GWIND logo
GWIND
GALATA WIND ENERJİ A.Ş.

2024 - 3. Dönem Bilançosu için
Yapay Zeka Özet Finansal Raporu

Paylaşılan Yapay Zeka raporları eksik ve hatalı bilgiler içerebilir.
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

Gwind Firması Finansal Değerlendirme Raporu

Genel Finansal Sağlık Gwind firması, 2023 ve 2024 yıllarının ilk çeyreklerinde finansal performansını istikrarlı bir şekilde sürdürmüştür. Firmanın toplam varlıkları ve özkaynakları artış göstermiştir. Bu durum, firmanın mali yapısının güçlendiğini ve büyüme potansiyelinin yüksek olduğunu göstermektedir.

Nakit Akışları Firmanın nakit akışlarına bakıldığında, işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışlarının pozitif olduğu görülmektedir. Bu durum, firmanın operasyonlarından düzenli olarak gelir elde ettiğini ve likidite açısından güçlü bir konumda olduğunu göstermektedir. Ancak, yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit çıkışları dikkat çekicidir. Bu yatırımların gelecekte geri dönüş sağlayarak firmanın büyümesine katkıda bulunması beklenmektedir.

Gelir Tablosu Özeti Firmanın gelir tablosuna göre, satış gelirleri artmış ve brüt kar marjı yükselmiştir. Pazarlama ve genel yönetim giderleri kontrol altında tutulmuş olup, finansman giderleri ise dönemsel olarak değişiklik göstermiştir. Esas faaliyet karı da olumlu bir trend izlemekte olup, bu durum firmanın operasyonel verimliliğinin arttığını göstermektedir.

Gelecekteki Büyüme Potansiyeli Firmanın bilanço verileri incelendiğinde, uzun vadeli yükümlülüklerin makul seviyelerde olduğu görülmektedir. Bu durum, firmanın borçlanma kapasitesinin yüksek olduğunu ve gelecekteki yatırımlar için finansman bulma konusunda sıkıntı yaşamayacağını göstermektedir. Ayrıca, sektörün genel durumu göz önüne alındığında (elektrik gaz ve su / elektrik gaz ve buhar), Gwind firmasının enerji sektöründeki büyüme potansiyeli oldukça yüksektir.

Makroekonomik Faktörler Faiz oranları ve enflasyon gibi makroekonomik faktörler dikkate alındığında, firmanın bu değişkenlere karşı dayanıklılığı önemli bir avantajdır. Yüksek enflasyon dönemlerinde dahi firma karlılığını koruyabilmiş olup, faiz oranlarındaki dalgalanmalara rağmen finansal sağlığını sürdürebilmiştir.

Sonuç Gwind firması genel olarak sağlam bir finansal yapıya sahiptir. Nakit akışları pozitif seyretmekte olup, gelir tablosu verileri de olumlu bir tablo çizmektedir. Firma gelecekteki büyüme potansiyeline sahip olup sektördeki konumunu güçlendirebilir.

Bu rapor yalnızca analitik değerlendirme amacı taşımaktadır ve herhangi bir yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.

Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
Açıklanan Son Bilanço Özeti ve Oransal Değişimleri
2023 / 12 2024 / 3
Nakit ve Nakit Benzerleri 66002716 321360939
Satışlar 1859032808 485036875
Brüt Kar / Zarar 1105746566 294623627
Dönem Karı / Zararı 623547735 208654023
Esas Faaliyet Karı / Zararı 1472618019 275477795
Net Dönem Karı / Zararı 623547735 208654023
2023 / 12 2024 / 3
Özkaynaklar 7032795086 8300989943
Dönen Varlıklar 326413281 516519005
Duran Varlıklar 8833125774 9993035328
Stoklar 4911288 5651106
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler 390564400 246410509
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler 1736179569 1962153881
Halka Açıklık Oranı
29.96
Pazar
YILDIZ PAZAR
Dolaşımdaki Pay

Sektör
ELEKTRİK GAZ VE SU / ELEKTRİK GAZ VE BUHAR
Yapay Zeka Tarafından Hazırlanan Raporlar
Paylaşılan Yapay Zeka raporları eksik ve hatalı bilgiler içerebilir.
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
Özet Yapay Zeka Raporu
Oluşturulma Tarihi: 2024-06-04 19:24:18

Gwind Firması Finansal Değerlendirme Raporu

Genel Finansal Sağlık Gwind firması, 2023 ve 2024 yıllarının ilk çeyreklerinde finansal performansını istikrarlı bir şekilde sürdürmüştür. Firmanın toplam varlıkları ve özkaynakları artış göstermiştir. Bu durum, firmanın mali yapısının güçlendiğin... devamı için üye girişi gereklidir...


Özel içeriğe erişmek için lütfen üye olun veya giriş yapın.
Detaylı Firma Bilanço Yapay Zeka Raporu
Oluşturulma Tarihi: 2024-06-04 19:25:39

Finansal Sağlık:

  • Varlıklar: Şirketin toplam varlıkları, 2023'ün ilk 3 ayında 2,722,983,956 TL iken, 2024'ün ilk 3 ayında 10,509,554,333 TL'ye yükselmiş. Bu, şirketin varlık büyüklüğündeki açık bir artışı gösteriyor.
  • Yükümlülükler: Yine, 2023'ün ilk 3 ayında toplam yükümlülükler 871,9... devamı için üye girişi gereklidir...

Özel içeriğe erişmek için lütfen üye olun veya giriş yapın.
Bu alanda yer alan detaylı firma bilanço bilgileri yalnızca üyelerimize özeldir.
Siz de bu özel içeriğe erişmek istiyorsanız, lütfen üye olun veya giriş yapın.