ISDMR
İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.

2024 - 3. Dönem Bilançosu için
Yapay Zeka Özet Finansal Raporu

Paylaşılan Yapay Zeka raporları eksik ve hatalı bilgiler içerebilir.
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

Firmanın Finansal Durumunun Değerlendirilmesi

Bu rapor, imalat / ana metal sanayi sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın finansal performansını değerlendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Rapor, firmanın son bilanço verilerini temel alarak genel finansal sağlığına ve nakit akışlarına odaklanmaktadır.

Genel Finansal Sağlık

Firma, son çeyreklerde değişken ekonomik koşullar altında faaliyet göstermiştir. Özellikle döviz kurları ve enflasyon oranlarındaki dalgalanmalar, firmanın mali tablolarına önemli etkilerde bulunmuştur. Son dönemde firma toplam varlıklarında ve özkaynaklarında bir artış gözlemlemiştir; ancak bu artışlar, sektör ortalamaları ve geçmiş performansa kıyasla durağandır.

Nakit Akışları

Firmanın nakit akışları üzerinde yapılan analiz, yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit çıkışlarının mevcut olduğunu göstermektedir. Bu durum, firma için potansiyel bir risk oluşturabilirken, operasyonel faaliyetlerden elde edilen nakit akışları ise firmanın günlük işleyişini destekleyici niteliktedir. Finansman faaliyetleri neticesinde elde edilen nakit girişleri ise firmaya likidite sağlamaktadır.

Gelir Tablosu Özeti

Firma gelirlerindeki dalgalanma dikkate alındığında, satışların maliyeti ile karşılaştırıldığında brut kar marjlarının düşük olduğu görülmektedir. Bu durum maliyet yönetimi stratejilerinin gözden geçirilmesini gerektirebilir. Ayrıca finansman giderleri gelirlere kıyasla yüksek bir oranda olup firma için finansal bir baskı oluşturmaktadır.

Gelecekteki Büyüme Potansiyeli

Makroekonomik faktörler ve sektörel dinamikler ışığında firma büyüme potansiyeline sahiptir; ancak bu büyümenin sürdürülebilmesi için bazı stratejik hamlelerin yapılması gerekmektedir. Yatırım harcamalarının optimize edilmesi ve maliyet yönetiminin daha etkin hale getirilmesi bu süreçte kritik rol oynayacaktır.

Sonuç

Raporda ele alınan bilgiler 2024 ilk çeyrek verilerine dayanmakta olup firma genel olarak stabil bir finansal yapıya sahiptir fakat bazı risk faktörleri mevcuttur. Firmanın gelecek planlaması, piyasa koşullarına uyum sağlayacak şekilde düzenlenmelidir.

Bu rapor yatırım tavsiyesi içermemekte olup sadece analitik bir değerlendirme amacı taşımaktadır.

Açıklanan Son Bilanço Özeti ve Oransal Değişimleri
2023 / 12 2024 / 3
Nakit ve Nakit Benzerleri 11568280000 9749475000
Satışlar 88611904000 25681507000
Brüt Kar / Zarar 6226167000 3010965000
Dönem Karı / Zararı 4601547000 4324058000
Esas Faaliyet Karı / Zararı 7457446000 5762979000
Net Dönem Karı / Zararı 4601547000 4324058000
Özkaynaklar 86002718000 97413626000
Dönen Varlıklar 57495472000 64946730000
Duran Varlıklar 78075747000 87281370000
Stoklar 31673490000 35445888000
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler 37701321000 40756773000
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler 11867180000 14057701000
Halka Açıklık Oranı
5.07
Pazar
YILDIZ PAZAR
Sektör
İMALAT / ANA METAL SANAYİ
Dolaşımdaki Pay
147000415.2
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
Yapay Zeka Tarafından Hazırlanan Raporlar
Paylaşılan Yapay Zeka raporları eksik ve hatalı bilgiler içerebilir.
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
Özet Yapay Zeka Raporu
Oluşturulma Tarihi: 2024-05-09 18:15:09

Firmanın Finansal Durumunun Değerlendirilmesi

Bu rapor, imalat / ana metal sanayi sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın finansal performansını değerlendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Rapor, firmanın son bilanço verilerini temel alarak genel finansal sağlığına ve nakit akışlarına odaklanmakt... devamı için üye girişi gereklidir...


Özel içeriğe erişmek için lütfen üye olun veya giriş yapın.
Detaylı Firma Bilanço Yapay Zeka Raporu
Oluşturulma Tarihi: 2024-05-09 18:19:20

Finansal Sağlık:

  • Toplam varlıklar, 2023'den 2024'e büyüme göstermiş; burada 2023 ilk 3 ayda 74,243,908,000 TRY iken, 2024 ilk 3 ayında 152,228,100,000 TRY toplam varlık değerine ulaşmış.
  • Öz sermaye miktarı 2023'in ilk 3 ayında 52,210,473,000 TRY iken, 2024'ün ilk 3 ayında 97,413,626,000 TRY'... devamı için üye girişi gereklidir...

Özel içeriğe erişmek için lütfen üye olun veya giriş yapın.
Bu alanda yer alan detaylı firma bilanço bilgileri yalnızca üyelerimize özeldir.
Siz de bu özel içeriğe erişmek istiyorsanız, lütfen üye olun veya giriş yapın.