KTLEV
KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.

2024 - 3. Dönem Bilançosu için
Yapay Zeka Özet Finansal Raporu

Paylaşılan Yapay Zeka raporları eksik ve hatalı bilgiler içerebilir.
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

Genel Finansal Durum: Firmanın son bilançosuna göre, varlık toplamları ve özkaynaklarında belirgin bir artış gözlemlenmektedir. Bu durum, firmanın varlıklarını ve sermaye yapısını güçlendirdiğini göstermektedir. Ancak yükümlülüklerin de artmış olması, borç seviyesindeki yükselişi işaret ediyor. Özellikle döviz kuru ve faiz oranlarındaki dalgalanmalar bu borçların maliyetini etkileyebilir.

Nakit Akışları: Nakit akış tablosu incelendiğinde, esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit akışının negatif olduğu görülüyor. Bu durum, işletme sermayesi yönetiminde bazı zorlukların olabileceğine işaret edebilir. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit akışları ise pozitif bir görünüm sunmakta; bu da firmanın yatırım yapma kapasitesinin korunduğunu gösteriyor. Finansman faaliyetlerinden elde edilen net nakit ise genellikle pozitif; bu da dış finansman araçlarına olan ihtiyacı ortaya koyuyor.

Gelir Tablosu Özeti: Gelir tablosunda net dönem karının geçmiş verilere kıyasla arttığı görülüyor ki bu iyi bir işaret olarak değerlendirilebilir. Brüt kar marjındaki artış, firmanın maliyet yönetiminde ve satış performansında iyileşme sağladığını düşündürmektedir. Ancak finansman giderleri gibi kalemlerin de kontrol altında tutulması gerektiği unutulmamalıdır.

Gelecekteki Büyüme Potansiyeli: Firma, gelirlerini ve kar marjlarını artırma eğilimi göstermiştir ancak yüksek borç seviyeleri ve volatil makroekonomik koşullar nedeniyle riskler de mevcuttur. Yatırım yapma kapasitesinin korunması ve stratejik hamleler ile büyüme potansiyelinin sürdürülebilmesi önem arz etmektedir.

Sonuç: Firma finansal sağlığı açısından bazı pozitif gelişmeler sergilese de borç seviyesinin yüksekliği ve operasyonel nakit akışındaki zorluklar dikkate alınmalıdır. Yatırım kararları alınırken bu faktörlerin yanı sıra makroekonomik dalgalanmalar da göz önünde bulundurulmalıdır.

Bu raporda sunulan bilgiler herhangi bir yatırım tavsiyesi içermemekte olup sadece analitik bir değerlendirme amacındadır.

Açıklanan Son Bilanço Özeti ve Oransal Değişimleri
2023 / 12 2024 / 3
Nakit ve Nakit Benzerleri 0 0
Satışlar 0 0
Brüt Kar / Zarar 1322125844 678501421
Dönem Karı / Zararı 750182993 706214947
Esas Faaliyet Karı / Zararı 0 0
Net Dönem Karı / Zararı 115525669 750182993
Özkaynaklar 281222370 1588401147
Dönen Varlıklar 0 0
Duran Varlıklar 0 0
Stoklar 0 0
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler 0 0
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0
Halka Açıklık Oranı
30.84
Pazar
YILDIZ PAZAR
Sektör
MALİ KURULUŞLAR / FİNANSMAN ŞİRKETLERİ
Dolaşımdaki Pay
55514948.7
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
Yapay Zeka Tarafından Hazırlanan Raporlar
Paylaşılan Yapay Zeka raporları eksik ve hatalı bilgiler içerebilir.
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
Özet Yapay Zeka Raporu
Oluşturulma Tarihi: 2024-04-30 18:19:16

Genel Finansal Durum: Firmanın son bilançosuna göre, varlık toplamları ve özkaynaklarında belirgin bir artış gözlemlenmektedir. Bu durum, firmanın varlıklarını ve sermaye yapısını güçlendirdiğini göstermektedir. Ancak yükümlülüklerin de artmış olması, borç seviyesindeki yükselişi işaret ediyor. ... devamı için üye girişi gereklidir...


Özel içeriğe erişmek için lütfen üye olun veya giriş yapın.
Detaylı Firma Bilanço Yapay Zeka Raporu
Oluşturulma Tarihi: 2024-04-30 18:20:06

Finansal Sağlık:

  • Varlıklar ve Yükümlülükler:
    • 2024 ilk 3 ay itibarıyla toplam varlıklar 3,435,987,305 TL olarak gözlemlenirken, yükümlülükler 4,745,768,868 TL'ye çıkmıştır. Bu, varlıkların yükümlülükleri karşılama oranının yetersiz olduğunu göstermektedir.
    • Özkaynaklar ise 1,588,401... devamı için üye girişi gereklidir...

Özel içeriğe erişmek için lütfen üye olun veya giriş yapın.
Bu alanda yer alan detaylı firma bilanço bilgileri yalnızca üyelerimize özeldir.
Siz de bu özel içeriğe erişmek istiyorsanız, lütfen üye olun veya giriş yapın.