IHLAS logo
IHLAS
İHLAS HOLDİNG A.Ş.

2024 - 3. Dönem Bilançosu için
Yapay Zeka Özet Finansal Raporu

Paylaşılan Yapay Zeka raporları eksik ve hatalı bilgiler içerebilir.
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

Firma Değerlendirme Raporu: İhlas

Genel Finansal Sağlık Firmanın finansal sağlığına baktığımızda, 2023 yılının ilk çeyreğinden 2024 yılının ilk çeyreğine kadar olan dönemde toplam varlıklarının ve özkaynaklarının istikrarlı bir şekilde arttığını görüyoruz. Bu durum, firmanın büyüme potansiyeline işaret ediyor. Ancak, aynı dönemde toplam yükümlülüklerin de artış gösterdiği dikkat çekiyor. Özellikle kısa vadeli yükümlülüklerdeki artış, firmanın likidite yönetiminde dikkatli olması gerektiğini gösteriyor.

Nakit Akışları Firmanın nakit akışlarına bakıldığında, işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışlarının dalgalı bir seyir izlediği görülüyor. 2023 yılı boyunca negatif nakit akışı gözlemlenirken, 2024 yılının ilk çeyreğinde pozitif bir değişim yaşanmış. Bu durum, firmanın operasyonel verimliliğinde iyileşme olduğunu gösterebilir. Ancak finansman ve yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit çıkışları devam etmekte olup bu alanlarda daha dikkatli olunması gerekmektedir.

Gelir Tablosu Özeti Firmanın gelir tablosuna genel olarak baktığımızda, 2023 yılında net dönem karında dalgalanmalar yaşandığı görülüyor. İlk üç aylık dönemde kar elde edilirken sonraki dönemlerde zarar bildirilmiş. 2024 yılının ilk çeyreğinde ise yine zarar söz konusu olmuş. Brüt kar marjı düşük seviyelerde kalmış ve pazarlama ile genel yönetim giderleri yüksek seyretmiştir.

Gelecekteki Büyüme Potansiyeli Firmanın gelecekteki büyüme potansiyelini değerlendirirken makroekonomik faktörler önemli rol oynuyor. Faiz oranlarındaki yükseliş ve enflasyonun etkisiyle maliyetlerin artması beklenebilir. Bununla birlikte döviz kurlarındaki dalgalanmalar da firmanın finansal performansını etkileyebilir.

Sonuç İhlas firmasının finansal sağlığı incelendiğinde:

  • Toplam varlıklar ve özkaynaklar artarken yükümlülüklerin de arttığı,
  • Nakit akışlarında düzensizlikler olduğu,
  • Gelir tablosunda brüt karın düşük kaldığı ancak pazarlama ve genel yönetim giderlerinin yüksek olduğu,
  • Gelecekteki büyüme potansiyelinin makroekonomik faktörlere bağlı olarak değişebileceği tespit edilmiştir.

Bu rapor yalnızca analitik değerlendirme amacı taşımaktadır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.

Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
Açıklanan Son Bilanço Özeti ve Oransal Değişimleri
2023 / 12 2024 / 3
Nakit ve Nakit Benzerleri 335198193 352652155
Satışlar 7566621981 2418836817
Brüt Kar / Zarar 305927144 172613677
Dönem Karı / Zararı 78076963 -578041998
Esas Faaliyet Karı / Zararı -1106705865 -208833782
Net Dönem Karı / Zararı 1545082228 -571578954
2023 / 12 2024 / 3
Özkaynaklar 9393848546 10224099049
Dönen Varlıklar 11025248317 11347603304
Duran Varlıklar 5900713442 6791257339
Stoklar 7650845611 7690144593
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler 2322263550 2446836631
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler 5209849663 5467924963
Halka Açıklık Oranı
83.78
Pazar
ANA PAZAR
Dolaşımdaki Pay

Sektör
MALİ KURULUŞLAR / HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ
Yapay Zeka Tarafından Hazırlanan Raporlar
Paylaşılan Yapay Zeka raporları eksik ve hatalı bilgiler içerebilir.
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
Özet Yapay Zeka Raporu
Oluşturulma Tarihi: 2024-06-21 23:59:02

Firma Değerlendirme Raporu: İhlas

Genel Finansal Sağlık Firmanın finansal sağlığına baktığımızda, 2023 yılının ilk çeyreğinden 2024 yılının ilk çeyreğine kadar olan dönemde toplam varlıklarının ve özkaynaklarının istikrarlı bir şekilde arttığını görüyoruz. Bu durum, firmanın büyüme potansiy... devamı için üye girişi gereklidir...


Özel içeriğe erişmek için lütfen üye olun veya giriş yapın.
Detaylı Firma Bilanço Yapay Zeka Raporu
Oluşturulma Tarihi: 2024-06-21 23:59:18

Finansal Sağlık: İhlas şirketinin bilanço verilerine bakıldığında, toplam varlıklarının önemli bir artış gösterdiği görülmektedir. 2023 yılının ilk 3 aylık döneminde 9,3 milyar TL olan toplam varlıklar, 2024 yılının ilk 3 aylık döneminde 18,1 milyar TL'ye ulaşmıştır. Bu, neredeyse iki katına çık... devamı için üye girişi gereklidir...


Özel içeriğe erişmek için lütfen üye olun veya giriş yapın.
Bu alanda yer alan detaylı firma bilanço bilgileri yalnızca üyelerimize özeldir.
Siz de bu özel içeriğe erişmek istiyorsanız, lütfen üye olun veya giriş yapın.