GSDHO logo
GSDHO
GSD HOLDİNG A.Ş.

2024 - 3. Dönem Bilançosu için
Yapay Zeka Özet Finansal Raporu

Paylaşılan Yapay Zeka raporları eksik ve hatalı bilgiler içerebilir.
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

Firma Finansal Sağlık Raporu

Genel Finansal Sağlık: Firmanın finansal sağlığı, son dönemdeki bilanço verilerine göre değerlendirildiğinde, genel olarak dalgalı bir seyir izlemektedir. Firmanın toplam varlıkları ve özkaynakları artış göstermiştir. Ancak, net dönem karı gibi bazı önemli göstergelerde düşüşler yaşanmıştır.

Nakit Akışları: Firmanın nakit akışlarına baktığımızda, işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışlarında ciddi dalgalanmalar görülmektedir. 2023 yılının ilk üç ayında pozitif olan nakit akışı, yılın ilerleyen dönemlerinde negatif bir trende girmiştir. Bu durum firmanın likidite yönetiminde zorluklar yaşadığını göstermektedir.

Gelir Tablosu Özeti: Firmanın gelir tablosuna bakıldığında, brüt kar marjında belirgin bir azalma gözlemlenmiştir. 2023 yılı boyunca brüt kar marjı yüksek seviyelerdeyken, 2024'ün ilk çeyreğinde bu oran düşmüştür. Satışların maliyetinin artması ve genel yönetim giderlerinin yükselmesi bu duruma katkıda bulunmuştur.

Gelecekteki Büyüme Potansiyeli: Makroekonomik faktörler dikkate alındığında (faiz oranları ve enflasyon gibi), firmanın gelecekteki büyüme potansiyeli üzerinde belirsizlikler bulunmaktadır. Yüksek faiz oranları ve enflasyonun etkisiyle finansman maliyetleri artmış ve bu da firmanın karlılığını olumsuz etkilemiştir.

Sonuç: Firmanın genel finansal sağlığı karmaşık bir tablo çizmektedir. Toplam varlıklar ve özkaynaklarda artış olsa da net dönem karındaki düşüş dikkat çekicidir. Nakit akışlarındaki dalgalanmalar likidite sorunlarına işaret ederken, gelir tablosundaki değişimler de firmanın operasyonel verimliliği konusunda soru işaretleri yaratmaktadır.

Bu rapor yalnızca analitik bir değerlendirme amacı taşımaktadır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.

Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
Açıklanan Son Bilanço Özeti ve Oransal Değişimleri
2023 / 12 2024 / 3
Nakit ve Nakit Benzerleri 1093998000 506915000
Satışlar 775213000 346765000
Brüt Kar / Zarar 935448000 430617000
Dönem Karı / Zararı -1788980000 -297915000
Esas Faaliyet Karı / Zararı 717574000 380258000
Net Dönem Karı / Zararı -1679274000 -286064000
2023 / 12 2024 / 3
Özkaynaklar 7075939000 7915566000
Dönen Varlıklar 4305590000 5466318000
Duran Varlıklar 4745209000 5176077000
Stoklar 11962000 12585000
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler 1321973000 2031161000
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler 652887000 695668000
Halka Açıklık Oranı
59.96
Pazar
YILDIZ PAZAR
Dolaşımdaki Pay

Sektör
MALİ KURULUŞLAR / HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ
Yapay Zeka Tarafından Hazırlanan Raporlar
Paylaşılan Yapay Zeka raporları eksik ve hatalı bilgiler içerebilir.
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
Özet Yapay Zeka Raporu
Oluşturulma Tarihi: 2024-06-14 22:30:15

Firma Finansal Sağlık Raporu

Genel Finansal Sağlık: Firmanın finansal sağlığı, son dönemdeki bilanço verilerine göre değerlendirildiğinde, genel olarak dalgalı bir seyir izlemektedir. Firmanın toplam varlıkları ve özkaynakları artış göstermiştir. Ancak, net dönem karı gibi bazı önemli göste... devamı için üye girişi gereklidir...


Özel içeriğe erişmek için lütfen üye olun veya giriş yapın.
Detaylı Firma Bilanço Yapay Zeka Raporu
Oluşturulma Tarihi: 2024-06-14 22:30:42

Finansal Sağlık: Şirketin bilançosunu incelediğimizde, 2024 ilk çeyreği itibarıyla toplam varlıklarının önemli ölçüde arttığını görüyoruz. Varlıklar, 2023 yılı sonundaki seviyeye kıyasla belirgin bir artış göstermiş. Bu artış, şirketin büyüme potansiyelinin ve yeni yatırımlarının bir göstergesi ... devamı için üye girişi gereklidir...


Özel içeriğe erişmek için lütfen üye olun veya giriş yapın.
Bu alanda yer alan detaylı firma bilanço bilgileri yalnızca üyelerimize özeldir.
Siz de bu özel içeriğe erişmek istiyorsanız, lütfen üye olun veya giriş yapın.