MANAS
MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

2023 - 9. Dönem Bilançosu için
Yapay Zeka Özet Finansal Raporu

Paylaşılan Yapay Zeka raporları eksik ve hatalı bilgiler içerebilir.
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
 • Risk Analizi:

  1. Toplam kısa vadeli yükümlülüklerin toplam dönen varlıklardan daha az olması, likidite açısından olumlu bir gösterge.
  2. Toplam uzun vadeli yükümlülüklerin toplam özkaynaklara oranla düşük olması, finansal yapı açısından şirketin uzun vadeli borçlarını yönetebilir durumda olduğunu gösteriyor.
  3. Finansman giderlerinin yüksek olması, borçlanma maliyetlerinin şirket karlılığını olumsuz etkilediğine işaret ediyor.
  4. Faaliyetlerden elde edilen negatif nakit akışı, işletme sermayesi yönetiminde potansiyel bir risk oluşturabilir.
  5. Nakit ve nakit benzerlerindeki net azalış, şirketin likiditesinin azaldığını ve nakit akışı yönetiminde zorluklar yaşayabileceğini gösteriyor.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Net dönem karının varlığı, şirketin operasyonel olarak kar ettiğini ve sürdürülebilir bir iş modeline sahip olduğunu gösteriyor.
  2. Brüt karın yüksek olması, satışların maliyetine kıyasla iyi bir marj sağladığını ve fiyatlandırma stratejisinin etkili olduğunu gösteriyor.
  3. Yatırım faaliyetlerinden gelirlerin bulunması, şirketin diğer yatırımlardan ek gelir elde edebildiğini gösteriyor.
  4. Esas faaliyet karının yüksek olması, ana iş kolunda şirketin başarılı olduğunu ve operasyonel verimliliğe sahip olduğunu gösteriyor.

Analizin Genel Özeti: Manas şirketi, 2023 yılının üçüncü çeyreğinde toplam varlıklarına oranla makul düzeyde özkaynaklara ve uzun vadeli yükümlülüklere sahip durumda. Şirketin brüt kar marjı güçlü ve net dönem karı pozitif, bu da operasyonel başarısını gösteriyor. Ancak finansman giderleri ve negatif nakit akışları potansiyel risk unsurları olarak öne çıkıyor. Bu unsurlar iyileştirilmeli ve nakit akışı yönetimi güçlendirilmelidir. Son çeyrekteki finansal performansın genel olarak iyimser bir görünüm sunduğu ve gelecekteki büyüme potansiyeline işaret ettiği söylenebilir. Bu nedenle, şirkete yatırım yapmak için dikkate değer bir potansiyele sahip olduğu sonucuna varılabilir; ancak belirtilen risk faktörleri göz önünde bulundurularak dikkatli bir yaklaşım benimsenmelidir.

Açıklanan Son Bilanço Özeti ve Oransal Değişimleri
2023 / 6 2023 / 9
Nakit ve Nakit Benzerleri 7398764 4971520
Satışlar 95362910 163113639
Brüt Kar / Zarar 33473108 86683671
Dönem Karı / Zararı 11335704 11908480
Esas Faaliyet Karı / Zararı 23181474 49721860
Net Dönem Karı / Zararı 11335704 11908480
Özkaynaklar 147891110 147817131
Dönen Varlıklar 213887654 275432919
Duran Varlıklar 123849008 128856189
Stoklar 112832969 155733484
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler 156364709 220725515
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler 33480843 35746462
Halka Açıklık Oranı
71.89
Pazar
ANA PAZAR
Sektör
TEKNOLOJİ / BİLİŞİM
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
Yapay Zeka Tarafından Hazırlanan Raporlar
Paylaşılan Yapay Zeka raporları eksik ve hatalı bilgiler içerebilir.
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
Özet Yapay Zeka Raporu
Oluşturulma Tarihi: 2023-11-18 18:30:31
 • Risk Analizi:
  1. Toplam kısa vadeli yükümlülüklerin toplam dönen varlıklardan daha az olması, likidite açısından olumlu bir gösterge.
  2. Toplam uzun vadeli yükümlülüklerin toplam özkaynaklara oranla düşük olması, finansal yapı açısından şirketin uzun vadeli borçlarını yönetebilir durumda old... devamı için üye girişi gereklidir...

Özel içeriğe erişmek için lütfen üye olun veya giriş yapın.
Detaylı Firma Bilanço Yapay Zeka Raporu
Oluşturulma Tarihi: 2023-11-18 18:31:35

Manas firmasının 2023 yılı 3. çeyrek finansal durumu aşağıdaki gibi değerlendirilmiştir:

 1. Genel Finansal Durum ve yorumlar:
 • Firmanın toplam varlıkları sağlam bir büyüklükte ve öz sermaye kalemi de güçlü bir pozisyon sergiliyor. Öz sermayenin toplam varlıklara oranı firmanın sermaye yapısının sa... devamı için üye girişi gereklidir...

Özel içeriğe erişmek için lütfen üye olun veya giriş yapın.
Bu alanda yer alan detaylı firma bilanço bilgileri yalnızca üyelerimize özeldir.
Siz de bu özel içeriğe erişmek istiyorsanız, lütfen üye olun veya giriş yapın.