negatif nakit akışları, borç ödemeleri ya da finansman maliyetleri nedeniyle olabilir ve bu durum finansal sürdürülebilirlik açısından risk oluşturabilir.
  5. Yabancı para çevrim farklarının etkisinden önce nakit ve nakit benzerlerindeki net artışın düşük olması döviz kuru dalgalanmalarına karşı hassasiyeti gösteriyor.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Net dönem karının her çeyrekte artış göstermesi şirketin karlılık trendinin olumlu olduğunu işaret ediyor.
  2. Diğer kapsamlı gelirde büyük bir artış, şirketin diğer faaliyetlerinden önemli gelirler elde ettiğini ve bu gelirlerin gelecekte de devam edebileceğini gösteriyor.
  3. Faaliyetlerden elde edilen nakit akışlarının pozitif ve artan bir trendde olması işletme sermayesinin sağlıklı yönetildiğini gösteriyor.
  4. Donem sonu nakit ve nakit benzerleri miktarının yeterli seviyede olması şirketin kısa vadeli ödemelerini karşılayabileceğini gösteriyor.

Analizin Genel Özeti: Merit şirketi, duran varlıkların yüksek oranı nedeniyle likidite riskine sahip olsa da, kısa vadeli yükümlülüklerini karşılayabilecek dönen varlıklara sahiptir. Karlılık trendi her geçen çeyrek artış göstermekte ve nakit akışları genel olarak pozitif bir seyir izlemektedir. Bu durum, şirketin finansal sağlığının iyi olduğunu ve gelecekte de iyi performans sergileyebileceğini düşündürmektedir. Bununla birlikte, finansman faaliyetlerinden sürekli negatif nakit akışları ve döviz kuru dalgalanmalarına karşı hassasiyet, takip edilmesi gereken risk faktörleridir. Genel olarak Merit'in finansal durumu ve gelecek beklentileri olumlu görünse de, finansman yapısı ve döviz kuru riskleri göz önünde bulundurularak tedbirli bir yaklaşım benimsenmelidir. Bu bilgiler ışığında, şirkete yatırım yapılıp yapılmayacağına ilişkin karar verilirken, şirketin sektördeki konumu, pazar dinamikleri ve genel ekonomik koşullar da dikkate alınmalıdır.

Açıklanan Son Bilanço Özeti ve Oransal Değişimleri
2023 / 9 2023 / 12
Nakit ve Nakit Benzerleri 1647360 1860519
Satışlar 53952397 103481326
Brüt Kar / Zarar 43527567 86287429
Dönem Karı / Zararı 20490503 84261435
Esas Faaliyet Karı / Zararı 26529115 58633847
Net Dönem Karı / Zararı 20490503 84261435
Özkaynaklar 1516229245 4142290430
Dönen Varlıklar 26262583 56447308
Duran Varlıklar 1595161333 4316908488
Stoklar 0 0
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler 19322062 33774426
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler 85872609 197290940
Halka Açıklık Oranı
28.17
Pazar
ANA PAZAR
Sektör
OTELLER VE LOKANTALAR / KONAKLAMA
Dolaşımdaki Pay
7901813.9
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
Yapay Zeka Tarafından Hazırlanan Raporlar
Paylaşılan Yapay Zeka raporları eksik ve hatalı bilgiler içerebilir.
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
Detaylı Firma Bilanço Yapay Zeka Raporu
Oluşturulma Tarihi: 2023-11-11 21:23:32

Genel Finansal Durum ve Yorumlar:

 • Şirketin genel finansal sağlığı güçlü görünüyor. Özkaynaklar, toplam varlıkların büyük bir kısmını oluşturuyor, bu da şirkete finansal esneklik sağlıyor.
 • Likidite durumu, dönen varlıklar ve nakit benzerleri göz önünde bulundurulduğunda, karşılaştırılabilir birço... devamı için üye girişi gereklidir...

Özel içeriğe erişmek için lütfen üye olun veya giriş yapın.
Özet Yapay Zeka Raporu
Oluşturulma Tarihi: 2023-11-11 21:24:01
 • Risk Analizi:
  1. Toplam varlıkların çoğunluğu duran varlıklardan oluşmakta, bu da likidite riskini artırabilir.
  2. Toplam kısa vadeli yükümlülüklerin toplam dönen varlıklardan az olması likidite açısından olumlu bir gösterge.
  3. Finansman giderlerinin düşük olması borçlanma maliyetlerinin... devamı için üye girişi gereklidir...

Özel içeriğe erişmek için lütfen üye olun veya giriş yapın.
Bu alanda yer alan detaylı firma bilanço bilgileri yalnızca üyelerimize özeldir.
Siz de bu özel içeriğe erişmek istiyorsanız, lütfen üye olun veya giriş yapın.