JANTS
JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

2023 - 12. Dönem Bilançosu için
Yapay Zeka Özet Finansal Raporu

Paylaşılan Yapay Zeka raporları eksik ve hatalı bilgiler içerebilir.
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

Risk Analizi:

  • 2023 yılının son çeyreğinde (4. dönem) şirketin toplam varlıkları ve özkaynakları önemli ölçüde artmıştır. Bu durum, şirketin finansal sağlığının iyileştiğini göstermektedir. Ancak, yüksek enflasyon ve faiz oranları ile birlikte dolar/TRY paritesindeki artış, maliyetler üzerinde baskı yaratmış olabilir.
  • Toplam yükümlülükler ve kısa vadeli yükümlülüklerde de artış görülmesine rağmen, bu artışın varlık ve özkaynaklardaki artışla orantılı olduğu görülmektedir. Yine de, kısa vadeli borçların yüksek faiz ortamında finansmanını sağlamak zorlaşabilir.
  • Net dönem karında 3. çeyreğe göre düşüş gözlemlenmiştir. Bu, satışların maliyetindeki artışın gelir artışını takip edemediği anlamına gelebilir.
  • Nakit akışları incelendiğinde, faaliyetlerden elde edilen nakit akışlarının güçlü olduğu görülse de finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarında negatif bir değer söz konusudur ki bu da borç servis yükünün şirket üzerinde baskı oluşturabileceğini işaret eder.

Gelecek Beklentileri:

  • Şirketin varlık ve özkaynaklarındaki büyüme eğilimi devam ettiği sürece finansal yapı daha da güçlenebilir. Ancak makroekonomik koşulların getirdiği maliyet baskısı kar marjlarını olumsuz etkileyebilir.
  • Yüksek enflasyon ve kur dalgalanmaları stok maliyetlerini ve ithalat bağımlılığını artırabilir; bu da gelecekteki finansal performansa zarar verebilir.
  • Şirketin araştırma ve geliştirme harcamaları nispeten düşük kalmaktadır. Bu durum uzun vadede yenilikçilik ve rekabet gücü açısından bir risk oluşturabilir.

Analizin Genel Özeti:

Jants şirketi, 2023 yılının son çeyreğinde toplam varlık ve özkaynaklarını artırarak finansal sağlamlığını göstermiştir. Ancak net dönem karındaki düşüş, operasyonel verimliliği sorgulatmaktadır. Nakit akışları genel olarak olumlu olsa da finansman faaliyetlerinden kaynaklanan negatif nakit akışları potansiyel bir likidite riski teşkil edebilir. Gelecekte şirketin performansı, makroekonomik koşulların yanı sıra sektörel dinamikler tarafından şekillendirilecektir. Yatırım yapılıp yapılmayacağına dair karar verilirken bu faktörler göz önünde bulundurulmalıdır; ancak burada sunulan bilgiler yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

Açıklanan Son Bilanço Özeti ve Oransal Değişimleri
2023 / 9 2023 / 12
Nakit ve Nakit Benzerleri 248879780 639546913
Satışlar 2771956822 7541415173
Brüt Kar / Zarar 640367275 1730709754
Dönem Karı / Zararı 514693947 496515450
Esas Faaliyet Karı / Zararı 629369855 1646598969
Net Dönem Karı / Zararı 514693947 496515450
Özkaynaklar 2196663537 3587133167
Dönen Varlıklar 1648657448 1986052031
Duran Varlıklar 1885202772 3151438747
Stoklar 662853814 581327821
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler 1072535700 1151950647
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler 264660983 398406964
Halka Açıklık Oranı
16.94
Pazar
YILDIZ PAZAR
Sektör
İMALAT / METAL EŞYA MAKİNE ELEKTRİKLİ CİHAZLAR VE ULAŞIM ARAÇLARI
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
Yapay Zeka Tarafından Hazırlanan Raporlar
Paylaşılan Yapay Zeka raporları eksik ve hatalı bilgiler içerebilir.
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
Özet Yapay Zeka Raporu
Oluşturulma Tarihi: 2024-03-04 18:21:03

Risk Analizi:

  • 2023 yılının son çeyreğinde (4. dönem) şirketin toplam varlıkları ve özkaynakları önemli ölçüde artmıştır. Bu durum, şirketin finansal sağlığının iyileştiğini göstermektedir. Ancak, yüksek enflasyon ve faiz oranları ile birlikte dolar/TRY paritesindeki artış, maliye... devamı için üye girişi gereklidir...

Özel içeriğe erişmek için lütfen üye olun veya giriş yapın.
Detaylı Firma Bilanço Yapay Zeka Raporu
Oluşturulma Tarihi: 2024-03-04 18:22:19

Finansal Sağlık:

  • Şirketin toplam varlıkları 4. dönemde bir önceki 3. döneme göre yüzde yaklaşık %45,3 artarak 5.137.490.778 TL'ye yükselmiştir. Bu, firmanın aktif büyüklüğünde önemli bir genişlemeya işaret eder.
  • Öz sermaye miktarı da yüzde 63,3 oranında artış göstererek 3.587.13... devamı için üye girişi gereklidir...

Özel içeriğe erişmek için lütfen üye olun veya giriş yapın.
Bu alanda yer alan detaylı firma bilanço bilgileri yalnızca üyelerimize özeldir.
Siz de bu özel içeriğe erişmek istiyorsanız, lütfen üye olun veya giriş yapın.