KRVGD
KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

2023 - 12. Dönem Bilançosu için
Yapay Zeka Özet Finansal Raporu

Paylaşılan Yapay Zeka raporları eksik ve hatalı bilgiler içerebilir.
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

Genel Finansal Durum ve Pazardaki Konum

Firma, imalat sektöründe, özellikle gıda, içecek ve tütün alanında faaliyet göstermektedir. Son verilere göre firma, varlık ve özkaynaklarını artırmış, ancak yükümlülüklerinde de önemli bir artış gözlemlenmiştir. Özellikle kısa vadeli yükümlülüklerdeki artış, firmanın likidite (nakit akışı) konusunda zorluklar yaşayabileceğine işaret edebilir. Firma ayrıca stok miktarını da önemli ölçüde artırmıştır ki bu durum, hem üretimdeki artışa hem de satışlarda beklenen bir yükselişe işaret ediyor olabilir.

Finansal Performans

Firmanın net dönem karı son dönemlerde artmıştır. Ancak finansman giderleri de oldukça yüksek kalmaktadır ki bu durum faiz oranlarındaki artışla bağlantılı olabilir. Brüt kar marjında görülen artışlar firmanın maliyet yönetimindeki başarısını ve pazarlama stratejilerinin etkisini göstermektedir. Ancak finansman giderlerinin yüksek olması net kar üzerinde baskı oluşturmaktadır.

Nakit Akışları ve Yatırım Faaliyetleri

Firma, operasyonel faaliyetlerinden negatif nakit akışları bildirmiştir ki bu durum işletme sermayesi gereksinimlerinin finanse edilmesinde zorlanabileceğine işaret eder. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları da negatif olup, firma büyümek için önemli yatırımlar yapmaktadır. Finansman faaliyetlerinden elde edilen pozitif nakit akışları ise bu açığı kapatmada kullanılmaktadır.

Enflasyonun Etkisi ve Döviz Kuru Dalgalanmaları

Enflasyon oranındaki artışlar maliyetler üzerinde baskı oluşturmuş ve döviz kurundaki dalgalanmalar da şirketin ithalat maliyetleri üzerinde etkili olmuştur. Bu durum genel mali performansa ve karlılık marjlarına etki etmiştir.

Gelecekteki Büyüme Potansiyeli

Firmanın stoklarını ve duran varlıklarını artırması, gelecekteki büyüme beklentisini yansıtmaktadır. Ancak bu büyümenin sürdürülebilirliği için firma yönetiminin nakit yönetimi ve borçlanma stratejilerini optimize etmesi gerekmektedir.

Sonuç

Yatırımcılara sunulan bu analiz raporu, firmanın genel finansal sağlığı hakkında bilgi vermekte ancak kesin yatırım tavsiyesi içermemektedir. Yatırım kararları alınmadan önce daha detaylı analizler yapılmalıdır.

Açıklanan Son Bilanço Özeti ve Oransal Değişimleri
2023 / 9 2023 / 12
Nakit ve Nakit Benzerleri 908797307 335136000
Satışlar 5214183550 8207180000
Brüt Kar / Zarar 1641323458 2193821000
Dönem Karı / Zararı 275217533 334624000
Esas Faaliyet Karı / Zararı 1130180510 991424000
Net Dönem Karı / Zararı 265622413 322558000
Özkaynaklar 2320819962 4312914000
Dönen Varlıklar 4139029779 4284782000
Duran Varlıklar 2327696811 4488709000
Stoklar 1336953792 1822881000
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler 3234832127 3507493000
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler 911074501 953084000
Halka Açıklık Oranı
27.53
Pazar
YILDIZ PAZAR
Sektör
İMALAT / GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN
Dolaşımdaki Pay
66061609.8
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
Yapay Zeka Tarafından Hazırlanan Raporlar
Paylaşılan Yapay Zeka raporları eksik ve hatalı bilgiler içerebilir.
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
Özet Yapay Zeka Raporu
Oluşturulma Tarihi: 2024-04-28 20:20:34

Genel Finansal Durum ve Pazardaki Konum

Firma, imalat sektöründe, özellikle gıda, içecek ve tütün alanında faaliyet göstermektedir. Son verilere göre firma, varlık ve özkaynaklarını artırmış, ancak yükümlülüklerinde de önemli bir artış gözlemlenmiştir. Özellikle kısa vadeli yükümlülüklerdeki ar... devamı için üye girişi gereklidir...


Özel içeriğe erişmek için lütfen üye olun veya giriş yapın.
Detaylı Firma Bilanço Yapay Zeka Raporu
Oluşturulma Tarihi: 2024-04-28 20:21:43

Finansal Sağlık:

  • Varlık Durumu: Şirketin toplam varlıkları 2023'te ilk 12 ayda 8,773 milyar TL'ye ulaşarak, önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık %102 artış göstermiştir. Bu, genişleyen iş hacmi ve varlık tabanındaki genel bir büyüme eğilimini işaret eder.
  • **Yükümlülükler ve Öz Sermay... devamı için üye girişi gereklidir...

Özel içeriğe erişmek için lütfen üye olun veya giriş yapın.
Bu alanda yer alan detaylı firma bilanço bilgileri yalnızca üyelerimize özeldir.
Siz de bu özel içeriğe erişmek istiyorsanız, lütfen üye olun veya giriş yapın.