INDES logo
INDES
İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

2024 - 3. Dönem Bilançosu için
Yapay Zeka Özet Finansal Raporu

Paylaşılan Yapay Zeka raporları eksik ve hatalı bilgiler içerebilir.
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

Firma Finansal Sağlık Raporu

Genel Finansal Sağlık Firmanın finansal sağlığı, son dönem verilerine göre genel olarak olumlu bir seyir izlemektedir. 2024 yılının ilk çeyreğinde firmanın toplam varlıkları ve özkaynakları artış göstermiştir. Ancak, firmanın yükümlülükleri de aynı dönemde yükselmiştir. Bu durum, firmanın büyüme sürecinde borçlanmaya başvurduğunu göstermektedir.

Nakit Akışları Firmanın nakit akışlarına baktığımızda, işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışlarının negatif olduğu görülmektedir. Bu durum, firmanın operasyonlarından yeterli nakit üretemediğini ve likidite sıkıntısı yaşadığını işaret edebilir. Ayrıca, finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit akışlarının da negatif olması, borç geri ödemeleri ve diğer finansman giderlerinin yüksek olduğunu göstermektedir.

Gelir Tablosu Özeti Firmanın gelir tablosuna baktığımızda, 2024 yılının ilk çeyreğinde gelirlerin arttığı ancak maliyetlerin de yükseldiği görülmektedir. Brüt kar marjı olumlu olsa da net dönem karı önceki dönemlere göre düşüş göstermiştir. Pazarlama ve genel yönetim giderlerinde belirgin bir artış olmamakla birlikte finansman giderlerinin yüksekliği dikkat çekicidir.

Gelecekteki Büyüme Potansiyeli Makroekonomik faktörler göz önüne alındığında (faiz oranları ve enflasyon gibi), firmanın gelecekteki büyüme potansiyeli üzerinde bazı belirsizlikler bulunmaktadır. Yüksek faiz oranları ve enflasyon baskıları, firmanın maliyetlerini artırabilir ve karlılığını olumsuz etkileyebilir. Ancak teknoloji/bilişim sektöründe faaliyet gösteren firma için uzun vadede büyüme potansiyeli hala mevcuttur.

Sonuç Firmanın genel finansal sağlığı karmaşık bir tablo sergilemektedir. Varlıklar ve özkaynaklarda artış gözlenirken, yükümlülüklerde de belirgin bir yükselme söz konusudur. Nakit akışlarında yaşanan sıkıntılar dikkat çekicidir; bu durum likidite riskine işaret edebilir. Gelir tablosunda ise brüt kar marjı olumlu olmakla birlikte net karlılıkta düşüş yaşanmıştır.

Bu rapor yalnızca analitik değerlendirme amacı taşımaktadır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.

Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
Açıklanan Son Bilanço Özeti ve Oransal Değişimleri
2023 / 12 2024 / 3
Nakit ve Nakit Benzerleri 3115360863 2542326033
Satışlar 49234240530 14713452589
Brüt Kar / Zarar 3307124209 944531051
Dönem Karı / Zararı 412103233 88702520
Esas Faaliyet Karı / Zararı 2470997865 673840172
Net Dönem Karı / Zararı 508218517 109260752
2023 / 12 2024 / 3
Özkaynaklar 3415049585 4016155580
Dönen Varlıklar 15984874548 15619269079
Duran Varlıklar 1362518135 1563806788
Stoklar 2286533316 2904877606
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler 13801470329 12946345689
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler 130872769 220574598
Halka Açıklık Oranı
61.23
Pazar
YILDIZ PAZAR
Dolaşımdaki Pay

Sektör
TEKNOLOJİ / BİLİŞİM
Yapay Zeka Tarafından Hazırlanan Raporlar
Paylaşılan Yapay Zeka raporları eksik ve hatalı bilgiler içerebilir.
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
Özet Yapay Zeka Raporu
Oluşturulma Tarihi: 2024-06-15 10:44:16

Firma Finansal Sağlık Raporu

Genel Finansal Sağlık Firmanın finansal sağlığı, son dönem verilerine göre genel olarak olumlu bir seyir izlemektedir. 2024 yılının ilk çeyreğinde firmanın toplam varlıkları ve özkaynakları artış göstermiştir. Ancak, firmanın yükümlülükleri de aynı dönemde yükse... devamı için üye girişi gereklidir...


Özel içeriğe erişmek için lütfen üye olun veya giriş yapın.
Detaylı Firma Bilanço Yapay Zeka Raporu
Oluşturulma Tarihi: 2024-06-15 10:44:38

Finansal Sağlık: Şirketin bilançosuna baktığımızda, varlıkları ve yükümlülükleri arasındaki denge genel olarak olumlu bir tablo çizmektedir. İlk üç aylık 2024 verileri, toplam varlıkların önemli bir kısmının dönen varlıklar olduğunu, yükümlülüklerin ise büyük oranda kısa vadeli olduğunu gösterme... devamı için üye girişi gereklidir...


Özel içeriğe erişmek için lütfen üye olun veya giriş yapın.
Bu alanda yer alan detaylı firma bilanço bilgileri yalnızca üyelerimize özeldir.
Siz de bu özel içeriğe erişmek istiyorsanız, lütfen üye olun veya giriş yapın.