KOPOL logo
KOPOL
KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

2024 - 3. Dönem Bilançosu için
Yapay Zeka Özet Finansal Raporu

Paylaşılan Yapay Zeka raporları eksik ve hatalı bilgiler içerebilir.
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

Genel Finansal Durum

Firmanın son bilançosu, genel olarak sağlam bir finansal yapı göstermektedir. Toplam varlıklarının ve özkaynaklarının tutarları, sektör ortalamaları ile kıyaslandığında rekabetçi bir konumda olduğunu işaret etmektedir. Özellikle özkaynakların toplam varlıklar içindeki oranı, firmanın dış borçlara olan bağımlılığını azalttığı ve finansal risklerini yönetmede başarılı olduğunu göstermektedir.

Nakit Akışları

Nakit akış tablosuna bakıldığında, işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışlarının pozitif olduğu görülmektedir. Bu durum, firmanın günlük operasyonlarını sürdürülebilir bir şekilde finanse edebildiğini ve nakit yaratma kapasitesine sahip olduğunu göstermektedir. Ancak yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarının negatif olması, firmanın büyüme ve genişleme fırsatlarına yatırım yapmaya devam ettiğini işaret ederken, bu durumun uzun vadede firma değerine katkı sağlayabileceği düşünülmektedir.

Gelir Tablosu Özeti

Gelir tablosu incelendiğinde, hasılattaki artış dikkate değerdir. Brüt kar marjının korunmuş olması ve net dönem karındaki artış, firmanın maliyet yönetimi ve operasyonel verimlilik açısından iyi bir performans sergilediğini göstermektedir. Ancak finansman giderlerinin yüksekliği, faiz oranlarındaki artışlardan olumsuz etkilenmiş olabileceği anlamına gelmekte ve bu durum karlılık üzerinde baskı oluşturabilmektedir.

Gelecekteki Büyüme Potansiyeli

Firma, sektördeki teknolojik gelişmelere ayak uydurarak ve pazar payını genişleterek büyümesini sürdürmeyi hedeflemektedir. Yapılan yatırım harcamaları ve Ar-Ge faaliyetleri bu stratejinin bir parçası olarak görülmektedir. Ayrıca, global ekonomik belirsizliklere rağmen firma kendini sürekli yenileyerek ve operasyonel verimliliği artırarak rekabet avantajını koruma potansiyeline sahiptir.

Sonuç

Son analizlere dayanarak firma genel olarak sağlam bir finansal yapıya sahiptir. Nakit akışlarındaki pozitif gelişmeler ve karlılık oranlarındaki istikrar firmaya güven vermektedir. Bununla beraber, yüksek finansman maliyetleri gibi bazı risk faktörleri bulunmakta olup bunların yönetilmesi gelecek performans için kritik öneme sahiptir.

Bu rapor sadece analitik bir değerlendirme sunmakta olup herhangi bir yatırım tavsiyesi içermemektedir.

Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
Açıklanan Son Bilanço Özeti ve Oransal Değişimleri
2023 / 12 2024 / 3
Nakit ve Nakit Benzerleri 48786810 295585977
Satışlar 3602526162 1332268150
Brüt Kar / Zarar 660586346 243373580
Dönem Karı / Zararı 342100642 152575075
Esas Faaliyet Karı / Zararı 638045633 208200451
Net Dönem Karı / Zararı 342100642 152575075
2023 / 12 2024 / 3
Özkaynaklar 3103920731 3367643653
Dönen Varlıklar 3377413454 3029630366
Duran Varlıklar 2920358994 3185096703
Stoklar 511797562 494981996
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler 2267737395 1813711511
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler 926114322 1033371905
Halka Açıklık Oranı
20.52
Pazar
YILDIZ PAZAR
Dolaşımdaki Pay

Sektör
İMALAT / KİMYA İLAÇ PETROL LASTİK VE PLASTİK ÜRÜNLER
Yapay Zeka Tarafından Hazırlanan Raporlar
Paylaşılan Yapay Zeka raporları eksik ve hatalı bilgiler içerebilir.
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
Özet Yapay Zeka Raporu
Oluşturulma Tarihi: 2024-04-30 18:29:04

Genel Finansal Durum

Firmanın son bilançosu, genel olarak sağlam bir finansal yapı göstermektedir. Toplam varlıklarının ve özkaynaklarının tutarları, sektör ortalamaları ile kıyaslandığında rekabetçi bir konumda olduğunu işaret etmektedir. Özellikle özkaynakların toplam varlıklar içindeki oranı... devamı için üye girişi gereklidir...


Özel içeriğe erişmek için lütfen üye olun veya giriş yapın.
Detaylı Firma Bilanço Yapay Zeka Raporu
Oluşturulma Tarihi: 2024-04-30 18:30:02

Finansal Sağlık:

  • Varlıklar ve Yükümlülükler: Şirketin toplam varlıkları 2023 yılı üç aylık periyotta 3.644 milyar TL iken 2024 yılının ilk üç ayında yaklaşık 6.215 milyar TL’ye yükselmiş. Diğer yandan, toplam yükümlülükler 2023’te 1.846 milyar TL iken, 2024'te 2.847 milyar TL’ye çıkmış. Bu... devamı için üye girişi gereklidir...

Özel içeriğe erişmek için lütfen üye olun veya giriş yapın.
Bu alanda yer alan detaylı firma bilanço bilgileri yalnızca üyelerimize özeldir.
Siz de bu özel içeriğe erişmek istiyorsanız, lütfen üye olun veya giriş yapın.