IPEKE
İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.

2023 - 12. Dönem Bilançosu için
Yapay Zeka Özet Finansal Raporu

Paylaşılan Yapay Zeka raporları eksik ve hatalı bilgiler içerebilir.
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

Firma: İpeke

Sektör: Madencilik ve Taş Ocakçılığı / Ham Petrol ve Doğal Gaz Çıkartılması


Genel Finansal Sağlık: İpeke'nin finansal sağlığı, son dönemlerde olumlu bir seyir izlemektedir. Firmanın toplam varlıkları 2023 yılı boyunca artış göstermiştir. Özellikle 2022 yılının sonunda 14.6 milyar TL olan toplam varlıklar, 2023 yılının ilk 12 ayında yaklaşık olarak 27 milyar TL'ye ulaşmıştır. Bu büyüme, firmanın genel finansal yapısının güçlendiğini göstermektedir.

Firmanın özkaynakları da benzer şekilde artış göstermiştir. Özkaynakların artması, firmanın sahip olduğu kaynakların büyük bir kısmını kendi sermayesiyle finanse ettiğini ve dış borçlara daha az bağımlı olduğunu işaret eder.

Nakit Akışları: Firmanın nakit akışlarına baktığımızda, işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışlarının dalgalı bir seyir izlediği görülmektedir. İlk üç aylık dönemde negatif olan işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışı, sonraki dönemlerde toparlanma eğilimi göstermiş ancak yine de istikrarlı bir pozitif değer yakalanamamıştır.

Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit çıkışları ise genellikle negatif olmuştur. Bu durum, firmanın borç ödemeleri veya diğer finansman giderleri nedeniyle sürekli olarak nakit çıkışı yaşadığını gösterir.

Yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit akışları ise genel olarak pozitiftir ve bu da firmanın yatırım yaparak gelir elde ettiğini gösterir.

Gelir Tablosu Özeti: Firmanın gelir tablosuna baktığımızda, hasılatın yıl içinde düzenli olarak arttığı görülmektedir. İlk üç ayda yaklaşık 1.7 milyar TL olan hasılat, yılın sonunda yaklaşık 8.6 milyar TL'ye ulaşmıştır.

Brüt kar marjı da benzer şekilde artmış ve bu durum firmanın satış maliyetlerini kontrol altında tutarak karlılığını artırdığını göstermektedir.

Ancak genel yönetim giderleri ve pazarlama giderleri gibi operasyonel giderler de artmaktadır ki bu durum dikkatle izlenmelidir.

Gelecekteki Büyüme Potansiyeli: İpeke'nin gelecekteki büyüme potansiyeli oldukça yüksek görünmektedir. Firmanın sürekli olarak artan varlıkları ve özkaynakları, sağlam bir finansal temel oluşturduğunu gösteriyor. Ayrıca yatırım faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin yüksek olması da firmanın gelecekteki yatırımlarından olumlu sonuçlar alabileceğine işaret ediyor.

Makroekonomik faktörler (faiz oranları ve enflasyon) dikkate alındığında, firma bu değişkenlere karşı dayanıklı görünmektedir ancak bu faktörlerin etkisi sürekli takip edilmelidir.


Sonuç: İpeke'nin finansal sağlığı genel anlamda olumlu bir seyir izlemekte olup; varlıklarındaki büyüme, özkaynaklardaki artış ve brüt kar marjındaki iyileşmeler dikkat çekicidir. Ancak işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışlarının dalgalı olması ve operasyonel giderlerin yükselmesi gibi konular yakından izlenmelidir.

Bu rapor yalnızca analitik değerlendirme amacı taşımaktadır ve herhangi bir yatırım tavsiyesi içermemektedir.

Açıklanan Son Bilanço Özeti ve Oransal Değişimleri
2023 / 9 2023 / 12
Nakit ve Nakit Benzerleri 1143120000 1070138000
Satışlar 5374747000 8606132000
Brüt Kar / Zarar 2315172000 3322239000
Dönem Karı / Zararı 4235132000 580181000
Esas Faaliyet Karı / Zararı 737518000 242659000
Net Dönem Karı / Zararı 729342000 179387000
Özkaynaklar 15026340000 24334850000
Dönen Varlıklar 11917931000 12089014000
Duran Varlıklar 5856962000 14998741000
Stoklar 1420860000 1555665000
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler 2018767000 2090357000
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler 729786000 662548000
Halka Açıklık Oranı
33.55
Pazar
YILDIZ PAZAR
Sektör
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI / HAM PETROL VE DOĞAL GAZ ÇIKARTILMASI
Dolaşımdaki Pay
87168822.8
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
Yapay Zeka Tarafından Hazırlanan Raporlar
Paylaşılan Yapay Zeka raporları eksik ve hatalı bilgiler içerebilir.
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
Özet Yapay Zeka Raporu
Oluşturulma Tarihi: 2024-05-24 21:54:16

Firma: İpeke

Sektör: Madencilik ve Taş Ocakçılığı / Ham Petrol ve Doğal Gaz Çıkartılması


Genel Finansal Sağlık: İpeke'nin finansal sağlığı, son dönemlerde olumlu bir seyir izlemektedir. Firmanın toplam varlıkları 2023 yılı boyunca artış göstermiştir. Özellikle 2022 yılının ... devamı için üye girişi gereklidir...


Özel içeriğe erişmek için lütfen üye olun veya giriş yapın.
Detaylı Firma Bilanço Yapay Zeka Raporu
Oluşturulma Tarihi: 2024-05-24 21:55:37

Finansal Sağlık:

  • Varlık Değerleri: "Ipeke" şirketinin toplam varlıkları, 2023 yılı ilk 12 aylık verilerine göre 27.09 milyar TL ile önceki yılın aynı dönemine (14.63 milyar TL) göre büyük oranda artış göstermiştir.
  • Özkaynak Durumu: Özkaynaklar da benzer şekilde 24.33 milyar TL ile ar... devamı için üye girişi gereklidir...

Özel içeriğe erişmek için lütfen üye olun veya giriş yapın.
Bu alanda yer alan detaylı firma bilanço bilgileri yalnızca üyelerimize özeldir.
Siz de bu özel içeriğe erişmek istiyorsanız, lütfen üye olun veya giriş yapın.