HRKET logo
HRKET
HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.

2023 - 12. Dönem Bilançosu için
Yapay Zeka Özet Finansal Raporu

Paylaşılan Yapay Zeka raporları eksik ve hatalı bilgiler içerebilir.
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

Firma Finansal Sağlık Raporu

Genel Finansal Sağlık: Firma, 2023 yılı boyunca finansal olarak güçlü bir performans sergilemiştir. Toplam varlıklar ve özkaynaklar, firmanın sağlam bir mali yapıya sahip olduğunu göstermektedir. Firmanın toplam varlıkları oldukça yüksek olup, bu da firmanın geniş bir kaynak tabanına sahip olduğunu işaret etmektedir.

Nakit Akışları: Firmanın nakit akışlarına baktığımızda, işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışlarının pozitif olduğu görülmektedir. Bu durum, firmanın ana faaliyetlerinden düzenli ve sağlıklı bir gelir elde ettiğini göstermektedir. Ancak yatırım ve finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit çıkışları dikkat çekicidir. Yatırım faaliyetlerindeki negatif nakit akışı, firmanın gelecekteki büyüme potansiyeli için yaptığı yatırımları işaret ederken; finansman faaliyetlerindeki negatif nakit akışı ise borç geri ödemeleri gibi yükümlülüklerin yerine getirildiğini göstermektedir.

Gelir Tablosu Özeti: Firmanın gelir tablosuna bakıldığında, yıl boyunca elde edilen hasılatın oldukça yüksek olduğu görülmektedir. Satışların maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan brüt kar da önemli düzeydedir. Pazarlama ve genel yönetim giderleri gibi operasyonel giderler kontrol altında tutulmuş olup, bu da firmanın etkin maliyet yönetimi yaptığını göstermektedir.

Gelecekteki Büyüme Potansiyeli: Firmanın yatırım faaliyetlerine yaptığı harcamalar, gelecekteki büyüme potansiyeline işaret etmektedir. Ayrıca net dönem karı ve esas faaliyet karının pozitif olması, firmanın sürdürülebilir karlılık sağladığını göstermektedir. Makroekonomik faktörler (faiz oranları ve enflasyon) dikkate alındığında, firma bu zorlu koşullarda bile güçlü performans sergilemiştir.

Sonuç: Genel olarak değerlendirildiğinde, firma 2023 yılı boyunca güçlü bir finansal performans sergilemiş ve sağlam bir mali yapıya sahip olmuştur. Nakit akışlarının büyük kısmı işletme faaliyetlerinden gelmekte olup; yatırım harcamaları gelecekteki büyüme potansiyeline işaret etmektedir. Firmanın karlılığı sürdürülebilir düzeyde olup; makroekonomik zorluklara rağmen başarılı olmuştur.

Bu rapor yalnızca analitik değerlendirme amacı taşımaktadır ve yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir.

Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
Açıklanan Son Bilanço Özeti ve Oransal Değişimleri
2023 / 12
Nakit ve Nakit Benzerleri 0 35438524
Satışlar 0 1593642525
Brüt Kar / Zarar 0 576572792
Dönem Karı / Zararı 0 1065981200
Esas Faaliyet Karı / Zararı 0 331286624
Net Dönem Karı / Zararı 0 1037328343
2023 / 12
Özkaynaklar 0 3965664071
Dönen Varlıklar 0 793020950
Duran Varlıklar 0 5940132030
Stoklar 0 38696140
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler 0 934770474
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 1832718435
Halka Açıklık Oranı
20.83
Pazar
YILDIZ PAZAR
Dolaşımdaki Pay

Sektör
ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA / ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA
Yapay Zeka Tarafından Hazırlanan Raporlar
Paylaşılan Yapay Zeka raporları eksik ve hatalı bilgiler içerebilir.
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
Özet Yapay Zeka Raporu
Oluşturulma Tarihi: 2024-06-14 20:31:12

Firma Finansal Sağlık Raporu

Genel Finansal Sağlık: Firma, 2023 yılı boyunca finansal olarak güçlü bir performans sergilemiştir. Toplam varlıklar ve özkaynaklar, firmanın sağlam bir mali yapıya sahip olduğunu göstermektedir. Firmanın toplam varlıkları oldukça yüksek olup, bu da firmanın gen... devamı için üye girişi gereklidir...


Özel içeriğe erişmek için lütfen üye olun veya giriş yapın.
Detaylı Firma Bilanço Yapay Zeka Raporu
Oluşturulma Tarihi: 2024-06-14 20:31:34

Finansal Sağlık: Şirketin bilanço verilerine bakıldığında, toplam varlıklarının önemli bir kısmının uzun vadeli olduğunu görmekteyiz. Bu durum, şirketin gelecekteki sürdürülebilirliği açısından olumlu bir işaret olabilir. Toplam özkaynaklar, toplam yükümlülüklerden oldukça fazla, bu da şirketin ... devamı için üye girişi gereklidir...


Özel içeriğe erişmek için lütfen üye olun veya giriş yapın.
Bu alanda yer alan detaylı firma bilanço bilgileri yalnızca üyelerimize özeldir.
Siz de bu özel içeriğe erişmek istiyorsanız, lütfen üye olun veya giriş yapın.