HTTBT logo
HTTBT
HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.

2024 - 3. Dönem Bilançosu için
Yapay Zeka Özet Finansal Raporu

Paylaşılan Yapay Zeka raporları eksik ve hatalı bilgiler içerebilir.
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

Firmanın Finansal Durumu ve Gelecek Perspektifi

Bu rapor, teknoloji ve bilişim sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın finansal sağlığını ve gelecekteki büyüme potansiyelini değerlendirmektedir. Rapor, son dönemlere ait bilanço verileri üzerinden analizler içermekte olup, yatırımcılara genel bir bakış sunmayı amaçlamaktadır.

Finansal Sağlık Değerlendirmesi

Firma, son dönemlerde varlık ve özkaynaklarını arttırma eğilimi göstermiştir. Özellikle toplam varlıklarında ve özkaynaklarında gözlemlenen bu artış, firmanın piyasada güçlenmeye devam ettiğini işaret ediyor. Ancak bu süreçte yükümlülüklerinde de bir artış söz konusu olmuştur ki bu da bazı finansal riskleri beraberinde getirebilir.

Nakit akışları incelendiğinde ise firma, işletme faaliyetlerinden elde ettiği nakit akışlarını sürdürmekte fakat yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarında dalgalanmalar yaşamaktadır. Bu durum, firmanın yatırım kararlarının zamanlaması ve piyasa koşullarıyla yakından ilgili olduğunu göstermektedir.

Gelir Tablosu Özeti

Hasılat ve net dönem karındaki değişimler, firmanın operasyonel performansının yanı sıra pazar dinamikleriyle olan uyumunu da ortaya koymaktadır. Brüt kar marjında görülen dalgalanmalar, satışların maliyeti ile doğrudan ilişkilidir ve bu alanda yapılabilecek iyileştirmeler firmaya mali açıdan daha fazla manevra alanı sağlayabilir.

Gelecekteki Büyüme Potansiyeli

Sektörel analizlere dayanarak firma için önümüzdeki dönemde teknolojik yeniliklere adaptasyonun hızlandırılması gerektiği öngörülmektedir. Ayrıca global ekonomik faktörlerin (faiz oranlarındaki değişimler gibi) firmaya etkisi düşünüldüğünde, finansal yapıyı koruyacak stratejilerin belirlenmesi önem arz etmektedir.

Sonuç

Raporun sunduğu bilgiler ışığında firma genel olarak sağlam bir finansal yapıya sahiptir ancak bazı risk faktörleri mevcuttur. Yönetimin stratejik planlama yaparken bu faktörleri göz önünde bulundurması gerekmektedir.

Bu rapor sadece analitik bir değerlendirme amacına hizmet etmekte olup herhangi bir yatırım tavsiyesi içermemektedir. Yatırım kararları almadan önce profesyonel danışmanlık hizmeti almak her zaman tavsiye edilir.

Açıklanan Son Bilanço Özeti ve Oransal Değişimleri
2023 / 12 2024 / 3
Nakit ve Nakit Benzerleri 218438892 165344285
Satışlar 609051324 215827952
Brüt Kar / Zarar 296043873 85035592
Dönem Karı / Zararı 132168362 44884320
Esas Faaliyet Karı / Zararı 139953414 30085021
Net Dönem Karı / Zararı 132168362 44884320
Özkaynaklar 1497190639 1688934637
Dönen Varlıklar 741667188 732337800
Duran Varlıklar 988148408 1219488294
Stoklar 0 0
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler 152015305 169158773
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler 80609652 93732684
Halka Açıklık Oranı
26.59
Pazar
YILDIZ PAZAR
Sektör
TEKNOLOJİ / BİLİŞİM
Dolaşımdaki Pay
33908309.2
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
Yapay Zeka Tarafından Hazırlanan Raporlar
Paylaşılan Yapay Zeka raporları eksik ve hatalı bilgiler içerebilir.
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
Özet Yapay Zeka Raporu
Oluşturulma Tarihi: 2024-05-08 18:23:18

Firmanın Finansal Durumu ve Gelecek Perspektifi

Bu rapor, teknoloji ve bilişim sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın finansal sağlığını ve gelecekteki büyüme potansiyelini değerlendirmektedir. Rapor, son dönemlere ait bilanço verileri üzerinden analizler içermekte olup, yatırımcılara gene... devamı için üye girişi gereklidir...


Özel içeriğe erişmek için lütfen üye olun veya giriş yapın.
Detaylı Firma Bilanço Yapay Zeka Raporu
Oluşturulma Tarihi: 2024-05-08 18:24:35

Finansal Sağlık:

  • Varlık ve Yükümlülükler: 2024’ün ilk üç ayında, şirketin toplam varlıklarındaki artış 2023 yılına göre markant bir yükselme göstermiş, toplam varlıklar 1.72 milyar TL'den 1.95 milyar TL'ye ulaşmıştır. Buna karşın, toplam yükümlülüklerinin oransal olarak daha düşük oranda a... devamı için üye girişi gereklidir...

Özel içeriğe erişmek için lütfen üye olun veya giriş yapın.
Bu alanda yer alan detaylı firma bilanço bilgileri yalnızca üyelerimize özeldir.
Siz de bu özel içeriğe erişmek istiyorsanız, lütfen üye olun veya giriş yapın.