KONKA logo
KONKA
KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

2023 - 12. Dönem Bilançosu için
Yapay Zeka Özet Finansal Raporu

Paylaşılan Yapay Zeka raporları eksik ve hatalı bilgiler içerebilir.
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

Genel Finansal Durum Değerlendirmesi

Konka şirketi, imalat sektöründe kâğıt ve kâğıt ürünleri basımı alanında faaliyet göstermektedir. 2023 yılına ait dört farklı dönemsel bilanço verisine dayanarak yapılan analizde, şirketin finansal durumu ve performansındaki temel eğilimler incelenmiştir.

Finansal Göstergelerin Dönemsel Analizi

Yıl içindeki her çeyrekte, Konka'nın toplam varlıkları ve özkaynakları artış göstermiş, bu da şirketin genel varlık yapısının güçlendiğini ve sermaye yapısının sağlamlaştığını göstermektedir. Özellikle toplam varlıkların ilk 3 aylık verilerden başlayarak son 12 aylık verilere kadar sürekli bir artış sergilediği görülmektedir. Ancak stoklar konusunda dalgalanmalar mevcuttur; bu durum piyasa koşullarına veya operasyonel stratejilere bağlı olabilir.

Toplam yükümlülükler açısından bakıldığında, şirketin borçlarının yönetiminde belirli bir istikrar söz konusudur, ancak uzun vadeli yükümlülüklerde azalışlar dikkat çekicidir. Bu durum, firmanın uzun vadeli finansal taahhütlerini azaltma yolunda ilerlediğini işaret edebilir.

Nakit Akışları

Nakit akışları üzerinden yapılan değerlendirmede ise, işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışlarının genellikle pozitif olduğu görülmekte; ancak finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarında zaman zaman negatif değerler ortaya çıkmaktadır. Bu durum, özellikle borç ödemelerinin yoğun olduğu dönemleri yansıtmaktadır.

Gelir Tablosu Özeti

Hasılat ve net dönem karı incelendiğinde, firmanın satış performansının oldukça iyi olduğu ve karlılık oranlarının genellikle stabil bir şekilde ilerlediği anlaşılmaktadır. Brut kar marjlarındaki değişkenlikler pazar dinamikleri ve maliyet yönetimi stratejilerine bağlı olarak değişkenlik göstermektedir.

Sonuç

Konka'nın finansal sağlığı incelendiğinde; varlık yapısı güçlenmekte, borç yönetimi iyileşmekte ve işletme faaliyetleri sürdürülebilir nakit akışları sağlamaktadır. Bununla birlikte, pazarlama ve genel yönetim giderleri kontrol altında tutulmalıdır. Şirketin gelecekteki büyüme potansiyeli makroekonomik faktörler ile desteklenirse daha da artabilir.

Bu rapor sadece analitik bir değerlendirme amacı taşımakta olup kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.

Açıklanan Son Bilanço Özeti ve Oransal Değişimleri
2023 / 9 2023 / 12
Nakit ve Nakit Benzerleri 326898129 212338390
Satışlar 1617489718 2633646985
Brüt Kar / Zarar 301634551 404575078
Dönem Karı / Zararı 317823995 306353241
Esas Faaliyet Karı / Zararı 275025712 265591738
Net Dönem Karı / Zararı 317823995 306353241
Özkaynaklar 2830468359 4731553029
Dönen Varlıklar 1207837507 1312112504
Duran Varlıklar 2106726313 3819037551
Stoklar 230208061 536488283
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler 165741523 217548369
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler 318353938 182048657
Halka Açıklık Oranı
19.35
Pazar
YILDIZ PAZAR
Sektör
İMALAT / KAĞIT VE KAĞIT ÜRÜNLERİ BASIM
Dolaşımdaki Pay
25156235.2
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
Yapay Zeka Tarafından Hazırlanan Raporlar
Paylaşılan Yapay Zeka raporları eksik ve hatalı bilgiler içerebilir.
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
Özet Yapay Zeka Raporu
Oluşturulma Tarihi: 2024-05-09 18:39:00

Genel Finansal Durum Değerlendirmesi

Konka şirketi, imalat sektöründe kâğıt ve kâğıt ürünleri basımı alanında faaliyet göstermektedir. 2023 yılına ait dört farklı dönemsel bilanço verisine dayanarak yapılan analizde, şirketin finansal durumu ve performansındaki temel eğilimler incelenmiştir.

*... devamı için üye girişi gereklidir...


Özel içeriğe erişmek için lütfen üye olun veya giriş yapın.
Detaylı Firma Bilanço Yapay Zeka Raporu
Oluşturulma Tarihi: 2024-05-09 18:40:26

Finansal Sağlık

  • Toplam Varlıklar ve Öz Kaynaklar: 2023 yılında toplam varlıklar dönemsel olarak artış göstermiş, 2022'deki 3,014,682,311 TL'den 2023'de 5,131,150,055 TL'ye çıkmıştır. Öz kaynaklar da 2,673,423,619 TL'den 4,731,553,029 TL'ye yükselmiştir. Bu, şirketin varlık bazını ve serma... devamı için üye girişi gereklidir...

Özel içeriğe erişmek için lütfen üye olun veya giriş yapın.
Bu alanda yer alan detaylı firma bilanço bilgileri yalnızca üyelerimize özeldir.
Siz de bu özel içeriğe erişmek istiyorsanız, lütfen üye olun veya giriş yapın.